Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Pracownicy Katedry


NAUCZYCIELE AKADEMICCY

1. Stanisław Hoszowski (1958-1974)
2. Janina Bieniarzówna (1958-1986)
3. Jan M. Małecki (1958-1997)
4. Jan Szpak (od 1962)
5. Jadwiga Krüger (1967-1975)
6. Krzysztof Jasiewicz (1977-1981)
7. Jacek Purchla  (od 1976)
8. Zbigniew Nurkowski (1985-1986)
9. Tadeusz Filar (od 1987)
10. Zofia Maria Bik (od 1988)
11. Krzysztof Broński (od 1993)
12. Monika Murzyn-Kupisz (od 1999)
13. Michał Wiśniewski (od 2007)
14. Andrzej Laskowski (od 2008)
15. Dominika Hołuj (od 2011)
16. Piotr Miodunka (od 2011)

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

1. Anna Pankowicz (1981-1983)
2. Anna Zarawska (1984-2008)
3. Lucyna Kępa (od 2008)

Lista według chronologii zatrudnienia w latach 1958-2008
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform