Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

50. rocznica wydarzeń marcowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
2018-03-05
Program obchodów
50. rocznicy wydarzeń marcowych
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie


15 marca 2018 roku, godz. 10.00

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
Pawilon Sportowy, sala nr 9

Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół
otwarcie spotkania

Prof. dr hab. Jacek Purchla
słowo wstępne

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba
„Marzec ‘68 w Polsce i Krakowie”

Prof. dr hab. Czesława Żuławska
„Sprawa Jerzego Hausnera”

Projekcja filmu pt. „Edward Łukawer
 – człowiek z najwyższej półki”


Prof. Jacek Purchla z wykładami w Japonii i Korei Południowej
2018-03-05
W dniach od 2 do 4 marca prof. Jacek Purchla przebywa w Japonii, gdzie bierze udział w drugiej edycji międzynarodowej konferencji dotyczącej światowego dziedzictwa Cultivating Fujinology: Mt. Fuji and Nature/Culture in the Anthropocene.

Leżąca na wyspie Honsiu góra Fudżi została w 2013 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako obiekt dziedzictwa kulturowego – święte miejsce i źródło artystycznej inspiracji. Charakterystyczny, ośnieżony szczyt Fudżi jest jednym z najważniejszych symboli Japonii oraz ulubionym motywem w sztuce. Najsłynniejsze pejzaże góry w postaci drzeworytów z serii 36 widoków góry Fudżi są dziełem Hokusaia Katsushiki. Fudżi jest też świętą górą dla wyznawców shintō (jako żeńskie bóstwo Konohana-no-sakuyahime-no-mikoto).

Wyjątkowość Fudżi sprawiła, że równolegle z rejestracją góry jako miejsca światowego dziedzictwa, rząd prefektury Shizuoka postanowił stworzyć Fudżi Centrum Światowego Dziedzictwa, którego misją jest badanie przyrody, historii i kultury związanej z tą górą.

Podczas konferencji prof. Purchla wygłosi wykład na temat aktualnych wyzwań związanych z Konwencją UNESCO dotyczącą Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.

Prof. Jacek Purchla został także zaproszony do stolicy Korei Południowej, gdzie 6 marca w Bibliotece Metropolitarnej wygłosi wykład Historia, pamięć, tożsamość – doświadczenie Krakowa.
Prof. Jacek Purchla w Bahrajnie
2018-02-21
W dniach od 18 do 22 lutego prof. Jacek Purchla przebywa w Bahrajnie w związku z przygotowaniami do 42. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Poprzednia sesja Komitetu odbyła się w lipcu 2017 r. w Krakowie, przewodniczył jej profesor Purchla.

W dniu 19 lutego profesor Purchla wygłosił wykład Historia, pamięć, tożsamość – doświadczenie Krakowa w siedzibie Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Center for Culture and Research w Muharraq.Nowa publikacja: „Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic”
2018-01-05

Nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się książka „Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic” autorstwa dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz, prof. UEK i dr. Jarosława Działka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Świat wewnątrzmiejskich wyborów przestrzennych artystów jest niezwykle złożony. Najczęściej odbiega od uproszczonych wyobrażeń, które nasuwają popularne klisze bohemy artystycznej, klasy kreatywnej czy dzielnic artystycznych. Rozwijając dotychczasowe dociekania naukowe prowadzone w kraju i za granicą, autorzy książki proponują bardziej całościowe niż dotąd przyjmowane, wielopłaszczyznowe spojrzenie na zachowania przestrzenne tej grupy społeczno-zawodowej w ośrodkach miejskich. Wykorzystując zróżnicowane dane ilościowe i jakościowe, kompleksowo analizują współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oraz implikacje obecności i działalności twórców w dwóch dużych miastach w Polsce – w Krakowie i Katowicach. W opracowaniu poddano weryfikacji oczekiwania dotyczące nakładania się różnorodnych wymiarów obecności artystów (miejsc zamieszkania, produkcji i konsumpcji artystycznej) w określonych częściach miast. Pod uwagę wzięto także zróżnicowane cechy społeczno-demograficzne twórców oraz właściwości przestrzeni miejskiej, które mogą wpływać na ich decyzje przestrzenne, w tym rolę specyficznego, postsocjalistycznego kontekstu funkcjonowania miast polskich.

Książka wpisuje się jednocześnie w szersze rozważania poświęcone współczesnym przekształceniom dużych ośrodków miejskich, a w szczególności roli kultury i kreatywności w tych procesach. Uzupełnia również analizy z zakresu ekonomii kultury i socjologii sztuki, zwłaszcza badania dotyczące sytuacji ekonomicznej artystów oraz tzw. efektów zewnętrznych ich działalności, a tym samym włącza się w szerszą dyskusję nad przestrzennymi, społecznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności artystycznej. Autorzy mają nadzieję, że opracowanie to przyczyni się do lepszego zrozumienia fenomenu obecności artystów w miastach, będzie stanowiło teoretyczną podbudowę kolejnych przedsięwzięć badawczych oraz ułatwi władzom samorządowym tworzenie przemyślanej, całościowej i efektywnej polityki miejskiej w dziedzinie kultury.

Promocja książki Kraków–Metropolia, t. II, Dylematy rozwoju
2017-12-21
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Księgarnia Akademicka
zapraszają w dniu 10 stycznia (środa) 2018 roku na promocję książki Kraków–Metropolia, t. II, Dylematy rozwoju
pod redakcją Jacka Purchli

W dyskusji wezmą udział: prof. dr hab. Jerzy Hausner, architekt Janusz Sepioł i prof. UP dr hab. Łukasz T. Sroka

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Rynek Główny 35, Kraków
Sala Miedziana
10 stycznia (środa) 2018, godz. 18.00
Spotkanie poświęcone pamięci Profesora Jana M. Małeckiego
2017-12-19

We wtorek 19 grudnia 2017 r. w ramach odczytów naukowych Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Jana M. Małeckiego. W spotkaniu udział wzięli: prof. Czesława Żuławska, prof. Feliks Kiryk oraz prof. Jerzy Wyrozumski. Spotkanie poprowadzłi prof. Jacek Purchla.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ul. św. Jana 12
godz. 17.15

Prof. Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Honorowym za Naukę i Sztukę pierwszej klasy
2017-12-18
Prof. Jacek Purchla odebrał w dniu 12 grudnia 2017 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse (Krzyż Honorowy za Naukę i Sztukę I Klasy) przyznawany przez prezydenta Republiki Austrii za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki i nauki.
Wręczający wyróżnienie - dr Emil Brix i dr Erhard Busek – przypomnieli liczne zasługi profesora Purchli dotyczące współpracy polsko-austriackiej, w tym czteroletni projekt badawczy Mit Galicji zakończony wystawą pokazywaną w Galerii MCK i Wien Museum.
Jednym z pierwszych laureatów tego odznaczenia był Jan Matejko.

Link do zdjęć
Dyskusja panelowa „Mieszkańcy czy turyści – dla kogo centrum Krakowa?”
2017-12-14
W dn. 14 grudnia 2017 r. z inicjatywy Koła Geografów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ im. Ludomira Sawickiego we współpracy z fundacją „Napraw Sobie Miasto” oraz inicjatywą „Chodźże do kina Ars” w kinie Ars odbył się pokaz filmu dokumentalnego na temat turystyfikacji Barcelony oraz dyskusja panelowa pt. „Mieszkańcy czy turyści – dla kogo centrum Krakowa?”. Wśród panelistów moderowanego przez dr hab. K. Gwosdza spotkania znaleźli się dr hab. Marta Smagacz (UJ), dr Robert Pawlusiński (UJ) oraz dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (UEK).
Prezentacja Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce
2017-12-12
12 grudnia 2017 roku w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, odbyła się uroczysta prezentacja publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pt. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księgi A i C).

W programie promocji przewidziano trzy wystąpienia okolicznościowe. Jednym z nich było wystąpienie prof. Jacka Purchli kierownika Zespołu ds. Założeń Kompleksowego Raportu o Stanie Zachowania Zabytków Nieruchomych.

Szczegółowe informacje na stronie NID


Doktorat Honoris Causa Politechniki Lwowskiej dla Profesora Jacka Purchli
2017-12-04
Profesor Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK, został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej, najwyższą godnością, jaką uniwersytet może nadać uczonemu. Przyznanie tego wyróżnienia jest potwierdzeniem uznania lwowskiego środowiska naukowego dla osiągnięć profesora Purchli na arenie międzynarodowej, przede wszystkim w związku z jego pracą badawczą w trzech obszarach: historii sztuki, historii architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W jednomyślnej uchwale senatu Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska przypomniano m.in. zasługi profesora Jacka Purchli w podjęciu przed ponad ćwierćwieczem pionierskich wówczas badań nad architekturą i urbanistyką Lwowa w XIX i XX wieku i nad rozwojem stolicy Galicji. Prawie 50 publikacji, których autorem lub współautorem jest profesor Purchla, poświęconych zostało rozwojowi Lwowa i jego architekturze oraz roli Politechniki w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Lwowa i Galicji.  Podkreślono również zasługi profesora Purchla jako przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO na polu ochrony dziedzictwa kulturowego.
W uzasadnieniu nadania tego zaszczytnego tytułu  przypomniano również wieloletnie działania Profesora na rzecz zbliżenia Polaków i Ukraińców poprzez prowadzenie dialogu, otwartej dyskusji i współpracy, a przede wszystkim budowanie postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia. Wymiernym przykładem tej pracy jest między innymi organizacja licznych konferencji, seminariów i wystaw, a także programy edukacyjne i stypendialne, jakie od ponad 25 lat organizuje kierowane przez profesora Purchlę Międzynarodowe Centrum Kultury, a w których wielokrotnie mieli okazję wziąć udział również pracownicy Politechniki Lwowskiej.
Politechnika Lwowska od 1844 roku była najstarszą, a na przełomie XIX i XX wieku jedyną polską uczelnią techniczną i stała się alma mater elit II Rzeczypospolitej, z premierami Jędrzejem Moraczewskim i Kazimierzem Bartlem oraz z generałem Władysławem Sikorskim na czele. Dziś jest jednym z trzech największych i najważniejszych uniwersytetów Ukrainy i liczy 35 tysięcy studentów. Warto też przypomnieć, że już w 1912 roku doktorat honorowy Politechniki Lwowskiej – jako pierwsza - przyjęła Maria Curie-Skłodowska, a w roku 2015 senat Politechniki uhonorował nim profesora Leszka Balcerowicza.


Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-12-03
W dniu 4 grudnia 2017 r. prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz 4.12.2017 r. wzięła udział w konferencji „Po co Polakom dziedzictwo? Współczesna rola i znaczenie dziedzictwa w badaniach społecznych" zorganizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Instytutem Socjologii UJ. Prof. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Potencjał społeczno-ekonomicznego oddziaływania dziedzictwa kulturowego i wyzwania w jego badaniu”.

Program konferencjiUdział prof. Jacka Purchli w 39. Konferencji Generalnej UNESCO
2017-11-15
W dniach 14–15 listopada prof. Jacek Purchla, przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, bierze udział w 21. Zgromadzeniu Ogólnym Państw-Stron Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, które odbywa się w Paryżu, w  ramach 39. Konferencji Generalnej UNESCO.  
Jednym z punktów paryskich obrad jest raport z 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, który prof. Purchla, jako jej przewodniczący, przedstawi na zakończenie polskiej prezydencji w Komitecie.  W wyniku 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w lipcu tego roku w Krakowie, Lista Światowego Dziedzictwa liczy 1073 wpisy ze 167 krajów. Obszerny dokument końcowy 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, dotyczy ponad 250 różnych decyzji podjętych w czasie krakowskich obrad.

41 sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa uznaje się już dziś za przełomową i niewątpliwy sukces polskiej prezydencji w Komitecie ze względu na kilka aspektów:
-  sesja krakowska zostanie zapamiętana jako otwarcie na dialog pomiędzy rządami państw stron Konwencji, a społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele tych ostatnich zostali dopuszczeni do udziału w sesji krakowskiej w znacznie większym stopniu niż to miało miejsce dotychczas,
- precedensem w historii Konwencji UNESCO  było zorganizowane w czasie sesji z inicjatywy prof. Purchli spotkanie Komitetu z przedstawicielami wielu organizacji pozarządowych w sprawie otwarcia dialogu nad włączeniem społeczeństwa obywatelskiego w proces ochrony zasobów Światowego Dziedzictwa UNESCO.  Wnioski z tej debaty znalazły się w dokumencie końcowym krakowskiej sesji,
-  w lipcu 2017 w Krakowie Komitet podjął również decyzję o stworzeniu International Indigenous Peoples Forum on World Heritage.  Jego celem jest identyfikacja, ochrona i zarządzanie miejscami Światowego Dziedzictwa – tymi już wpisanymi, i tymi które powinny być wpisane – w dialogu z rdzenną ludnością,
- za sukces krakowskiej Sesji uznaje się również  Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, zorganizowane w Krakowie po raz pierwszy z inicjatywy Polski jako gospodarza spotkania. Jednym z głównych  rezultatów Forum było przygotowanie przez zarządców stanowiska definiującego potrzeby w zakresie skutecznego  zarządzania miejscami wpisanymi na listę UNESCO,
- zorganizowano również program World Heritage Young Professionals Forum – organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie wspólnie z PK ds. UNESCO. Wzięli w nim udział młodzi eksperci z 32 krajów, zajmujący się ochroną dziedzictwa. Owocem dziesięciodniowych warsztatów było stworzenie Deklaracji, stanowiącej przesłanie na temat tego, co robić wobec zjawiska niszczenia miast, skierowanej do wszystkich uczestników 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Deklaracja, wykorzystując polskie doświadczenie odbudowy Warszawy po II wojnie światowej, pokazała światu, że jest wyjście z tak wielkiego nieszczęścia, jakim jest całkowite zniszczenie miasta (tu w przypadku konfliktu zbrojnego). Ma to szczególnie aktualne znaczenie w kontekście dzisiejszej tragedii Aleppo.

Krakowskie obrady relacjonowało 200 dziennikarzy z całego świata – była to spektakularna, o globalnym zasięgu, promocja Krakowa.


(skrót za MCK)

21. Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji

41. Sesja Komitetu Światowego UNESCO 20-12 lipca 2017 Kraków
Nowość wydawnicza
2017-10-23

Tytuł: KRAKÓW - METROPOLIA. T. II. Dylematy rozwoju
Redakcja: Jacek Purchla
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Termin wydania: październik 2017

SPIS TREŚCI

Jacek Purchla
Dzielnicowe dylematy Krakowa 1791-1991

Krzysztof Broński
Rozwój sektora usług finansowych w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku (zarys problematyki)

Andrzej Laskowski
„Bez wahania przy Krakowie”. Zakrzówek – X dzielnica Wielkiego Krakowa

Michał Wiśniewski
Rozwój architektury Krakowa w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
a metropolitalne funkcje miasta

Monika Murzyn-Kupisz
Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Dominika Hołuj
Budżet obywatelski jako barometr oczekiwań mieszkańców względem przekształceń przestrzeni publicznych Krakowa

Indeks osobowy
Udział w konferencji - prof. Jacek Purchla
2017-10-22
W dniu 23.10.2017 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU zorganizował konferencję poświęconą pamięci Juliana Dunajewskiego „Prace i trudy polityczne wielkiego męża”. Podczas konferencji prof. Jacek Purchla wygłosił referat pt. „Julian Dunajewski i jego Kraków”.
Podczas konferencji referaty wygłosili również: prof. dr hab. Dariusz Grzybek, prof. dr hab. Waldemar Łazuga i prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Julian Dunajewski: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny ekonomisty, mąż stanu,
poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie, poseł do austriackiej Rady Państwa, a w latach 1880–1891 minister skarbu Austrii


Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-10-22
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UEK wzięła udział w konferencji "Dziedzictwo we współczesnym świecie" zorganizowanej w dniach 19-20.10.2017 r. przez Instytut Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat plenarny pt. "Dziedzictwo kulturowe jako zasób w rozwoju lokalnym: uwarunkowania i konteksty zrównoważonego wykorzystania" oraz uczestniczyła jako panelista w dyskusji końcowej podsumowującej konferencję.
Strona konferencji
Udział w warsztatach - dr Dominika Hołuj
2017-10-20
W dniu 16 października dr Dominika Hołuj uczestniczyła w warsztatach podsumowujących projekt pn. Otwarte Sąsiedztwo. Współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym na przykładzie osiedla Jazdów w Warszawie. Celem projektu jest wypracowanie modelu społecznościowego zarządzania przestrzenią. Przedmiotem spotkania były kwestie organizacyjne i prawne definiujące model współzarządzania.
Organizatorem spotkania byli: Stowarzyszenie Kulturotwórcze MiastodwaSTOWARZYSZENIE BADAWCZO-ANIMACYJNE FLÄNEURSTOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW DOMKÓW FIŃSKICH JAZDÓW.

Prof. Jacek Purchla na Forum w Pekinie
2017-09-22
Na zaproszenie Chińskiego Narodowego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacek Purchla - Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, wziął udział w odbywającym się w Pekinie 2017 Taihe Forum on the Protection of World Ancient Civilizations, podczas którego eksperci z całego świata dyskutują nad najlepszymi sposobami ochrony dziedzictwa pozostawionego przez cywilizacje starożytne.
Akademia Dziedzictwa
2017-09-22
TRWA NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE
AKADEMIA DZIEDZICTWA 2017-2018

Uwaga: zostały ostatnie wolne miejsca!

Trwa nabór do 12. edycji Akademii Dziedzictwa – dwusemestralnych  studiów  podyplomowych  poświęconych zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego.
Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, oraz organizatorzy turystyki kulturowej.

Szczegółowe informacje
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-09-20
Konferencja - MIASTO I KULTURA, Wrocław 20-22 września

Prof. UEK Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. Miasto i Kultura [City and  Culture] . Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 20-22.09. 2017. W trakcie konferencji, we współautorstwie z J. Działkiem z UJ, prof. Murzyn-Kupisz  zaprezentowała referat: Artyści a miasto: możliwe ujęcia i wyzwania w badaniu obecności artystów w mieście [Artists and city: possible takes and challenges in investigating the presence of artists in the city].

Program konferencji
Udział w konferencji - dr Piotr Miodunka
2017-09-15

Dr Piotr Miodunka uczestniczył w po raz trzeci w cyklicznej konferencji Rural History, która miała miejsce w Leuven w dniach 11-14 września 2017 r. W panelu nt "The resilience and decline of urban agriculture in European history" wygłosił referat pt "Longue durée in Polish towns: Agriculture from the 16th to the 19th centuries".
Link do strony konferencji

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform