Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History
Tadeusz Filar - doktor nauk humanistycznych (1995), stopień naukowy uzyskany na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca naukowa: od 1987 r. asystent, od 1995 r. adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej, Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (do 28.02.2014 r.)

Obszar badawczy:
Społeczne i kulturowe implikacje współczesnego kapitalizmu; relacje polsko – ukraińskie w XX wieku;  ukraiński kapitał prywatny w II RP (1918-1939)

Prowadzone przedmioty:
Historia stosunków międzynarodowych
Historia gospodarcza
Historia cywilizacji europejskiej
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform