Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Nabytki: książki / Fundusz książkowy

2014

1. Nowak. M.J., Skotarczak T. (red.): Zarządzanie przestrzenią miasta, Warszawa 2012, CeDeWu
2.Polska-Słowacja-Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
3. Willems W., Verbeek H.: Sto lat tęsknoty. Historia Polaków w Holandii, Warszawa 2014, Wydaw. DiG
4. Kwiatkowski J. red.: Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości – miedzy przełomem a kontynuacją
5. P1. Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Antologia tekstów pod red. Klein L., Warszawa 2013, Stowarzyszenie 40 000 Malarzy
6. P2. Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Z architektami rozmawiają A. Gzowska i L. Klein, Warszawa 2013, Stowarzyszenie 40 000 Malarzy
7. Wejchert K.: Elementy kompozycji urbanistycznej, Wyd. Arkady, Warszawa 1984 – reprint
8. Czartoryski  Z.: O stylu krajowym w budownictwie wiejskim, Poznań 1896 Księgarnia J.K. Żupańskiego – reprint, Warszawa 2012, Wydawca Graf_ika I. Knechta
9. Rydlowa M.: Moje Bronowice, Wydawnictwo Literackie, Krakw 2013
10. Petrovsky-Shtern Y.: Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich, Kraków, Wyd UJ, 2014
11. Mędrzecki W. Leszczyńska C. (red.): Metamorfozy społeczne (9). Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa IH PAN
12. Spacerownik Krakowski 2, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2013

2015

1. Varoufakis Y. Globalny Minotaur. Ameryka, Europa i przyszłość światowej gospodarki, PWN, Warszawa 2015
2. Ociepka B. red. Historia w dyplomacji publicznej, Scholar, Warszawa 2015
3. Grzesiuk K. : Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015
4. Królikowski L.: Warszawa dzieje fortyfikacji, Wyd. TRIO, Warszawa 2015
5. Montgomery Ch. Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wysoki Zamek, Kraków 2015
6. Krawiec-Złotkowska K. red. Rzeczpospolita domów. Domy miejskie IV, Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2015
7. Sudjic D.: Kompleks gmachu. Architektura władzy, Centrum Architektury, Warszawa 2015

2016

1. Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. nauk. M. Stec, M. Mączyński, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o,  Warszawa 2012
2. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. nauk. B. Dolnicki, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014
3. Kowalik J. Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich.
4. Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, red. nauk. A. Przybylska, A. Giza, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2014
5. Współzarządzanie publiczne, red. nauk. S. Mazur

2017

1. Zarządzanie dziedzictwem, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2016
2. Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, MCK
3.Literatura a architektura, Kraków-Warszawa 2017
4. Le Corbusier Karata ateńska, Centrum Architektury, Warszawa 2017
5.Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej, Olszewskiego, Gołębiej, św. Anny i Jagiellońskiej wraz z Gmachem Collegium Maius w Krakowie
6. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna, PWE Warszawa 2007

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform