Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Spotkanie pamięci prof. Stanisława Hoszowskiego (1904-1987)
2012-02-27

W dniu 27 lutego 2012 r. odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Profesora Stanisława Hoszowskiego w 25. rocznicę Jego śmierci. Profesor Hoszowski był twórcą polskich badań nad historią cen, kontynuatorem „szkoły Bujakowskiej” historii społeczno-gospodarczej, założycielem i długoletnim kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, prorektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w latach 1962-1968, w 1983 roku został Mu nadany tytuł doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Spotkanie ku czci Profesora połączone było z prezentacją książki dr Jolanty Wadas „Stanisław Hoszowski uczony i nauczyciel” wydanej przez Wydawnictwo UEK. Uroczystość zorganizowana przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej odbyła się pod patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z udziałem władz rektorskich, profesorów UEK i UJ, uczniów Profesora i Jego najbliższej rodziny. Obchody zakończono złożeniem kwiatów na grobie Profesora na Cmentarzu Rakowickim.

Fotograficzna dokumentacja spotkania

Publikacja w Kurierze UEK str. 40-41

Wspomnienie pof. Janiny Bieniarzówny
2012-02-22

1 marca 1997 roku zmarła prof. Janina Bieniarzówna kierownik Zakładu Historii Gospodarczej/Katedry Historii Gospodarczej w latach 1975-1984. W 15 rocznicę jej odejścia w czwartek 1 marca w kościele św. Marka w Krakowie o godz. 18.30 ksiądz prof. Stanisław Piech odprawił mszę św. za spokój duszy Pani Profesor.

Janina Bieniarzówna - oprac. Jan M. Małecki

Spotkanie z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. Janiny Bieniarzówny, 14.02.1990
Warsztaty z udziałem studentów z uniwersytetu w Getyndze
2012-01-25
18 stycznia 2012 odbyły się w Krakowie warsztaty dotyczące dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza z udziałem studentów z Georg-August-Universität z Getyngi. W spotkaniu i dyskusji udział wzieła dr Monika Murzyn-Kupisz. 
Przemyśleć miasto! Od dziedzictwa do marki miejsca
2012-01-05
Międzynarodowe Centrum Kultury, 11 stycznia, godz. 18.00
Przemyśleć miasto! Od dziedzictwa do marki miejsca – rozmowa nie tylko o Krakowie
Prof. Jacek Purchla i Mirosław A. Boruc
Prowadzenie: dr Michał Wiśniewski
Więcej



Architektura po polsku: 1989-2011
2012-01-04
Dr Michał Wiśniewski
Architektura po polsku: 1989-2011

Polska w ostatnich dwóch dekadach była krajem nieustających zmian. Upadek komunizmu zainicjował głęboką transformację, która objęła zarówno życie polityczne, gospodarcze i społeczne. Barometrem tych zmian jest architektura. Odzwierciedla ona nowe możliwości i problemy, przed jakimi Polska stanęła na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Całość artykułu na stronie internetowej Goethe Institut


 

WYKŁADY Z CYKLU: Powojnie: Architektura na świecie po 1945 r.
2012-01-04
Dr Michał Wiśniewski prowadzi wykłady w ramach stałego cyklu pt. „Powojnie: Architektura na świecie po 1945 roku. Modernizm i postmodernizm –  spektakularny rozwój budownictwa architektury w cieniu zimnej wojny” organizowanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie.  
Kolejny wykład z tego cyklu:
Richard Meyer i powrót do białego pudełka
czwartek, 19.01.2012, godz. 18.00
Gmach Główny MN, al. 3 Maja 1
KONFERENCJA NAUKOWA: SYSTEM OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE - ANALIZA, DIAGNOZA, PROPOZYCJE
2011-12-16
W dniach 8-9 grudnia 2011 dr Monika Murzyn Kupisz wzięła  udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej SYSTEM OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE - ANALIZA, DIAGNOZA, PROPOZYCJE na której wygłosiła referat pt. Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce. Wybrane problemy.
Konferencja odbyła się w Warszawie, zorganizowana została przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

Program konferencji
NAGRODA ŚRODKOWOEUROPEJSKA DLA PROF. JACKA PURCHLI
2011-11-28
Prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, odebrał 5 grudnia 2011 r. w Wiedniu z rąk  dr Erharda Buska, byłego wicekanclerza Republiki Austrii tegoroczną Mitteleuropapreis (Nagrodę Środkowoeuropejską). Nagroda przyznawana jest od 1994 r. przez Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, działający w Wiedniu od 1953 r.
Podczas uroczystości - na której obecni byli przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, w tym Ambasador RP w Austrii dr Jerzy Margański, a także środowiska naukowego i kulturalnego Wiednia - podkreślano, że jest to wyraz uznania dla osiągnięć prof. Jacka Purchli w obszarze działalności na rzecz dialogu i porozumienia w Europie Środkowej. Eksponowano także wysoką, międzynarodową rangę kierowanego od 20 lat przez prof. Jacka Purchlę Międzynarodowego Centrum Kultury.

Dr Erhard Busek przypomniał poprzednich laureatów nagrody, najwybitniejszych intelektualistów Europy Środkowej; a wśród nich naukowców, polityków, pisarzy i dziennikarzy, w tym również prof. Władysława Bartoszewskiego (który był jej pierwszym laureatem w 1994 r.).
Ambasador Emil Brix  podczas laudacji przypomniał życiorys laureata, jego wybitne zasługi na rzecz pokojowego współistnienia państw środowoeuropejskich. Jako pierwszy Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie po 1989 r. miał okazję z bliska obserwować wielki wkład pracy prof. Jacka Purchli na rzecz Krakowa. Najpierw na stanowisku wiceprezydenta Krakowa, a później jako twórcę MCK – „polskiego okna” na świat. Docenił też liczne prezentowane w Galerii MCK wystawy, z których wiele promowało sztukę austriackich artystów w Polsce.
Prof. Jacek Purchla podkreślił w swoim przemówieniu, że nagroda jest także potwierdzeniem miejsca Krakowa w przestrzeni Europy Środkowej.
„Odpowiedzialnością Krakowa jest więc polska obecność w Europie Środka. To jest polska racja stanu. Europa Środka to kwestia światopoglądu. To miejsce na ziemi, gdzie granice polityczne zmieniały się szybciej niż granice kulturowe. To problem sąsiada, pamięci, tożsamości. (…) Krakowskie MCK stało się obserwatorium świata, którego tak dobrze nie widać z Warszawy. Bo Warszawa zawieszona jest między Berlinem a Moskwą. Z Krakowa widać inaczej… To jest podwójna różnica w optyce: nie tylko geopolityczna, ale i cywilizacyjna - centralizm, czy też unitaryzm państwa staje tutaj w opozycji do Europy regionów.”











PROF. J. PURCHLA CZŁONKIEM KORESPONDENTEM WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO PAU
2011-11-24
W uznaniu twórczego wkładu do nauki Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2011 wybrało  prof. Jacka Purchlę na członka korespondenta Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności
KONFERENCJA: ROZWÓJ GOSPODARKI KREATYWNEJ NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH
2011-11-17
W dniach 22-23 listopada 2011 dr Monika Murzyn Kupisz wwzięła udział w konferencji ROZWÓJ GOSPODARKI KREATYWNEJ NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH na której wygłosiła referat pt. "Dzielnice kultury" jako obszary wzmacniające rolę kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego?. Doświadczenia Krakowa. Konferencja odbyła się w Ustroniu.
Szczegółowe informacje na temat konferencji
Ramowy program konferencji
OPEN DAYS 2011- LOCAL EVENTS
2011-11-14
W dniu 16 listopada 2011 dr Dominika Hołuj wzięła udział w konferencji „Świętokrzyskie w UE – Zacznijmy od strategii” oraz poprowadziła warsztaty w grupie tematycznej „Miasta i ich obszary funkcjonalne”. Konferencja i warsztaty odbyły się w Kielcach w ramach programu OPEN DAYS 2011- LOCAL EVENTS
Program
SEMINARIUM: SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO-EKONOMICZNA A MODERNIZACJA GOSPODARKI POLSKI
2011-11-10

W dniu 10.11.2011r. prof. Jacek Purchla wziął udział w spotkaniu w ramach grantu pt. "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski" realizowanego przez Katedrę Ekonomii Stosowanej. Spotkanie miało charakter wideokonferencji. Równoległym miejscem spotkania były Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i  Uniwersytet Rzeszowski. Zasadnicza część tego spotkania dotyczyła dyskusji wokół wystąpienia prof. Jacka Purchli nt.: "Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności".

Zobacz także:
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej
FACEBOOK

 

WYKŁAD DR MICHAŁA WIŚNIEWSKIEGO
2011-10-26
Międzynarodowe Centrum Kultury, 27 października, godz. 18.00
W cieniu władzy. Architektura miedzywojennej Europy a ekspansja totalitaryzmów
Wykład dr Michała Wiśniewskiego
więcej na stronie MCK
XIII EDYCJA NAGRODY IM. PROF. A. GIEYSZTORA
2011-10-18
31 października br. upływa termin zgłoszeń kandydatów do XIII edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora przyznawanej przez Fundację Kronenberga. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.
Laureatem XII edycji Nagrody im Profesora Aleksandra Gieysztora jest prof. Jacek Purchla

Szczegółowe informacje  
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztra
KONFERENCJA. GALICJA A POWSTANIE STYCZNIOWE
2011-10-17
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński w dniach 19-22 października 2011 r. wziął udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Galicja a powstanie styczniowe” zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie oraz Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918”. Prof. Broński wziął także udział w dniu 19 października w zebraniu Rady Naukowej Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”. Zebranie i konferencja odbyły się w Czudcu.
OSTRAWA. KLUB REGIONALISTÓW
2011-10-16
13.10.2011 w ramach cyklicznych spotkań "Klubu Regionalistów" organizowanych przez Katedrę Ekonomiki Regionalnej i Środowiskowej na Wydziale Ekonomii Politechniki Ostrawskiej (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Krzysztofem Gwosdzem z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła referat pt. Socio-economic impact of EU co-funded projects in the field of culture and tourism. The experiences of the Silesian region
PROF JACEK PURCHLA CZŁONKIEM PK ds. UNESCO
2011-10-11
Prof. Jacek Purchla został mianowany członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Uroczystość powołania członków Polskiego Komitetu ds. UNESCO miała miejsce 6 września w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Wręczenie nominacji członkom PK ds. UNESCO
INTERNATIONAL WEEK
2011-10-03
W dn. 11-14 października br. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w seminarium "International Week" dotyczącym szeroko rozumianej problematyki rozwoju lokalnego i reigonalnego zorganizowanym przez Wydział Ekonomii Politechniki w Ostrawie (Czechy). Dr Monika Murzyn-Kupisz  wygłosiła dwa wykłady: "Cultural heritage as a factor of local and regional development" oraz "The role of heritage in place marketing".

Szczegółowy program
NIE TYLKO ART DECO
2011-10-02
W dn. 6 - 8 października odbyła się w Rzeszowie VII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” i Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego po tytułem „Nie tylko art déco”. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym. W konferencji wziął udział dr Andrzej Laskowski z referatem pt. „Nie tylko Żeleński. Witraże kościołów diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym”.

Szczegółowy program konferencji

WYKŁAD INAUGURACYJNY - 03.10.2011
2011-09-23
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform