Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Europejski Znak Dziedzictwa
2012-05-10
27 kwietnia 2012 roku odbyło się w Brukseli pierwsze spotkanie ekspertów ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label) – nowego unijnego projektu. Jego celem jest stworzenie kanonu najważniejszych obiektów i miejsc, które upamiętniają i symbolizują ideę integracji europejskiej. Do grona swoich czterech ekspertów Komisja Europejska powołała prof. Jacka Purchlę wybitnego specjalistę  w zakresie teorii i zarzadzania dziedzictwem kulturowym. Zadaniem ekspertów jest opiniowanie oraz selekcja obiektów i miejsc, które aspirują do zaszczytnego tytułu „Znak Dziedzictwa Europejskiego”. W 2013 i 2014 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły zgłosić do procedury konkursowej/selekcyjnej po cztery podmioty, a począwszy od 2015 po dwa.
Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej prodziekanem Wydziału EiSM
2012-04-30
W dniu 25.04.2012 prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński, kierownik Zakładu Historii Gospodarczej, został wybrany na drugą kadencję prodziekanem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Ofcjalna informacja:
Wydziałowe Kolegium Elektorów Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na swoim posiedzeniu dnia 25 kwietnia 2012 roku dokonało wyboru Prodziekanów Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK na kadencję 2012 - 2016.

Prodziekanami zostali wybrani:

1. prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński
2. prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
3. prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Jerzy Kornaś
Udział w konferencjach
2012-04-27
W dn. 26.04.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w odbywającej się w Nowej Hucie międzynarodowej konferencji - spotkaniu w ramach programu ReNewTown "ReNewTown. New Post-Socialist City: Competitive and Attractive. (Central Europe Programme)" koordynowanego przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  Dr Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Multiplicity of heritage discourses and stakeholders in a post-communist and post-industrial setting: the example of Nowa Huta" prezentując wyniki badań w ramach badań statutowych Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej z 2010 r.

W dn. 2.04.2012 w ramach spotkań naukowych pt. "Śniadania u geografów" organizowanych w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie dr J. Działek (UJ) oraz dr Monika Murzyn-Kupisz (UEK) wygłosili referat pt. "Jak budować zasoby kapitału społecznego w Polsce?"
Konwersatorium krakowskie
2012-04-17
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
zapraszają studentów do udziału
w spotkaniach w ramach „Konwersatorium krakowskiego”
Patronat honorowy nad projektem objęli:
Prof. dr hab. Jacek Majchrowski- Prezydent Miasta Krakowa
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
Prof. dr hab. Karol Musioł – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica
Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak– Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 
W bieżącym roku akademickim 2011/2012 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa przygotowało dla studentów cykl zajęć p.n. „Konwersatorium krakowskie”. Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa. popularyzacja wiedzy o naszym mieście wśród studentów uczelni krakowskich, inspirowanie i zachęcenie studentów do podjęcia samodzielnego poznawania Krakowa oraz wzmocnienie identyfikacji studiujących z miejscem studiów. Organizowane przez nas „Konwersatorium krakowskie” jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem w Krakowie w ofercie kierowanej do młodzieży akademickiej.
Zajęcia będą prowadzone raz w miesiącu w najciekawszych instytucjach i miejscach Krakowa (archiwa, muzea, obiekty sakralne etc). Od marca do czerwca 2012 r. pragniemy zaprosić studentów do udziału w spotkaniach w Polskiej Akademii Umiejętności, w  Międzynarodowym Centrum Kultury, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz na Kopcu Kościuszki. Prowadzącymi spotkania będą wybitni specjaliści, w tym prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, prof. dr hab. Jacek Purchla, Michał Niezabitowski oraz dr hab. Mieczysław Rokosz. Udział w zajęciach dla studentów jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa” do dnia 19 kwietnia 2012 roku na adres e-mailowy: tmhzk@tmhzk.krakow.pl
Dodatkowych informacji udzielają: Piotr Hapanowicz, tel. 12 422-15-04, phapanowicz@wp.pl ; dr Marcin Gadocha, 604-119-595, e-mail: mgadocha@poczta.fm
 
Harmonogram spotkań w semestrze wiosennym 2012 r.
28.03 godz.  15.00, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Polska Akademia Umiejętności,  ul. Sławkowska 17
19.04, godz. 15.00, prof. dr hab. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, sala konferencyjna
9.05, godz. 15.00 dyr. Michał Niezabitowski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, Sala Baltazara Fontany
12.06, godz. 12.00, dr hab. Mieczysław Rokosz, Kopiec Kościuszki, al. Waszyngtona 1

Karta uczestnictwa
Udział w konferencjach
2012-03-21

W dniach 29-30 marca dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w XXV KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE nt. PROCESY GENTRYFIKACJI KONTRA PROCESY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W POLSKICH MIASTACH. Wspólnie z dr Magdaleną Szmytkowską z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosiła referat pt. „Wielowymiarowość procesu gentryfikacji i jego konsekwencje dla użytkowników miasta na przykładzie Krakowa i Trójmiasta” 
Program


W dniach 18-20 marca 2012 roku dr Monika Murzy-Kupisz wzięła udział w XII międzynarodowej konferencji nt. Current Issues of Sustainable Development - Governance and Institutional Change, gdzie wygłosiła referat pt. “Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism: issues and challenges”. Konferencja odbyła się w Opolu, głównym organizatorem był Uniwersytet Opolski. Więcej informacji na stronie konferencji
Profesor Jacek Purchla wiceprzewodniczącym PK ds UNESCO
2012-02-29

Prof. dr hab. Jacek Purchla - kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO w dniu 15 lutego br.  został wybrany na wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Spotkanie pamięci prof. Stanisława Hoszowskiego (1904-1987)
2012-02-27

W dniu 27 lutego 2012 r. odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Profesora Stanisława Hoszowskiego w 25. rocznicę Jego śmierci. Profesor Hoszowski był twórcą polskich badań nad historią cen, kontynuatorem „szkoły Bujakowskiej” historii społeczno-gospodarczej, założycielem i długoletnim kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, prorektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w latach 1962-1968, w 1983 roku został Mu nadany tytuł doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Spotkanie ku czci Profesora połączone było z prezentacją książki dr Jolanty Wadas „Stanisław Hoszowski uczony i nauczyciel” wydanej przez Wydawnictwo UEK. Uroczystość zorganizowana przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej odbyła się pod patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z udziałem władz rektorskich, profesorów UEK i UJ, uczniów Profesora i Jego najbliższej rodziny. Obchody zakończono złożeniem kwiatów na grobie Profesora na Cmentarzu Rakowickim.

Fotograficzna dokumentacja spotkania

Publikacja w Kurierze UEK str. 40-41

Wspomnienie pof. Janiny Bieniarzówny
2012-02-22

1 marca 1997 roku zmarła prof. Janina Bieniarzówna kierownik Zakładu Historii Gospodarczej/Katedry Historii Gospodarczej w latach 1975-1984. W 15 rocznicę jej odejścia w czwartek 1 marca w kościele św. Marka w Krakowie o godz. 18.30 ksiądz prof. Stanisław Piech odprawił mszę św. za spokój duszy Pani Profesor.

Janina Bieniarzówna - oprac. Jan M. Małecki

Spotkanie z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. Janiny Bieniarzówny, 14.02.1990
Warsztaty z udziałem studentów z uniwersytetu w Getyndze
2012-01-25
18 stycznia 2012 odbyły się w Krakowie warsztaty dotyczące dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza z udziałem studentów z Georg-August-Universität z Getyngi. W spotkaniu i dyskusji udział wzieła dr Monika Murzyn-Kupisz. 
Przemyśleć miasto! Od dziedzictwa do marki miejsca
2012-01-05
Międzynarodowe Centrum Kultury, 11 stycznia, godz. 18.00
Przemyśleć miasto! Od dziedzictwa do marki miejsca – rozmowa nie tylko o Krakowie
Prof. Jacek Purchla i Mirosław A. Boruc
Prowadzenie: dr Michał Wiśniewski
WięcejArchitektura po polsku: 1989-2011
2012-01-04
Dr Michał Wiśniewski
Architektura po polsku: 1989-2011

Polska w ostatnich dwóch dekadach była krajem nieustających zmian. Upadek komunizmu zainicjował głęboką transformację, która objęła zarówno życie polityczne, gospodarcze i społeczne. Barometrem tych zmian jest architektura. Odzwierciedla ona nowe możliwości i problemy, przed jakimi Polska stanęła na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Całość artykułu na stronie internetowej Goethe Institut


 

WYKŁADY Z CYKLU: Powojnie: Architektura na świecie po 1945 r.
2012-01-04
Dr Michał Wiśniewski prowadzi wykłady w ramach stałego cyklu pt. „Powojnie: Architektura na świecie po 1945 roku. Modernizm i postmodernizm –  spektakularny rozwój budownictwa architektury w cieniu zimnej wojny” organizowanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie.  
Kolejny wykład z tego cyklu:
Richard Meyer i powrót do białego pudełka
czwartek, 19.01.2012, godz. 18.00
Gmach Główny MN, al. 3 Maja 1
KONFERENCJA NAUKOWA: SYSTEM OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE - ANALIZA, DIAGNOZA, PROPOZYCJE
2011-12-16
W dniach 8-9 grudnia 2011 dr Monika Murzyn Kupisz wzięła  udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej SYSTEM OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE - ANALIZA, DIAGNOZA, PROPOZYCJE na której wygłosiła referat pt. Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce. Wybrane problemy.
Konferencja odbyła się w Warszawie, zorganizowana została przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

Program konferencji
NAGRODA ŚRODKOWOEUROPEJSKA DLA PROF. JACKA PURCHLI
2011-11-28
Prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, odebrał 5 grudnia 2011 r. w Wiedniu z rąk  dr Erharda Buska, byłego wicekanclerza Republiki Austrii tegoroczną Mitteleuropapreis (Nagrodę Środkowoeuropejską). Nagroda przyznawana jest od 1994 r. przez Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, działający w Wiedniu od 1953 r.
Podczas uroczystości - na której obecni byli przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, w tym Ambasador RP w Austrii dr Jerzy Margański, a także środowiska naukowego i kulturalnego Wiednia - podkreślano, że jest to wyraz uznania dla osiągnięć prof. Jacka Purchli w obszarze działalności na rzecz dialogu i porozumienia w Europie Środkowej. Eksponowano także wysoką, międzynarodową rangę kierowanego od 20 lat przez prof. Jacka Purchlę Międzynarodowego Centrum Kultury.

Dr Erhard Busek przypomniał poprzednich laureatów nagrody, najwybitniejszych intelektualistów Europy Środkowej; a wśród nich naukowców, polityków, pisarzy i dziennikarzy, w tym również prof. Władysława Bartoszewskiego (który był jej pierwszym laureatem w 1994 r.).
Ambasador Emil Brix  podczas laudacji przypomniał życiorys laureata, jego wybitne zasługi na rzecz pokojowego współistnienia państw środowoeuropejskich. Jako pierwszy Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie po 1989 r. miał okazję z bliska obserwować wielki wkład pracy prof. Jacka Purchli na rzecz Krakowa. Najpierw na stanowisku wiceprezydenta Krakowa, a później jako twórcę MCK – „polskiego okna” na świat. Docenił też liczne prezentowane w Galerii MCK wystawy, z których wiele promowało sztukę austriackich artystów w Polsce.
Prof. Jacek Purchla podkreślił w swoim przemówieniu, że nagroda jest także potwierdzeniem miejsca Krakowa w przestrzeni Europy Środkowej.
„Odpowiedzialnością Krakowa jest więc polska obecność w Europie Środka. To jest polska racja stanu. Europa Środka to kwestia światopoglądu. To miejsce na ziemi, gdzie granice polityczne zmieniały się szybciej niż granice kulturowe. To problem sąsiada, pamięci, tożsamości. (…) Krakowskie MCK stało się obserwatorium świata, którego tak dobrze nie widać z Warszawy. Bo Warszawa zawieszona jest między Berlinem a Moskwą. Z Krakowa widać inaczej… To jest podwójna różnica w optyce: nie tylko geopolityczna, ale i cywilizacyjna - centralizm, czy też unitaryzm państwa staje tutaj w opozycji do Europy regionów.”PROF. J. PURCHLA CZŁONKIEM KORESPONDENTEM WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO PAU
2011-11-24
W uznaniu twórczego wkładu do nauki Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2011 wybrało  prof. Jacka Purchlę na członka korespondenta Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności
KONFERENCJA: ROZWÓJ GOSPODARKI KREATYWNEJ NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH
2011-11-17
W dniach 22-23 listopada 2011 dr Monika Murzyn Kupisz wwzięła udział w konferencji ROZWÓJ GOSPODARKI KREATYWNEJ NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH na której wygłosiła referat pt. "Dzielnice kultury" jako obszary wzmacniające rolę kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego?. Doświadczenia Krakowa. Konferencja odbyła się w Ustroniu.
Szczegółowe informacje na temat konferencji
Ramowy program konferencji
OPEN DAYS 2011- LOCAL EVENTS
2011-11-14
W dniu 16 listopada 2011 dr Dominika Hołuj wzięła udział w konferencji „Świętokrzyskie w UE – Zacznijmy od strategii” oraz poprowadziła warsztaty w grupie tematycznej „Miasta i ich obszary funkcjonalne”. Konferencja i warsztaty odbyły się w Kielcach w ramach programu OPEN DAYS 2011- LOCAL EVENTS
Program
SEMINARIUM: SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO-EKONOMICZNA A MODERNIZACJA GOSPODARKI POLSKI
2011-11-10

W dniu 10.11.2011r. prof. Jacek Purchla wziął udział w spotkaniu w ramach grantu pt. "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski" realizowanego przez Katedrę Ekonomii Stosowanej. Spotkanie miało charakter wideokonferencji. Równoległym miejscem spotkania były Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i  Uniwersytet Rzeszowski. Zasadnicza część tego spotkania dotyczyła dyskusji wokół wystąpienia prof. Jacka Purchli nt.: "Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności".

Zobacz także:
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej
FACEBOOK

 

WYKŁAD DR MICHAŁA WIŚNIEWSKIEGO
2011-10-26
Międzynarodowe Centrum Kultury, 27 października, godz. 18.00
W cieniu władzy. Architektura miedzywojennej Europy a ekspansja totalitaryzmów
Wykład dr Michała Wiśniewskiego
więcej na stronie MCK
XIII EDYCJA NAGRODY IM. PROF. A. GIEYSZTORA
2011-10-18
31 października br. upływa termin zgłoszeń kandydatów do XIII edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora przyznawanej przez Fundację Kronenberga. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.
Laureatem XII edycji Nagrody im Profesora Aleksandra Gieysztora jest prof. Jacek Purchla

Szczegółowe informacje  
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztra
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform