Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History


Nabytki: czasopisma

Tytuł Numer Adres wydawniczy
Acta Poloniae Historica 114/2016 PAN, Komitet Nauk Historycznych, Instytut Historii
Dzieje najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku 1,2/2017 Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Kwartaalnik Historyczny Rocznik CXXIII nr 1,2,3 /2016; CXXIV 1,2/2017 Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Zapiski Historyczne. Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich T. LXXXI -2016 z. 2, 3, 4, + supl., 2017 - z. 1,2 Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Przegląd Historyczny T. CVII z. 3, 4, T. CVIII z.1/2017 Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LXIV 2, 3, 4/2016; LXV 1,2/2017 Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Nasza przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce 126/2016, 127/2017 Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy, Kraków
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform