Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History


Nabytki: książki

Autor/Redaktor Tytuł Adres wydawniczy
Wiktorska-Świecka A., Kozak K. Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym Oficyna Wydaw. Atut, Wrocław 2014
Szlachetko J. H. partycypacja spoleczna w lokalnej polityce przestrzennej Wolters Kluwer, Warszawa 2017
red. Głąbicka K., Świtała P. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne Instytut Naukowo-wydaw. Spatium, Radom 2016
Węcławowicz T., Jankowska-Marzec A. Architektura wzruszeniowa W. Gruszczyńskiego Societas Vistulana, Kraków 1999
Kotkin J. Powszechna historia miasta Wydaw. ALETHEIA, Warszawa 2018
red.: Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. Nowe zycie dziedzictwa przemysłowego - materialne/niematerialne Attyka, Kraków 2017
Rouba B.J. Pielęgnacja świątyni i innych zabytków Wydaw. Nauk. Uniw. Mi.Kopernika, Toruń 2014
Kęder I., Komorowski W., Łepkowski M. Ikonografia ul. Szewskiej i Szczepańskiej, placu Szczepańskiego Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018
Laberschek J. Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystaniea Instytut Historii PAN, Warszawa 2016
Ogórek. B. Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Universitas, Kraków 2018
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform