Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Działy


A. Encyklopedie powszechne    
B. Słowniki specjalne i informatory    
C. Słowniki językowe    
D. Słowniki biograficzne    
E. Bibliografie ogólne i historyczne    
F. Archiwa, katalogi rękopisów    
H. Historia powszechna gospodarcza    
I. Historia Polski    
K. Historia gospodarcza Polski    
L. Historia kultury materialnej    
M. historia społeczna Polski i świata    
N. Historia sztuki polskiej i świata    
O. Urbanistyka (ogólny rozwój miast) i architektura    
P. Historia doktryn ekonomicznych i politycznych    
Q. Metodologia historii i historia historiografii    
R. Nauki pomocnicze historii    
S. Inne dyscypliny naukowe    
T. Szkoły wyższe w świecie i w Polsce    
U. Księgi pamiątkowe    
V. Galicja (Małopolska)    
W. Historia regionalna i lokalna    
X. Cracoviana    
Y. Dublety    
Z. Źródła ogólne    
MP. Atlasy i mapy

Szczegółowy wykaz działów


copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform