Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Jerozolima i Kraków - "święte miasta"
2009-03-16

KONFERENCJA termin: 20-22 marca 2009 miejsce: Bezalel Academy of Arts and Design, Jerozolima, Izrael

Zarówno Jerozolima, jak i Kraków mają długą tradycję w pełnieniu roli „świętych miast" - miejsc pielgrzymkowych różnych religii i grup wyznaniowych. Czynnik mistyczny i religijny wpływał i nadal wpływa na ich strukturę przestrzenną oraz odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania tożsamości i pamięci. Ważne jest także pytanie o współczesne problemy miejsc, których dziedzictwo kulturowe wyrasta z niezwykłej siły kultu oraz wynikające stąd kwestie ochrony i zarządzania „świętością" w warunkach globalnej ekonomii oraz dynamicznie rozwijającego się rynku turystycznego.

Konferencja zorganizowana przy współpracy z UNESCO Chair in Urban Design and Conservation Studies w Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie, izraelskim ICOMOS oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program

Sprawozdanie z konferencji KURIER UEK 4/2009 PDF

Zdjęcia

 

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform