Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Informacje ogólne

W 1993 roku w Katedrze Historii Gospodarczej powołano dwa zakłady: Zakład Historii Gospodarczej i Zakład Rozwoju Miast.
Zakład Rozwoju Miast, w związku z podpisaniem w maju 2008 r. przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego i Dyrektora Generalnego UNESCO umowy w sprawie powołania na Uniwersytecie Katedry UNESCO,  zarządzeniem z dnia 21 V 2008 zmienił nazwę na Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich (UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies). Zakładem kieruje od 1993 roku prof. dr hab. Jacek  Purchla.
Katedra UNESCO ds. Dziedzictwa i Studiów Miejskich to pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Działania Katedry nastawione są na prowadzenie badań oraz edukacji w zakresie zarządzania dziedzictwem, ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego, zrównoważonego rozwoju oraz turystyki ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Lokalizacja: budynek Biblioteki Gł., pok. 409 - 411
Sekretariat: budynek Biblioteki Gł., pok. 409 B, tel. 12/ 293 7527 khgis@uek.krakow.plcopyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform