Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Informacje ogólne

Zakład Historii Gospodarczej jako jednostka organizacyjna został powołany w 1993 roku, kiedy to Katedra Historii Gospodarczej podzielona została na dwa zakłady. Drugim powołanym zakładem był Zakład Rozwoju Miast – od maja 2008 Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich – Katedra UNESCO.
Zakład Historii Gospodarczej poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukową daje studentom możliwość poznania gospodarki światowej w rozwoju. Pozwala na śledzenie procesów gospodarczych na konkretnym materiale źródłowym i tym samym uzupełnia teorię ekonomii. Przedmiotem badań szczegółowych są dzieje poszczególnych działów gospodarki.
Zakładem od jego powołania w 1993 do końca września 2010 kierował prof. UEK dr hab. Jan Szpak. Od 1 października 2010 Zakładem kieruje prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński.

Lokalizacja: pawilon E, pok. 381, tel. 012/ 293 5322, 293 5325 fax 012/ 293 50 60
Sekretariat: budynek Biblioteki Gł., pok. 409 B, tel. 12/ 293 7527 khgis@uek.krakow.pl

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform