Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

II Międzynarodowa Konferencja nt. Metropolie i obszary metropolitalne Polski wschodniej
2009-05-27
W dniach 21-24 maja 2009 r. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji nt. "Metropolie i obszary metropolitalne Polski wschodniej" zorganizowanej przez Komitet KPZK PAN i PWSZ w Jarosławiu w Łańcucie, Jarosławiu i Lwowie. Podczas konferencji dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwojowy miast Polski południowo-wschodniej".

Zobacz więcej zdjęć
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Witraże secesyjne. Tendencje i motywy
2009-05-27

W dniach 13-15 maja 2009 w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona i Muzeum Historii Miasta Łodzi. Tradycyjnie już konferencja stowarzyszenia zgromadziła znawców i miłośników sztuki witrażowej z różnych zakątków Polski, a także z Ukrainy. Reprezentowali oni różne instytucje i organizacje (szkoły wyższe, muzea, służby konserwatorskie, ośrodki badawczo-dokumentacyjne, pracownie konserwatorskie), co dowodzi, iż grono pasjonatów witraży jest spore i realizuje swoje zainteresowania w różnych środowiskach.
Dzięki ich zaangażowaniu na światło dzienne wychodzi coraz więcej interesujących dzieł sztuki witrażowej, wzbogaca się nasza wiedza o projektantach i wykonawcach witraży, uściśleniu ulegają kolejne fakty, a wiele zabytkowych przeszkleń unika zagłady. Ten ostatni wątek pojawił się silnie w toku dyskusji, kiedy to wskazano na brak koordynacji działań w zakresie inwentaryzacji i ochrony zabytkowych witraży w Polsce, i to pomimo rosnącej świadomości społecznej ich wartości.
Wśród wystąpień na sesji pojawiły się referaty o charakterze ogólnym, odnoszące się do epoki będącej głównym przedmiotem zainteresowania uczestników. Obok nich sporo było ciekawych odkryć (jak chociażby witraże Fritza Geigesa do katedry na Wawelu – zamówione, ale nigdy w niej nie zamontowane, wytropione w Szwajcarii), wystąpień przypominających zapomniane, wybitne realizacje (jak witraż autorstwa L. C. Tiffany’ego odkryty na nowo w kolekcji Raczyńskich eksponowanej w Rogalinie czy witraże zdobiące zakopiańskie sanatorium Dłuskich) czy wreszcie przeglądowych prezentacji dotyczących poszczególnych miast czy obszarów (jak Lwów, województwo śląskie, okolice Rzeszowa).
Obok referatów bardzo ważnym punktem programu było przybliżenie uczestnikom konferencji szerokiego spektrum wytworów sztuki łódzkiej około roku 1900, które bezsprzecznie należą do najbardziej reprezentatywnych przykładów Art Nouveaux nie tylko na obszarze ziem polskich, ale i całej środkowej Europy. Można było zatem zapoznać się m.in. z bogatymi, historyzującymi wnętrzami dawnego pałacu Izraela Poznańskiego (w jego sali balowej odbywały się obrady), perłami łódzkiej secesji (np. willą Leopolda Rudolfa Kindermana, gmachami kilku banków), bogatymi w różnorodne zespoły witraży obiektami sakralnymi (na czele z katedrą łódzką, kościołem jezuitów przy ul. Sienkiewicza czy protestanckim kościołem św. Mateusza) oraz gigantycznymi, XIX-wiecznymi kompleksami fabrycznymi (m.in. Geyerów, Scheiblera i Poznańskiego). Goszczące uczestników konferencji Muzeum Historii Miasta Łodzi zaprezentowało z kolei specjalną wystawę przygotowaną według koncepcji i scenariusza Jana Dominikowskiego, łódzkiego historyka sztuki specjalizującego się m.in. w sztuce witrażowej centralnej Polski. Wystawie tej, zatytułowanej Okna. Łódzkie witraże belle epoque, towarzyszył katalog z cennymi tekstami i wyborem wysokiej jakości ilustracji.

Na zdjęciu powyzej: Wstęga z zeskrobanym po II wojnie światowej niemieckojęzycznym napisem na witrażu w kościele luterańskim św. Mateusza w Łodzi.

Zobacz więcej zdjęć
Opracowanie i zdjęcia: dr Andrzej Laskowski
Dni Integracji - wyróżnienie dla dr Tadeusza Filara
2009-05-07

W dniach 22- 25 kwietnia odbyły się Dni Integracji - cykliczne wydarzenie mające na celu wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów niepełnosprawnych, współpracę między biurami ds. osób niepełnosprawnych uczelni wyższych w Krakowie, a przede wszystkim integrację krakowskiej społeczności akademickiej ze środowiskiem studentów niepełnosprawnych. Miło nam poinformować, że dr Tadeusz Filar, pracownik naszej Katedry, został uhonorowany wyróżnieniem za aktywne wspieranie działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych naszej Uczelni.

Strona internetowa biura:
http://niepelnosprawni.uek.krakow.pl
Jerozolima i Kraków - "święte miasta"
2009-03-16

KONFERENCJA termin: 20-22 marca 2009 miejsce: Bezalel Academy of Arts and Design, Jerozolima, Izrael

Zarówno Jerozolima, jak i Kraków mają długą tradycję w pełnieniu roli „świętych miast" - miejsc pielgrzymkowych różnych religii i grup wyznaniowych. Czynnik mistyczny i religijny wpływał i nadal wpływa na ich strukturę przestrzenną oraz odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania tożsamości i pamięci. Ważne jest także pytanie o współczesne problemy miejsc, których dziedzictwo kulturowe wyrasta z niezwykłej siły kultu oraz wynikające stąd kwestie ochrony i zarządzania „świętością" w warunkach globalnej ekonomii oraz dynamicznie rozwijającego się rynku turystycznego.

Konferencja zorganizowana przy współpracy z UNESCO Chair in Urban Design and Conservation Studies w Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie, izraelskim ICOMOS oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program

Sprawozdanie z konferencji KURIER UEK 4/2009 PDF

Zdjęcia

 

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform