Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Jacek Purchla

Urodził się w Krakowie w 1954 r. Odbył studia w zakresie ekonomii i historii sztuki. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności, doktor Honoris Causa Politechniki Lwowskiej (2017). Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad pięciuset prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa.  W latach 1991-2017 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. członek tytularny Comité international d’histoire de l’art (CIHA), członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert European Heritage Label, członek Komitetu Doradczego Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Od 2015 roku przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Przewodniczył 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbyła się w Krakowie w dniach 2-12 lipca 2017 r. W maju 2018 r. wybrany na wiceprezydenta Europa Nostra.


copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform