Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Jacek Purchla

Urodził się w Krakowie w 1954 r. Odbył studia w zakresie ekonomii i historii sztuki. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności, kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad trzystu prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Od 1991 organizator i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. członek tytularny Comité international d’histoire de l’art (CIHA), członek Rady Europa Nostra i Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert European Heritage Label, członek Komitetu Doradczego Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Od 2000 przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2015 roku przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W lipcu 2016 wybrany na przewodniczącego 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbędzie się w Krakowie w dniach 2-12 lipca 2017 r.copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform