Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Stopnie naukowe:
1983- magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
1992 - doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie ,
2004 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych ze specjalnością historia gospodarcza, na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Zatrudnienie:
od lipca 1991 – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie,  od 2000 r. kierownik Ośrodka Dziedzictwa Europejskiego w MCK
od października 1993 – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, adiunkt
od października 2007 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – profesor nadzwyczajny, od października 2010 kierownik Zakładu Historii Gospodarczej.

Działalność badawcza:

1996-1998 uczestnictwo w projekcie pt.  Urbanistyka i architektura Lwowa na przełomie  XIX i XX wieku, finansowanym przez KBN

1996 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego, etap pt. Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego prowincjonalnych miast galicyjskich w latach 1867-1914, finansowanym ze środków KBN

1999 uczestnictwo w projekcie nt. Metropolie w  procesie przemian, finansowanym ze środków KBN

2000 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego(kontynuacja),etap pt. Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w  XIX w. , finansowanym ze środków KBN

2000-2002 uczestnictwo w projekcie pt. Urbanistyka i architektura Galicji w XIX w., finansowanym przez KBN

2001 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego(kontynuacja), etap pt.  Na drodze do kapitalizmu. Z badań nad rozwojem gospodarczym Galicji w dobie autonomicznej (1867-1914)., finansowanym ze środków KBN

2002 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej  w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego (kontynuacja). Etap pt. Produkcja rolnicza w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, finansowanym ze środków KBN

2003 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej  w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego (kontynuacja), etap pt. Z badań nad przemysłem spożywczym i drzewnym w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, finansowanym ze środków KBN

2004 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej  w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego (kontynuacja), etap pt. Z badań nad polityką gospodarczą w Galicji w okresie autonomii (1867-1914), finansowanym ze środków KBN

2005 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej  w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego (kontynuacja), etap pt.  Kwestie społeczne i polityka społeczna w Galicji w okresie autonomii. Wybrane problemy, finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

2006 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej  w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego (kontynuacja), etap pt.  Z badań nad finansami publicznymi w Galicji w okresie autonomii (1867-1914) finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2007 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej  w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego (kontynuacja), etap pt. Zabezpieczenie społeczne w Galicji  w dobie autonomicznej. (Wybrane problemy) finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2008 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej  w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego (kontynuacja), etap pt. Z badań nad handlem wewnętrznym w Galicji w dobie autonomicznej finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2009 uczestnictwo w projekcie pt. Problemy funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej  w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego (kontynuacja), etap pt.   Z badań nad rozwojem sieci komunikacyjnej  w Galicji .
finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2010 uczestnictwo w projekcie nt. Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja: pole konfliktu czy czynnik rozwoju (etap I) finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2011 uczestnictwo w projekcie nt. Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja: pole konfliktu czy czynnik rozwoju etap II pt. Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody i wyróżnienia:
Za działalność badawczą  odznaczony dwukrotnie przez Rektora Akademii Ekonomicznej nagrodą indywidualną II stopnia (w 1999 i 2005 r.)
W 2007 r.  nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego za działalność zawodową.
W 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r. otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform