Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Współpraca międzynarodowa


W 2008 r. Katedra rozpoczęła współpracę w ramach sieci UNITWIN/UNESCO. Działalność w tej sieci odbywa się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym a UNESCO. Umowa została sygnowana 13 maja 2008 roku przez Sekretarza Generalnego UNESCO Köichiro Matsuurę oraz przez Jego Magnificencję Rektora Ryszarda Borowieckiego i jest ważna przez okres pięciu lat. Współpraca w ramach sieci UNESCO ma na celu zainicjowanie projektów badawczych wspólnie z innymi podobnymi ośrodkami na świecie. Jednym z pierwszych była konferencja, pt. Jerozolima i Kraków – “święte miasta” organizowana wspólnie z UNESCO Chair in Urban Design and Conservation Studies, Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem w marcu 2009 r.   

Oprócz dużej indywidualnej międzynarodowej aktywności naukowej pracowników Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO (udział w konferencjach i zagranicznych publikacjach) profesor Jacek Purchla aktywnie uczestniczy w pracy wielu międzynarodowych organizacji zajmujących się badaniami naukowymi i ochroną dziedzictwa, są to m.in.:
a) Deutsche Stiftung Denkmalschutz Polen – członek zarządu (od 2007)
b) Osterreichisches Ost- und Sudeuropa Institut w Wiedniu – członek rady (od 2003)
c) Comite International d’Historie de l’Art – członek zwyczajny (od 2000) i wiceprezydent CIHA (od 2004)
d) Europa Nostra – członek rady (od 1996) i prezydent grupy roboczej ds. dziedzictwa Europy Środkowej i Wschodniej (od 2006)
e) Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS – członek Komitetu Ekspertów ds. Teorii Dziedzictwa (od 2008).
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform