Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History


Nabytki: książki

Autor/Redaktor Tytuł Adres wydawniczy
praca zbiorowa Dziedzictwo we współczesnym świecie Universitas, Kraków 2018
Adamczewski L. W królestwie Hansa Franka. Sensacje z Generalnego Gubernatorstwa Wydawnictwo Replika, 2018
Cymer A. Architektura w Polsce 1945-1989 CA i NIAiU, 2018
Czapelski M. Moduły i wieżowce. Polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970 Wydawnictwo Neriton, 2018
Studia nad architekturą i urbanistyką Polski miedzywojennej t. IV Urbanistyka w służbie nowocze Politechnika Krakowska, Kraków 2017
Studia nad architekturą i urbanistyką Polski miedzywojennej t. III Architektura, krajobraz i ludzie Politechnika Krakowska, Kraków 2017
Studia nad architekturą i urbanistyką Polski miedzywojennej t. II Wiodące zagadnienia formalne Politechnika Krakowska, Kraków 2017
Studia nad architekturą i urbanistyką Polski miedzywojennej t. I Odbudowa i budowa państwa Politechnika Krakowska, Kraków 2017
Motak M. Osiedle Urzędnicze w Krakowie. Urbanistyka i architektura 1924-1942 Politechnika Krakowska, Kraków 2018
Kopeć M. Rozwój miasta przez preyzmat procesów rewitalizacji. Przykłd Krakowa 2004-2017 Ksiegarnia Akademicka
red. Kobylińska-Bunsch W. Architektura w krajobrazie. Harmonia-kompromis-konflikt Instytut historii Sztuki UW, Warszawa 2018; dar
Andrasz-Mrożek M. Magistrat Miasta Krakowa 1866-1914. Ustrój, kadra i mechanizmy zarządzania miastem TMHiZK, Kraków 2018; Biblioteka Krakowska nr 164
Kostecka J. Krakowskie Komisje Boni Ordinis. Próby reform miejskich w latach 1750-1789 TMHiZK, Kraków 2017; Biblioteka Krakowska nr 163
Noga Z. red. Reformacja w Krakowie (XVI-XVII wiek), nr 37 Kraków w Dziejach Narodu Wydawnictwo Antykwa
Wiktorska-Świecka A., Kozak K. Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym Oficyna Wydaw. Atut, Wrocław 2014
Szlachetko J. H. Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej Wolters Kluwer, Warszawa 2017
red. Głąbicka K., Świtała P. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne Instytut Naukowo-wydaw. Spatium, Radom 2016
Węcławowicz T., Jankowska-Marzec A. Architektura wzruszeniowa W. Gruszczyńskiego Societas Vistulana, Kraków 1999
Kotkin J. Powszechna historia miasta Wydaw. ALETHEIA, Warszawa 2018
red.: Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. Nowe zycie dziedzictwa przemysłowego - materialne/niematerialne Attyka, Kraków 2017
Rouba B.J. Pielęgnacja świątyni i innych zabytków Wydaw. Nauk. Uniw. Mi.Kopernika, Toruń 2014
Kęder I., Komorowski W., Łepkowski M. Ikonografia ul. Szewskiej i Szczepańskiej, placu Szczepańskiego Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018
Laberschek J. Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystaniea Instytut Historii PAN, Warszawa 2016
Ogórek. B. Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Universitas, Kraków 2018
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform