Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History


Nabytki: książki

Autor/Redaktor Tytuł Adres wydawniczy
Muzeum Historii Polski, W-wa 2015 Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność Muzeum Historii Polski,
Gałat E. Architektura – język specjalistyczny Politechnika Krakowska, Kraków 2017
Bednarek M., Zimmerer K. Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945 MHMK. Kraków 2017
Franaszek P. red. Kliniki i zakłady teoretyczne. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowskiej dzielnic Księgarnia Akademicka, Kraków 2017
Miezian M. Czyżyny. Zaomniane dziedzictwo Nowej Huty MHMK, Kraków 2017
Gyurkovich J., Matusik A., Suchoń F. red. Kraków. Wybrane problemy ewolucji struktury miejskiej Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016
Nowak A. red. Imperia, narody, społeczenstwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, W-wa 2016
wyd.Follprecht K. Stan niniejszy gmachów duchowno narodowych, co do ich położenia, wewnętrznego rozkladu... WTMH, Wrocław 2016
Jałowiecki B. red. Czy metropolia jest miastem? Wydaw. Nauk. Scholar
Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664 (T.I-III) Wydaw. Neriton, 2005
Gadocha M. Cech piekarzy i handel chlebem a Krakoiwie w okresie nowożytnym Ksiegaarnia Akademicka, Kraków 2012
Kazusek Sz. Spław wiślany w drugiej połowie XVIII wieku (do 1772 r.), cz. 2: Statystyka spławu wiślanego Uniwersytet J. Kochanowskiego, 2016
Boroda K. Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku Stara Szuflada, 2016
Twardowska K. Twardowska K., Fryderyk Tadanier Instytut Architektury, Kraków 2016
Majewski M. Rozwój motoryzacji w drugiej rzeczypospolitej WUP, Kraków 2016
Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze Wydaw. Uniw. Łódzkiego, Łódź 2016
Siewierski T. Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce Warszawa 2016
Ferguson N. Wielka degeneracja. Jak psują się instytucje i umierają gospodarki Wydawnictwo Literackie
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform