Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Kierunki badań naukowych


KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH KATEDRY W LATACH 1993– 2009


Historia gospodarcza
1. Europa Środkowa i jej rozwój gospodarczy
2. Historia gospodarcza Małopolski XVI-XX wieku
3. Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny Galicji w XIX wieku
4. Relacje polsko-ukraińskie w XX wieku
                           
Historia cywilizacji
1. Historia kultury 
2. Historia cywilizacji europejskiej 
3. Dzieje Galicji
4. Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej
5. Historia architektury nowoczesnej
    
Studia miejskie
1. Studia nad rozwojem miast i urbanistyka XIX i XX wieku
2. Rozwój przestrzenny i problemy urbanistyczne Krakowa w XIX-XX
3. Współczesne dylematy rozwoju Krakowa
4. Teoria i praktyka rewitalizacji historycznych dzielnic i miast
   
Teoria i ochrona dziedzictwa kulturowego
1. Dziedzictwo kulturowe – teoria i problemy zarządzania
2. Ekonomika kultury, zarządzanie kulturą

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform