Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Nowy pracownik naukowy KHGiS
2011-03-07

Z dniem 1 marca 2011 r. dr Dominika Hołuj rozpoczęła pracę w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej.

Prof. Jacek Purchla laureatem XII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora
2011-01-31

Laureatem 12. edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora został prof. Jacek Purchla.

Nagroda im. Gieysztora przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie działalności muzealnej, konserwatorskiej, archiwalnej i bibliotecznej; za działania mające na celu utrwalanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Doceniane są indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego.

W uzasadnieniu werdyktu kapituły nagrody podkreślono, że tegoroczny laureat - prof. Purchla jest inicjatorem stworzenia i kierowania działalnością krakowskiego Międzynarodowego Centrum Kultury oraz interdyscyplinarnych badań nad teorią dziedzictwa i zarządzaniem miastem historycznym.

Wręczenie nagrody odbyło się 01.02.2011 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztra


Obrony rozpraw doktorskich
2010-12-20

15 grudnia 2010
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Hołuj pt.: „Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990”

Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Purchla

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Prof. dr hab. Andrzej Klasik, UE w Katowicach

Obrona miała miejsce w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie20 grudnia 2010
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Wiśniewskiego pt. „Szkoła Krakowska. Rozważania nad związkami sztuki i polityki w architekturze Polski pierwszej połowy XX wieku”

Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Purchla

Recenzenci:
dr hab. Marek Zgórniak, UJ
prof. dr hab. Lechosław Lameński, KUL

Obrona miała miejsce w sali panoramicznej na V piętrze oficyny Międzynarodowego Centrum Kultury

Więcej zdjęć z obrony mgr inż. arch. M. Wiśniewskiego
Program naukowy: Dobre rządzenie
2010-12-13
W dniu 15.12.2010 podczas seminarium odbywającego się w ramach programu naukowego "Dobre rządzenie"  prowadzonego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej UEK,  dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat
"Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii ".
Koreferentami byli: dr Marek Benio oraz dr Michał Kudłacz z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.
Spotkanie poprowadził Jakub Głowacki z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.

Informacje o programie „Dobre rządzenie”
Wykład w ramach OUTW
2010-11-29

W  dniu 25 listopada 2010 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu prof. Jacek Purchla wygłosił wykład pt. „Przyszłość przeszłości”. Wykład odbył się w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Historia Galicji 1772-1918
2010-11-16
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Historia Galicji 1772-1918 - problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań" Rzeszów – Czudec 18-19 listopada 2010 r.
Z referatami na konferencji wystąpią:
prof. Jacek Purchla: Z problematyki badań nad dziejami Krakowa i Lwowa w XIX wieku
prof. UEK Krzysztof Broński:  Problemy gospodarcze Galicji w polskiej historiografii przełomu XX i XXI wieku

Szczegółowy program konferencji
Przywracanie pamięci. O dzielnicach żydowskich w miastach Europy Środkowej
2010-11-15
We wtorek 16 listopada 2010 w Cheder Cafe przy ul. Józefa 36 w Krakowie odbyła się dyskusja wokół książki Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, przygotowana w ramach projektu Convivencia 2010.
O próbach rewitalizacji dawnych centrów kultury żydowskiej po 1989 roku opowiadali: Agnieszka Rudzińska (Muzeum Historii Żydów Polskich), Monika Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie).
Organizatorzy projektu Convivencia 2010: Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej i Międzynarodowe Centrum Kulturyzob. także: Portal Samorządowy - Rozmowa tygodnia - Potrzebna harmonijna rewitalizacja
Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii
2010-10-27
Konferencja: 27.10.2010 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Kontynuacja rozpoczętego w 2009 roku polsko-norweskiego projektu badawczego realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage. Przedsięwzięcie dotyczy różnorodnych aspektów zarządzania miejscami i obiektami dziedzictwa UNESCO w Małopolsce i Norwegii.
Program konferencji
Konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016
2010-10-14
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 października 2010 r. prof. Jacek Purchla otrzymał nominację do udziału w Komisji Selekcyjnej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. W skład komisji weszło 7 przedstawicieli instytucji europejskich oraz 6 polskich ekspertów. Obrady Komisji Selekcyjnej miały miejsce 12-13 października. Spośród 11 miast, które przystąpiły do konkursu a były to: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław, do drugiego etapu konkursu, który wyłoni jedno miasto i zostanie rozstrzygnięty w połowie 2011 roku Komisja wybrała:  Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawę i Wrocław. Ostateczna decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie wyboru Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zostanie ogłoszona w II kwartale 2012 roku.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zmiana na stanowisku kierownika Zakładu Historii Gospodarczej
2010-10-12
W związku z przejściem na emeryturę prof. UEK dr hab. Jana Szpaka decyzją Rektora  z dnia 22 września 2010 roku nowym kierownikiem Zakładu Historii Gospodarczej został z dniem 1 października 2010 prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński.  
Konferencja: Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku
2010-09-27
W dniach 28-29 września 2010 r. odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego konferencja naukowa "Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku". Organizatorem konferencji jest Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. W konferencji  wziął udział prof. Krzysztof Broński z referatem „Budżet krajowy i podatki państwowe jako wskaźniki rozwoju gospodarczego autonomicznej Galicji”.

Program konferencji
Konferencja naukowa: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym
2010-09-21
W dniach 21-23 września 2010 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym" zorganizowanej przez Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na konferencji wygłosiła referat pt. „Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej".

Program konferencji
Ogólnopolska konferencja naukowa: Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu
2010-09-21
W dniach 16-19 września 2010 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu”. Na konferencji wygłosiła referat pt. „Programy rewitalizacji a przemiany historycznej dzielnicy śródmiejskiej. Przykład Starego Podgórza w Krakowie”. Konferencję zorganizowała Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Doskonałości RECOURSE. Miejscem odbywania się konferencji był Uniwersytet Gdański.
Program konferencji
Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego
Prace z zakresu historii gospodarczej i studiów nad miastem
2010-08-26

Prace z zakresu historii gospodarczej i studiów nad miastem
Zeszyty Naukowe Nr 835, 2010, s. 120

T r e ś ć:
Jan Szpak, Pięćdziesiąt lat działalności Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1958-2008);
Jan M. Małecki, Początki Katedry Historii Gospodarczej (ze wspomnień asystenta);
Jacek Purchla, Dziedzictwo lokacji Krakowa. Garść uwag na marginesie jubileuszu 750-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego;
Krzysztof Broński, Jan Szpak, Polityka budżetowa galicyjskich władz autonomicznych (zarys problematyki);
Monika Murzyn-Kupisz, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Przykład podkrakowskich Niepołomic;
Dominika Hołuj, Rola samorządu miejskiego w procesie rozwoju funkcji metropolitarnych na przykładzie miasta Krakowa po 1990 roku;
Tadeusz Filar, "Dobrze w Ameryce jak idzie robota" - o galicyjskiej emigracji zarobkowej do 1918 roku.

Warsztaty: The Politics of Jewish Spaces, Waszyngton, lipiec 2010
2010-08-23
W dniach 19-30 lipca 2010 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowym seminarium naukowym pt. The Politics of Jewish Spaces: Interdisciplinary Perspectives on Preservation, Memory and Renewalin Post-Holocaust Poland zorganizowanym przez the Center for Advanced Holocaust Studies United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, prowadzący warsztaty: prof. Erika Lehrer, prof. Michael Meng.
Wśród tematów poruszanych przez uczestników warsztatów znalazły się:
Diana Pinto, “Asemitism: Or a Society without Antisemitism or Philosemitism: Dream or Nightmare?”
Michael Meng, “Cosmopolitanisms and the Built Environment”
Winson Chu, “Germans, Poles, and the Making of the ‘Lodzermensch’”
Sławomir Kapralski, “The Adventures of Jewish Pesence/Absence in Polish Memory Spaces: From Amnesia to Nostalgia in the Reconstruction of a Memoryscape”
Erica Lehrer, “Can there be a Conciliatory Heritage? Krakow’s Kazimierz”
Monika Murzyn-Kupisz, “Jewish Heritage and the Rediscovery ofHistory Walking Mainly on Side Streets of Calm Little Towns”
Robert Cohn, “Stony Survivors, Memory’s Muse”
Magdalena Waligórska, “Narrating Jewish Spaces of Stettin/Szczecin. German/Polish/Jewish Borderlands and Urban Nostalgia in Contemporary Prose and Performance Art”
Jonathan Webber, "Representing diaspora Jewish religion and culture in a post-Holocaust museum in Poland: The problem of identifying an appropriate narrative"
Robin Ostow, “Re-musealizing Jewish History in Warsaw: The Privatization and Externalization of Nation Building”.

Na fotografii uczestnicy warsztatów, od lewej - Jonathan Webber (Anglia), Monika Murzyn-Kupisz (Polska), Robert Cohn (USA), Robin Ostow (Kanada), Winson Chu (USA), Erica Lehrer (Kanada), Sławomir Kapralski (Polska), Michael Meng (USA), Magdalena Waligorska (Niemcy)


Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka
2010-08-20
W dniu 15 lipca 2010 w Klubie Pracownika GROTA 2 odbyło się uroczyste Zebranie Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej połączone z  jubileuszem 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka.
Zdjęcia z uroczystości
Prof. Jacek Purchla członkiem Rady Europa Nostra
2010-07-22
Decyzją Zgromadzenia Ogólnego Europa Nostra z dnia 9 czerwca 2010 r. prof. Jacek Purchla został mianowany członkiem Rady Europa Nostra na 3 letnią kadencję (2010-2013). Doceniono wkład profesora w pracę na rzecz dziedzictwa kulturowego w Europie, jego doświadczenie i wiedzę na temat problematyki dziedzictwa i wyzwań przed nim stojącym we współczesnym świecie.

Europa Nostra to czołowa organizacja zajmująca się dziedzictwem w Europie. Działając od 40 lat skupia ponad 400 organizacji z całego kontynentu i stanowi głos dziedzictwa kulturowego w Europie i na świecie.
Wykład: Nowy Jork - rozwój miasta w XIX i XX w
2010-07-19
We wtorek 20 lipca 2010 w Międzynarodowym Centrum Kultury - Rynek Gł. 25 odbył się wykład Michała Wiśniewskiego na temat rozwoju Nowego Jorku w XIX i XX wieku. Szczegółowe informacje o wykładzie MCK
XI ogólnopolskie warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej
2010-07-09
W dniach 6-7 lipca 2010 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w XI ogólnopolskich warsztatach z geografii społeczno-ekonomicznej zorganizowanych przez Katedrę Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny i regionalny. Próba konceptualizacji”.
Międzynarodowa konferencja: Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce
2010-07-06
KW dniach 30.06 do 2.07 2010 w Bielsku-Białej odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce”.
W ramach konferencji dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Dziedzictwo, tożsamość, rozwój lokalny: odkrywanie dziedzictwa kultury żydowskiej małych miasteczek”.
Konferencja przygotowana została przez Kancelarię Prezydenta RP oraz bielską Wyższą Szkołę Administracji przy współudziale Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Bialej.
Do Rady Naukowej Konferencji zaproszony został prof. dr hab. Jacek Purchla

Informacja PAP na temat konferencji
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform