Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Sylwetki Profesorów


Prof. Stanisław Hoszowski


  Urodził się 17.10.1904 r.
  1926-1939     - Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
  1935             - docent
  1936/7          - staż w London School of Economics
  1945-1958     - Uniwersytet im. M.Kopernika w Toruniu
  1946             - profesor nadzwyczajny
  1957             - profesor zwyczajny
  1958-1974     - Kraków, kierownik Katedry Historii Gospodarczej w
  WSE
  Zmarł 21.01.1987 r.
Stanisław Hoszowski PDF - oprac. Jan M. Małecki, żródło: Non omnis moriar. Wybitni Profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie - 1925-2000, Wydawnictwo AE, Kraków 2000

Bibliografia prac za lata 1928-1981

Zdjęcia z archiwum Katedry

- 25.10.1075 - Uroczystość pożegnalna z okazji przejścia na emeryturę prof.Stanislawa Hoszowskiego połączona z obchodami Jego 70 Urodzin. 25.10.1975

- 21.10.1983 - Jubileusz 25-lecia Katedry połączony z wręczeniem doktoratu honoris causa prof. Stanisławowi HoszowskiemuProf. Janina  Bieniarzówna


  Urodziła się 24.05.1916 w Krakowie
  1935-1939   - studia UJ
  1945-1951   - praca UJ
  1951           - zwolnienie z pracy
  1957           - WSP w Krakowie
  1958           - docent
  1958-1986   - WSE (AE)
  1975-1984   - kierownik Zakładu/Katedry Historii Gospodarczej
  1973           - profesor nadzwyczajny
  1984           - profesor zwyczajny
  1982-1993   - Papieska Akademia Teologiczna (dziekan
  Wydziału Historii Kościoła)
  Zmarła 1.03.1997 r.

Janina Bieniarzówna PDF - oprac. Jan M. Małecki, żródło: Non omnis moriar. Wybitni Profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie - 1925-2000, Wydawnictwo AE, Kraków 2000

Zdjęcia z archiwum Katedry

- Profesor Janina Bieniarzówna, fot. J. Rubiś 1986 r


- Spotkanie z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. Janiny Bieniarzówny, 14.02.1990


Prof. UEK Jan Szpak

  Urodził się 03.03.1940 r. w Sidzinie
  1957-1962 - studia Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ
  1962      - rozpoczęcie pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
  1970      - doktorat Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ
  1984      - habilitacja Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ
  1993      - profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Krakowie
  1987-1990  - prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie
  1993-2010  - kierownik Zakładu Historii Gospodarczej
  1997-2008  - kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
  Zmarł 18.01.2015 w Krakowie

Zdjęcia z archiwum Katedry
Uroczyste zebranie Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka, 15 lipca 2010, fot. R. Cygan

Jubileusz 50-lecia pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Prof. UEK dra hab. Jana Szpaka - 19.10.2012, fot. R. Cygan


Prof. Jan Marian Małecki


  Urodzony 8.12.1926 w Sosnowcu
  1945-1950  - studia UJ
  1950-1954  - nauczyciel w Elblągu
  1954-1961  - Instytut Historii PAN (Kraków)
  1958-1997  - WSE/AE
  1962          - doktorat UJ
  1969          - habilitacja UJ
  1977          - profesor nadzwyczajny
  1975-1975  - prorektor AE
  1981-1984  - rektor AE
  1984-1997  - kierownik Katedry Historii Gospodarczej
  1985          - profesor zwyczajny
  17.05.2000 - doktor honoris causa AE w Krakowie
  10.01.2013 - odnowienie doktoratu po 50. latach
Zmarł 12.06.2017 w Krakowie

Uroczystość 80. urodzin prof. Jana M. Małeckiego
Przemówienie prof. Jana Małeckiego PDF
Rektor Jan Małecki - laudacja prof. Jacek Purchla PDF

Odnowienie doktoratu po 50. latach
Tekst laudacji promotorskiej - prof. Jacek Purchla
Przemówienie - prof. Jan Małecki

Zdjęcia z archiwum Katedry

- Uroczystość 70. urodzin Profesora Jana M. Małeckiego, 07.12.1996

- Uroczystość 80. urodzin Profesora Jana M. Małeckiego. 07.12.2006, fot. R. Cygan

- Odnowienie doktoratu po pięćdziesięciu latach profesora Jana Małeckiego 10.01.2013 Aula Collegium Maius UJ, fot. R. Cygan
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform