Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Prof. Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
2011-05-24
Prof. dr hab. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-publicystycznej”.
Uroczystość uhonorowania tym wysokim odznaczeniem państwowym miała miejsce 19 maja 2011 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury, którego profesor Jacek Purchla jest założycielem i dyrektorem od chwili jego powołania.
Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-05-23
W ramach, zainicjowanych w 2005 roku, Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 20-22.05.2010 r. odbyła się w Karpaczu konferencja „Gospodarczy i społeczny wymiar turystyki". W ramach konferencji prof. Krzysztof Broński wygłosił referat pt.
"Rozwój uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej w Galicji"
strona konferencji
Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-05-16
Dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w następujących konferencjach:
- dniach 13-15.05.2011 w Toruniu w międzynarodowej konferencji "Life quality in city centres - conditions for residence and tourism" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Cultural heritage and local development in the context of new tourism paradigm"

strona konferencji

- w dniu 16.05.2011 w konferencji "Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze" z referatem opracowanym wspólnie z pracownikami naukowymi UJ dr K. Gwosdzem, dr W. Biernackim i dr J. Działkiem pt. "Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy europejskich (ZPORR i INTERREG) w woj. śląskim”. Konferencja odbyła się w Radzionkowie, organizatorzy konferencji Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi przy Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Urząd Miasta Radzionków.
Konferencja Modele zarządzania kulturą – abstrakcja czy pragmatyzm
2011-05-04

W piątek 6 maja 2011 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział  w konferencji naukowej poświęconej zarządzaniu w kulturze - Modele zarządzania kulturą – abstrakcja czy pragmatyzm - organizowanej przez Instytut Kultury UJ oraz Doktorantów Instytutu Kultury. Konferencja jest pierwszym spotkaniem z cyklu: Kultura i dziedzictwo kulturowe jako problem naukowy i praktyczny. Dr M. Murzyn-Kupisz wygłosi referat pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym"

 

Strona internetowa Konferencji

 

Pamiątka V Zjazdu Budowniczych w Krakowie 1925
2011-05-04
W zakładce GALERIA/WYSTAWY  prezentujemy fotografie Krakowa zawarte w albumie opatrzonym tytułem „Pamiątka V Zjazdu Budowniczych w Krakowie 1925”. Pamiątka wzbogaciła dział Cracoviana biblioteki naszej Katedry

Link do zdjęć
Pamiątka V Zjazdu Budowniczych w Krakowie 1925
Wykład w ramach programu East European Memory Studies
2011-04-27
27.04.2011, University of Cambridge  – prof. Jacek Purchla wygłosił wykład pt. „Cracow – The Heart of Poland" w ramach programu naukowego East European Memory Studies realizowanego przez CRASSH - The Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities, University of Cambridge.
Wykład dla kadry i studentów University of Newcastle upon Tyne
2011-04-27
26.04.2011, Kraków - dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła wykład pt. "Opportunities and Challenges faced by heritage in the post-socialist period. The case of Krakow" dla kadry i studentow Centre for Urban and Regional Development Studies, University of Newcastle upon Tyne odbywających na terenie Krakowa warsztaty terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej.
Nowy pracownik naukowy KHGiS
2011-03-07

Z dniem 1 marca 2011 r. dr Dominika Hołuj rozpoczęła pracę w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej.

Prof. Jacek Purchla laureatem XII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora
2011-01-31

Laureatem 12. edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora został prof. Jacek Purchla.

Nagroda im. Gieysztora przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie działalności muzealnej, konserwatorskiej, archiwalnej i bibliotecznej; za działania mające na celu utrwalanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Doceniane są indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego.

W uzasadnieniu werdyktu kapituły nagrody podkreślono, że tegoroczny laureat - prof. Purchla jest inicjatorem stworzenia i kierowania działalnością krakowskiego Międzynarodowego Centrum Kultury oraz interdyscyplinarnych badań nad teorią dziedzictwa i zarządzaniem miastem historycznym.

Wręczenie nagrody odbyło się 01.02.2011 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztra


Obrony rozpraw doktorskich
2010-12-20

15 grudnia 2010
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Hołuj pt.: „Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990”

Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Purchla

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Prof. dr hab. Andrzej Klasik, UE w Katowicach

Obrona miała miejsce w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie20 grudnia 2010
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Wiśniewskiego pt. „Szkoła Krakowska. Rozważania nad związkami sztuki i polityki w architekturze Polski pierwszej połowy XX wieku”

Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Purchla

Recenzenci:
dr hab. Marek Zgórniak, UJ
prof. dr hab. Lechosław Lameński, KUL

Obrona miała miejsce w sali panoramicznej na V piętrze oficyny Międzynarodowego Centrum Kultury

Więcej zdjęć z obrony mgr inż. arch. M. Wiśniewskiego
Program naukowy: Dobre rządzenie
2010-12-13
W dniu 15.12.2010 podczas seminarium odbywającego się w ramach programu naukowego "Dobre rządzenie"  prowadzonego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej UEK,  dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat
"Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii ".
Koreferentami byli: dr Marek Benio oraz dr Michał Kudłacz z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.
Spotkanie poprowadził Jakub Głowacki z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.

Informacje o programie „Dobre rządzenie”
Wykład w ramach OUTW
2010-11-29

W  dniu 25 listopada 2010 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu prof. Jacek Purchla wygłosił wykład pt. „Przyszłość przeszłości”. Wykład odbył się w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Historia Galicji 1772-1918
2010-11-16
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Historia Galicji 1772-1918 - problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań" Rzeszów – Czudec 18-19 listopada 2010 r.
Z referatami na konferencji wystąpią:
prof. Jacek Purchla: Z problematyki badań nad dziejami Krakowa i Lwowa w XIX wieku
prof. UEK Krzysztof Broński:  Problemy gospodarcze Galicji w polskiej historiografii przełomu XX i XXI wieku

Szczegółowy program konferencji
Przywracanie pamięci. O dzielnicach żydowskich w miastach Europy Środkowej
2010-11-15
We wtorek 16 listopada 2010 w Cheder Cafe przy ul. Józefa 36 w Krakowie odbyła się dyskusja wokół książki Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, przygotowana w ramach projektu Convivencia 2010.
O próbach rewitalizacji dawnych centrów kultury żydowskiej po 1989 roku opowiadali: Agnieszka Rudzińska (Muzeum Historii Żydów Polskich), Monika Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie).
Organizatorzy projektu Convivencia 2010: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej i Międzynarodowe Centrum Kulturyzob. także: Portal Samorządowy - Rozmowa tygodnia - Potrzebna harmonijna rewitalizacja
Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii
2010-10-27
Konferencja: 27.10.2010 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Kontynuacja rozpoczętego w 2009 roku polsko-norweskiego projektu badawczego realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage. Przedsięwzięcie dotyczy różnorodnych aspektów zarządzania miejscami i obiektami dziedzictwa UNESCO w Małopolsce i Norwegii.
Program konferencji
Konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016
2010-10-14
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 października 2010 r. prof. Jacek Purchla otrzymał nominację do udziału w Komisji Selekcyjnej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. W skład komisji weszło 7 przedstawicieli instytucji europejskich oraz 6 polskich ekspertów. Obrady Komisji Selekcyjnej miały miejsce 12-13 października. Spośród 11 miast, które przystąpiły do konkursu a były to: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław, do drugiego etapu konkursu, który wyłoni jedno miasto i zostanie rozstrzygnięty w połowie 2011 roku Komisja wybrała:  Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawę i Wrocław. Ostateczna decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie wyboru Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zostanie ogłoszona w II kwartale 2012 roku.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zmiana na stanowisku kierownika Zakładu Historii Gospodarczej
2010-10-12
W związku z przejściem na emeryturę prof. UEK dr hab. Jana Szpaka decyzją Rektora  z dnia 22 września 2010 roku nowym kierownikiem Zakładu Historii Gospodarczej został z dniem 1 października 2010 prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński.  
Konferencja: Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku
2010-09-27
W dniach 28-29 września 2010 r. odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego konferencja naukowa "Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku". Organizatorem konferencji jest Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. W konferencji  wziął udział prof. Krzysztof Broński z referatem „Budżet krajowy i podatki państwowe jako wskaźniki rozwoju gospodarczego autonomicznej Galicji”.

Program konferencji
Konferencja naukowa: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym
2010-09-21
W dniach 21-23 września 2010 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym" zorganizowanej przez Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na konferencji wygłosiła referat pt. „Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej".

Program konferencji
Ogólnopolska konferencja naukowa: Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu
2010-09-21
W dniach 16-19 września 2010 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu”. Na konferencji wygłosiła referat pt. „Programy rewitalizacji a przemiany historycznej dzielnicy śródmiejskiej. Przykład Starego Podgórza w Krakowie”. Konferencję zorganizowała Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Doskonałości RECOURSE. Miejscem odbywania się konferencji był Uniwersytet Gdański.
Program konferencji
Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform