Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Wykładane przedmioty


1. Historia gospodarcza
2. Historia cywilizacji europejskiej
3. Historia społeczna Europy
4. Historia gospodarcza Europy Środkowo-Wschodniej
5. Historia stosunków międzynarodowych
6. Historia architektury i sztuki
7. Historia architektury i urbanistyki
8. Historia urbanistyki
9. Miasto w cywilizacji europejskiej
10. Ekonomika kultury
11. Ochrona dóbr kultury
12. Socjologia i ekonomia kultury
13. World economic history
14. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

W latach 1973-1980 prowadzone były oprócz „historii gospodarczej”:
• Historia gospodarcza Polski Ludowej
• Ekonomika obrony
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform