Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History


Nabytki: czasopisma

Tytuł Numer Adres wydawniczy
Nasza przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce 128/2017 Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy, Kraków
Acta Poloniae Historica 115/2017 PAN, Komitet Nauk Historycznych, Instytut Historii
Studia Historyczne LIX z.2/2016 - dar PAN Kraków, Komisja Historyczna
Kwartalnik Historyczny CXXIV 3, 4/2017 Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Dzieje najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku 3;4 2017 Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Zapiski Historyczne. Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich T. LXXXII - R. 2017 z. 3; 4 Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Przegląd Historyczny T. CVIII z.2, 3, 4/2017 Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LXV 3, 4/2017 Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform