Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

AKTUALNOŚCI

2017-12-04
Profesor Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK, został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej, najwyższą godnością, jaką uniwersytet może...
2017-12-03
W dniu 4 grudnia 2017 r. prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz 4.12.2017 r. wzięła udział w konferencji „Po co Polakom dziedzictwo? Współczesna rola i znaczenie dziedzictwa w badaniach społecznych"...
2017-11-15
W dniach 14–15 listopada prof. Jacek Purchla, przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, bierze udział w 21. Zgromadzeniu Ogólnym Państw-Stron Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa...
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform