Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

XIII EDYCJA NAGRODY IM. PROF. A. GIEYSZTORA
2011-10-18
31 października br. upływa termin zgłoszeń kandydatów do XIII edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora przyznawanej przez Fundację Kronenberga. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.
Laureatem XII edycji Nagrody im Profesora Aleksandra Gieysztora jest prof. Jacek Purchla

Szczegółowe informacje  
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztra
KONFERENCJA. GALICJA A POWSTANIE STYCZNIOWE
2011-10-17
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński w dniach 19-22 października 2011 r. wziął udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Galicja a powstanie styczniowe” zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie oraz Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918”. Prof. Broński wziął także udział w dniu 19 października w zebraniu Rady Naukowej Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”. Zebranie i konferencja odbyły się w Czudcu.
OSTRAWA. KLUB REGIONALISTÓW
2011-10-16
13.10.2011 w ramach cyklicznych spotkań "Klubu Regionalistów" organizowanych przez Katedrę Ekonomiki Regionalnej i Środowiskowej na Wydziale Ekonomii Politechniki Ostrawskiej (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Krzysztofem Gwosdzem z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła referat pt. Socio-economic impact of EU co-funded projects in the field of culture and tourism. The experiences of the Silesian region
PROF JACEK PURCHLA CZŁONKIEM PK ds. UNESCO
2011-10-11
Prof. Jacek Purchla został mianowany członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Uroczystość powołania członków Polskiego Komitetu ds. UNESCO miała miejsce 6 września w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Wręczenie nominacji członkom PK ds. UNESCO
INTERNATIONAL WEEK
2011-10-03
W dn. 11-14 października br. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w seminarium "International Week" dotyczącym szeroko rozumianej problematyki rozwoju lokalnego i reigonalnego zorganizowanym przez Wydział Ekonomii Politechniki w Ostrawie (Czechy). Dr Monika Murzyn-Kupisz  wygłosiła dwa wykłady: "Cultural heritage as a factor of local and regional development" oraz "The role of heritage in place marketing".

Szczegółowy program
NIE TYLKO ART DECO
2011-10-02
W dn. 6 - 8 października odbyła się w Rzeszowie VII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” i Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego po tytułem „Nie tylko art déco”. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym. W konferencji wziął udział dr Andrzej Laskowski z referatem pt. „Nie tylko Żeleński. Witraże kościołów diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym”.

Szczegółowy program konferencji

WYKŁAD INAUGURACYJNY - 03.10.2011
2011-09-23
WYKŁAD PROF. JACKA PURCHLI W THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH
2011-09-21
W dniu 29 września 2011 r. w Edynburskim Towarzystwie Królewskim
prof. Jacek Purchla wygłosi wykład pt. Nation, Town, Memory – Krakow experience.

Wykład zorganizowany został przy współpracy Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu, Biura Komisji Europejskiej w Edynburgu oraz Rady Miasta Edynburga.

Informacja o wykładzie na stronie organizatora
The Royal Society of EdinburghUdział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-09-14
W ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie pt. "Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku"
- dr Dominika Hołuj wygłosiŁa referat nt.: Doświadczenia i plany samorządów polskich metropolii w wykorzystaniu funduszy unijnych dla celów włączenia dziedzictwa kulturowego w proces ich rozwoju
- dr Monika Kupisz-Murzyn wygłosiła referat nt.: Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych: polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego
Konferencja odbyła się w dniu 23 września 2011 r., miejsce konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ramowy program konferencji
Second Research Seminar: Poznań
2011-09-13
W dniach 21-22 września 2011 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji pt. Creative industries in the periphery. Creative regions in Central and Eastern Europe: challenges and opportunities zorganizowanej w ramach projektu Regional Studies Association Research Network on Creative Regions in Europe: challenges and opportunities na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Cultural quarters as means of enhancing the creative capacity of Polish metropolises? Some recent evidence".

Program konferencji pdf

Regional Studies Association

WYKŁAD PROF. J. PURCHLI W CENTRUM BADAŃ HISTORYCZNYCH PAN W BERLINIE
2011-09-13

W dniu 19 września 2011 r. prof. Jacek Purchla w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie wygłosi wykład pt. Nowe aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej
EUROPEAN CULTURE CONGRESS
2011-09-07

W dniach 8-11.09.2011 odbył się we Wrocławiu European Culture Congress / Europejski Kongres Kultury. W ramach kongresu odbyły się liczne debaty zaprojektowane i organizowane przez inicjatywę obywatelską “A Soul for Europe” z udziałem europejskich polityków, przedstawicieli lokalnych władz i działaczy obywatelskich. Wśród tematów dyskusji znalazły się: relacje kultury i ekonomii, rola unijnych programów kulturalnych w kształtowaniu tożsamości europejskiej, a także formuła Europejskich Stolic Kultury.
Prof. Jacek Purchla zaproszony został do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Europejska Stolica Kultury – Model dla kultury?
Profesor Purchla z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brał udział w pracach Komisji Selekcyjnej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”, który zakończył się w czerwcu br zwycięstwem miasta Wrocławia.
Informacja o debatach - A Soul for Europe: debaty
Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-09-07
W dniach 12-13 września 2011 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w XIX Konferencji Naukowej z cyklu GOSPODARKA LOKALNA W TEORII I PRAKTYCE gdzie wygłosiła referat pt. „Działania na rzecz zachowania oraz współczesnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej”.
Konferencja odbyła się w Mysłakowicach,organixzator konferencji - Katedra Gospodarki Regionalnej, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Program konferencji pdf
I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej
2011-07-05

W dniach 7-8 lipca 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie miała miejsce pierwsza edycja Forum Dziedzictwa Europy Środkowej – spotkanie eksperckie w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury

Wykłady z cyklu: Zmieniając świat: architekci XX wieku
2011-06-13

Dr Michał Wiśniewski prowadzi wykłady w ramach stałego cyklu pt. „Zmieniając świat: architekci XX wieku” organizowanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Najbliższy wykład z tego cyklu pt. „Rem Koolhas i pochwała wielkości” odbędzie się we czwartek 16 czerwca o godz. 18.00 w Gmachu Głównym MN, al. 3 Maja 1

Pozostałe wykłady z tego cyklu poprowadzone przez dr Michała Wiśniewskiego w 2011 r.: 02.2011 - Frank Lloyd Wright i wymyślanie architektury amerykańskiej
03.2011- Szymon Syrkus i tragizm jednostki uwikłanej w historię
04.2011- Kenzo Tange i radykalny modernizm w Japonii
05.2011- Robert Venturi i początek postmodernizmu

Muzeum Narodowe w Krakowie

EKODYPLOM dla dr Tadeusza Filara
2011-06-07
W organizowanym po raz trzeci konkursie EKOuczelnia dr Tadeusz Filar otrzymał drugie wyróżnienie w kategorii EKOpracownik wynikiem 56,5 kg zgromadzonej makulatury. Więcej informacji o konkursie na stronie głównej UEK.
3. edycja konkursu EKOuczelnia

Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-06-02
Udział dr Tadeusza Filara w konferencjach naukowych:
- 30-31 maja 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – konferencja z cyklu Polityka i Komunikacja pt. „Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki dwadzieścia lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy”. Tytuł wygłoszonego referatu: „Zwrot performatywny” w humanistyce a relacje polsko-ukraińskie. Organizator konferencji: Koło Nauk Politycznych Homo Politicus UEK
program konferencji
- 12 maja 2011 Uniwersytet Jagielloński - międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wasyl Stefanyk na tle epoki". Tytuł wygłoszonego referatu: Wasyla Stefanyka krakowsko-galicyjskie „obrazki liryczne”. Organizatorzy konferencji: Katedra Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Instytut Filologii Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka
program konferencji
Referat prof. Jacka Purchli w PAU
2011-05-30
W dniu 30.05.2011 w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej w Krakowie prof. dr hab. Jacek Purchla, członek Komisji Spraw Europejskich PAU, w ramach posiedzenia naukowego Komisji wygłosi referat pt. "Polska wobec europejskich standardów ochrony dziedzictwa kulturowego".
Promocje doktorskie
2011-05-27
W dniu 27 czerwca 2011 r. podczas uroczyście obchodzonego Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się promocja doktorska dr Dominiki Hołuj, asystentki w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich. W tym dniu, w związku uzyskaniem tytułu doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyplomem uhonorowany został także dr Michał Wiśniewski, obecnie adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich.

Fot. A. Hołuj

Prof. Jacek Purchla senatorem UEK kadencji 2008-2012
2011-05-25

W wyniku wyborów uzupełniających do Senatu UEK które odbyły się dnia 23 maja 2011 r. na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Jacek Purchla został wybrany senatorem kadencji 2008-2012.

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform