Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Nabytki: książki / Badania statutowe

KSIĄŻKI ZAKUPIONE Z FUNDUSZU BADAŃ STATUTOWYCH
W LATACH 2010-2012

KSIĄŻKI ZAKUPIONE Z FUNDUSZU BADAŃ STATUTOWYCH W 2013 R.

KSIĄŻKI ZAKUPIONE Z FUNDUSZU BADAŃ STATUTOWYCH W 2014 R.


KSIĄŻKI ZAKUPIONE Z FUNDUSZU BADAŃ STATUTOWYCH
W 2015 ROKU

1. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Galizien, Band 19, Erzherzog Rudolf k.k. Hof- und Staatsdruckerei, Alfred von Hölder, Wien 1898
2.  Persson. K.G. and Sharp P., An Economy History of Europe. Knowledge, Institutions and Growth, 600 to the Present.
Cambridge University Press, second edition 2015
3. Szucs-Porter B., Poland in the modern world. Beyond martyrdom, Wiley Blackwell 2014
4. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. T.5 Część A. Sekcje 88-108. Część B. Faksymilia arkuszy 88-93, 102-108, 118-125, 133-142
5. Hryniewicz J. T.: Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2015
6. Jung B. red.: Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, NCN, IAM Warszawa 2011
7. Jacobs J.: Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Centrum Architektury Warszawa 2014
8. Kazusek  Sz.: Żydzi w handlu Krakowa w połowie XVII wieku, Societas Vistulana, Kraków 2005
9. Wijaczka J.: Handel zagraniczny Krakowa w połowie XVII wieku, Societas Vistulana, Kraków 2002
10. Frydryczak B. red. Ciesielski M. red.: Krajobraz kulturowy
11.Morris I.: Dlaczego Zachód rządzi - na razie. Co schematy historyczne mówią o przyszłości, Zysk i S-ka Wydaw. Poznań 2015
12. Zajęcki M.: Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014
13. Simms B.: Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku, Wydawnictwo Poznańskie 2015
14. Majewski J.: Cmentarze z I Wojny Światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu, Wydawnictwo Krużwir 2015
15. McGuirk J.: Radykalne miasta. Przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury, Fundacja Bęc Zmiana Respublica Warszawa 2015
16. Karpiński A., Paradysz S., Soroka P.: Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju. Los zakładów przemysłowych po 1945 roku, Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2015,
17. red. Jabłonowski M., red. Zamęcki Ł.: O niepodległą i granice. T.9: Polityka surowcowa Polski w latach 1935-1939 (Wybrane dokumenty), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR  Pułtusk –Warszawa 2015
18. Tomalin B., Nicks M.: Światowe kultury biznesu, Bellona, Warszawa 2014,
19. Frydryczak B., Ciesielski M. red.: Krajobraz kulturowy, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014
20. Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX w., Historia Iagiellonica, Kraków-Lwów 2015
21. Kargol T. Jewuła Ł. Ślusartek K. Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej Zachodniej Małopolski w latach 1772-1815 Historia Iagiellonica, Kraków  2015 s. 471
22. Jones. E. M.: Jałowy pieniądz. Historia kapitalizmu jako konfliktu miedzy pracą a lichwą T.I  Od Medyceuszy do Newtona; T. II Od merkantylizmu do Marksa
23. Tłoczek I. Dom mieszkalny na polskiej wsi, PWN, Warszawa 1985
Chrzanowski T. Piwocki K.: Drewno w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej, Ossolineum, 1981
24. Szolgina W.: Cuda inżynierii, Wydawnictwa „Alfa” Warszawa 1987
25. Ulatowski K.: Architektura włoskiego renesansu, Warszawa 1964
26. Kłębowski J.: Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987
27. Heyman Ł.: Nowy Żoliborz 1918-1939, Ossolineum, Wrocław 1976
28. Biegański P.: U źródeł architektury współczesnej, PWN, Warszawa 1972
29. Pevsner N.: Pionierzy współczesności, Wydaw. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978
30. Wskazania dotyczące poprawy współczesnej sytuacji gospodarczej, Wyższe Studium Handlowe w Krakowie, Kraków 1932
31. Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX i XX wieku, Kielce 1994
32. Wiech S.: Rzemieślnicy małych miasteczek guberni kieleckiej 1870-1914, Kielce 1995
33. Piskozub A.: Zarys najnowszych dziejów transportu, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979
34. 2000 lat hutnictwa żelaza na ziemiach polskich, Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1976


Seria: Rural economy and society in north-western Europe, 500–2000:
35. Social relations: property and power – edited by Bas J. P. van Bavel and Richard W. Hoyle, Brepols Publishers (2010)
36. Making a Living: Family, Income and Labour  - edited by Eric Vanhaute, Isabelle Devos, Thijs Lambrecht, Brepols Publishers (2010)
37. The agro food market: production, distribution and consumption edited by Leen Van Molle and Yves Segers, Brepols Publishers (2013)
38. Struggling with the environment: land use and productivity – edited by Erik Thoen and Tim Soens, Brepols Publishers (2015)

KSIĄŻKI ZAKUPIONE Z FUNDUSZU BADAŃ STATUTOWYCH
W 2016 ROKU

1. Wojtczak J.: Jak zdobyto Dziki Zachód. Prawdziwa historia amerykańskiego Pogranicza, Bellona, Warszawa 2016
2. Nabhan GP.: Kumin, kakao i karawana. Odyseja aromatyczna, Wydaw UJ, Kraków 2016
3. Polska w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918.Historia finansowa, Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2015 (reedycja z 1939 r.)
4. Polska w czasie wielkiej wojny, 1914-1918: Historia ekonomiczna, Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2015 (reedycja z 1939 r.)
5. Szymanski A.: Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku, Poznań 2015
6. Król M.: Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź  2016,
7. Smil V.: Tworzenie bogatego świata. Perspektywy w ekonomii, przemyśle, środowisku, PWN, Warszawa 2016
8. Derwich M. red.: Z monetą przez wieki, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław 2014
9. Nowosad A i Wisła R. red.: Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wyd. UJ, Kraków 2016
10. Łazuga W. i Szymczak D.: Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, Instytut HHistorii UAM, Poznań 2015
11. Gorlińska D.: Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego, Societas Vistulana, Kraków 2015
12. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku pod red. J. Kity, tom XIV (2015), Wydaw. Uniw. Łódzkiego, Łódź 2015
13. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku pod red. J. Kity, tom XIV (2015), Wydaw Uniw. Łódzkiego, Łódź 2015
14. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. T.3 Część A. Sekcje 53-80
15. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. T.3 Część B. Faksymilia arkuszy 53-80
16. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. IV Miasto Kraków. Część XII  Śródmieście. Ulica Świętego Jana
17. Adamek. J.: Finanse muzułmańskie. Zagadnienia wybrane
18. Barone A., A New Economic Theory of Public Support for the Arts, Routledge, London and New York 2016
19. Creative Industries and Innovation in Europe. Concepts, Measures and Comparative Case Studies, ed. Lazzeretti L., London and New York 2013

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform