Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-09-07
W dniach 12-13 września 2011 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w XIX Konferencji Naukowej z cyklu GOSPODARKA LOKALNA W TEORII I PRAKTYCE gdzie wygłosiła referat pt. „Działania na rzecz zachowania oraz współczesnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej”.
Konferencja odbyła się w Mysłakowicach,organixzator konferencji - Katedra Gospodarki Regionalnej, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Program konferencji pdf
I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej
2011-07-05

W dniach 7-8 lipca 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie miała miejsce pierwsza edycja Forum Dziedzictwa Europy Środkowej – spotkanie eksperckie w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury

Wykłady z cyklu: Zmieniając świat: architekci XX wieku
2011-06-13

Dr Michał Wiśniewski prowadzi wykłady w ramach stałego cyklu pt. „Zmieniając świat: architekci XX wieku” organizowanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Najbliższy wykład z tego cyklu pt. „Rem Koolhas i pochwała wielkości” odbędzie się we czwartek 16 czerwca o godz. 18.00 w Gmachu Głównym MN, al. 3 Maja 1

Pozostałe wykłady z tego cyklu poprowadzone przez dr Michała Wiśniewskiego w 2011 r.: 02.2011 - Frank Lloyd Wright i wymyślanie architektury amerykańskiej
03.2011- Szymon Syrkus i tragizm jednostki uwikłanej w historię
04.2011- Kenzo Tange i radykalny modernizm w Japonii
05.2011- Robert Venturi i początek postmodernizmu

Muzeum Narodowe w Krakowie

EKODYPLOM dla dr Tadeusza Filara
2011-06-07
W organizowanym po raz trzeci konkursie EKOuczelnia dr Tadeusz Filar otrzymał drugie wyróżnienie w kategorii EKOpracownik wynikiem 56,5 kg zgromadzonej makulatury. Więcej informacji o konkursie na stronie głównej UEK.
3. edycja konkursu EKOuczelnia

Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-06-02
Udział dr Tadeusza Filara w konferencjach naukowych:
- 30-31 maja 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – konferencja z cyklu Polityka i Komunikacja pt. „Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki dwadzieścia lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy”. Tytuł wygłoszonego referatu: „Zwrot performatywny” w humanistyce a relacje polsko-ukraińskie. Organizator konferencji: Koło Nauk Politycznych Homo Politicus UEK
program konferencji
- 12 maja 2011 Uniwersytet Jagielloński - międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wasyl Stefanyk na tle epoki". Tytuł wygłoszonego referatu: Wasyla Stefanyka krakowsko-galicyjskie „obrazki liryczne”. Organizatorzy konferencji: Katedra Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Instytut Filologii Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka
program konferencji
Referat prof. Jacka Purchli w PAU
2011-05-30
W dniu 30.05.2011 w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej w Krakowie prof. dr hab. Jacek Purchla, członek Komisji Spraw Europejskich PAU, w ramach posiedzenia naukowego Komisji wygłosi referat pt. "Polska wobec europejskich standardów ochrony dziedzictwa kulturowego".
Promocje doktorskie
2011-05-27
W dniu 27 czerwca 2011 r. podczas uroczyście obchodzonego Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się promocja doktorska dr Dominiki Hołuj, asystentki w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich. W tym dniu, w związku uzyskaniem tytułu doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyplomem uhonorowany został także dr Michał Wiśniewski, obecnie adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich.

Fot. A. Hołuj

Prof. Jacek Purchla senatorem UEK kadencji 2008-2012
2011-05-25

W wyniku wyborów uzupełniających do Senatu UEK które odbyły się dnia 23 maja 2011 r. na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Jacek Purchla został wybrany senatorem kadencji 2008-2012.

Prof. Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
2011-05-24
Prof. dr hab. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-publicystycznej”.
Uroczystość uhonorowania tym wysokim odznaczeniem państwowym miała miejsce 19 maja 2011 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury, którego profesor Jacek Purchla jest założycielem i dyrektorem od chwili jego powołania.
Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-05-23
W ramach, zainicjowanych w 2005 roku, Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 20-22.05.2010 r. odbyła się w Karpaczu konferencja „Gospodarczy i społeczny wymiar turystyki". W ramach konferencji prof. Krzysztof Broński wygłosił referat pt.
"Rozwój uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej w Galicji"
strona konferencji
Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-05-16
Dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w następujących konferencjach:
- dniach 13-15.05.2011 w Toruniu w międzynarodowej konferencji "Life quality in city centres - conditions for residence and tourism" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Cultural heritage and local development in the context of new tourism paradigm"

strona konferencji

- w dniu 16.05.2011 w konferencji "Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze" z referatem opracowanym wspólnie z pracownikami naukowymi UJ dr K. Gwosdzem, dr W. Biernackim i dr J. Działkiem pt. "Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy europejskich (ZPORR i INTERREG) w woj. śląskim”. Konferencja odbyła się w Radzionkowie, organizatorzy konferencji Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi przy Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Urząd Miasta Radzionków.
Konferencja Modele zarządzania kulturą – abstrakcja czy pragmatyzm
2011-05-04

W piątek 6 maja 2011 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział  w konferencji naukowej poświęconej zarządzaniu w kulturze - Modele zarządzania kulturą – abstrakcja czy pragmatyzm - organizowanej przez Instytut Kultury UJ oraz Doktorantów Instytutu Kultury. Konferencja jest pierwszym spotkaniem z cyklu: Kultura i dziedzictwo kulturowe jako problem naukowy i praktyczny. Dr M. Murzyn-Kupisz wygłosi referat pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym"

 

Strona internetowa Konferencji

 

Pamiątka V Zjazdu Budowniczych w Krakowie 1925
2011-05-04
W zakładce GALERIA/WYSTAWY  prezentujemy fotografie Krakowa zawarte w albumie opatrzonym tytułem „Pamiątka V Zjazdu Budowniczych w Krakowie 1925”. Pamiątka wzbogaciła dział Cracoviana biblioteki naszej Katedry

Link do zdjęć
Pamiątka V Zjazdu Budowniczych w Krakowie 1925
Wykład w ramach programu East European Memory Studies
2011-04-27
27.04.2011, University of Cambridge  – prof. Jacek Purchla wygłosił wykład pt. „Cracow – The Heart of Poland" w ramach programu naukowego East European Memory Studies realizowanego przez CRASSH - The Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities, University of Cambridge.
Wykład dla kadry i studentów University of Newcastle upon Tyne
2011-04-27
26.04.2011, Kraków - dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła wykład pt. "Opportunities and Challenges faced by heritage in the post-socialist period. The case of Krakow" dla kadry i studentow Centre for Urban and Regional Development Studies, University of Newcastle upon Tyne odbywających na terenie Krakowa warsztaty terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej.
Nowy pracownik naukowy KHGiS
2011-03-07

Z dniem 1 marca 2011 r. dr Dominika Hołuj rozpoczęła pracę w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej.

Prof. Jacek Purchla laureatem XII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora
2011-01-31

Laureatem 12. edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora został prof. Jacek Purchla.

Nagroda im. Gieysztora przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie działalności muzealnej, konserwatorskiej, archiwalnej i bibliotecznej; za działania mające na celu utrwalanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Doceniane są indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego.

W uzasadnieniu werdyktu kapituły nagrody podkreślono, że tegoroczny laureat - prof. Purchla jest inicjatorem stworzenia i kierowania działalnością krakowskiego Międzynarodowego Centrum Kultury oraz interdyscyplinarnych badań nad teorią dziedzictwa i zarządzaniem miastem historycznym.

Wręczenie nagrody odbyło się 01.02.2011 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztra


Obrony rozpraw doktorskich
2010-12-20

15 grudnia 2010
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Hołuj pt.: „Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990”

Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Purchla

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Prof. dr hab. Andrzej Klasik, UE w Katowicach

Obrona miała miejsce w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie20 grudnia 2010
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Wiśniewskiego pt. „Szkoła Krakowska. Rozważania nad związkami sztuki i polityki w architekturze Polski pierwszej połowy XX wieku”

Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Purchla

Recenzenci:
dr hab. Marek Zgórniak, UJ
prof. dr hab. Lechosław Lameński, KUL

Obrona miała miejsce w sali panoramicznej na V piętrze oficyny Międzynarodowego Centrum Kultury

Więcej zdjęć z obrony mgr inż. arch. M. Wiśniewskiego
Program naukowy: Dobre rządzenie
2010-12-13
W dniu 15.12.2010 podczas seminarium odbywającego się w ramach programu naukowego "Dobre rządzenie"  prowadzonego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej UEK,  dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat
"Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii ".
Koreferentami byli: dr Marek Benio oraz dr Michał Kudłacz z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.
Spotkanie poprowadził Jakub Głowacki z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.

Informacje o programie „Dobre rządzenie”
Wykład w ramach OUTW
2010-11-29

W  dniu 25 listopada 2010 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu prof. Jacek Purchla wygłosił wykład pt. „Przyszłość przeszłości”. Wykład odbył się w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform