Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Struktura i kierownicy Katedry


KIEROWNICY KATEDRY

1958 - 1969 - Katedra Historii Gospodarczej
Kierownik:
prof. Stanisław Hoszowski

1969 - 1984 - Zakład Historii Gospodarczej w Instytucie Ekonomii Politycznej    
Kierownicy:
prof. Stanisław Hoszowski (do 1975)
prof. Janina Bieniarzówna (1975 - 1984)

1984 - 2007 - Katedra Historii Gospodarczej   
Kierownicy:
Janina Bieniarzówna (1984)                                 
prof. Jan M. Małecki (1984 - 1997)
prof. AE Jan Szpak (1998 - 2007)

od 2007 - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej     
Kierownicy: 
prof. UEK Jan Szpak (2007-2008)                                    
prof. Jacek Purchla (od 2008)

ZAKŁADY W KATEDRZE

Zakład Historii Gospodarczej (od 1993)
Kierownik: prof. UEK Jan Szpak (1993 - IX 2010)
Kierownik: prof. UEK Krzysztof Broński (od X 2010)

Zakład Rozwoju Miast (od 1993); w 2008 przekształcony w Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskch - Katedra UNESCO
Kierownik: prof. Jacek Purchla
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform