Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Międzynarodowa konferencja: Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy
2009-10-22
Dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy, zorganizowanej przez czasopismo naukowe „Cultural Trends”. Konferncja odbyła się w City University w Londynie, 16 października 2009 r., Dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Cultural policy on the regional level. A decade of experiences of the newly established self-governing regions in Poland”
Międzynarodowa konferencja: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki
2009-10-21
W dniach 7-9 września 2009 r dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki”. Konferencja odbyła się w WSZ w Legnicy. Dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Katowice – zmieniające się oblicze i tożsamość środkowoeuropejskiego miasta” (wraz z dr. K. Gwosdzem z Uniwersytetu Jagiellońskiego). Konferencji towarzyszył objazd naukowy po Dolnym Śląsku i Łużycach.
Zdjęcia:
Dziedzictwo kulturowe Łużyc: Żytawa (Zittau), Herrnhut (Ochranow), Ostritz
Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii
2009-10-14
W dniach 19-20 października 2009 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury
konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji polsko-norweskiego projektu, realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage.

Przedsięwzięcie dotyczy różnorodnych aspektów zarządzania miejscami i obiektami dziedzictwa UNESCO w Małopolsce i Norwegii.

Program konferencji
XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich
2009-09-18
W dniach 16-19 września 2009 odbył się w Olsztynie XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Zjazd zorganizowany został przez środowisko historyków olsztyńskich skupionych w Olsztyńskim Oddziale PTH i jednocześnie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zjazd, którego przewodnią myślą był „Powrót do źródeł” był doskonałą okazją do debaty o aktualnych problemach w badaniu i nauczaniu historii.
Na Zjeździe Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowali prof. Jacek Purchla i prof. UEK Krzysztof Broński.
Miejscem obrad Zjazdu był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Odbyły się również liczne imprezy towarzyszące. Szczegółowe informacje o wydarzeniu na stronie: http://www.pth.olsztyn.pl/zjazd/
Z archiwum Katedry
2009-09-14
Dział "Galeria" naszej strony internetowej poszerzony został o zakładkę "Z archiwum Katedry". Prezentowane zdjęcia przywołują ważniejsze wydarzenia z życia Katedry począwszy od roku 1975. Zapraszamy do obejrzenia.
Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości
2009-06-23
W dniu 17 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się seminarium pt. Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości zorganizowane przez Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotekę Narodową, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z Kino Polska Dystrybucja Sp. z o.o.
Celem seminarium była prezentacja problematyki digitalizacji dóbr kultury, przechowywania i udostępniania zasobów cyfrowych jako jednego z elementów polityki Państwa.
Więcej informacji na stronie internetowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Program seminarium PDF
Wykłady dla studentów Grand Valley State University
2009-06-18
Maj - czerwiec 2009, wykłady dr Moniki Murzyn-Kupisz nt. historii i kultury polskiej w XIX i XX wieku dla studentów Grand Valley State University odwiedzających naszą uczelnię w ramach wymiany międzyuczelnianej (opiekun grupy: prof. Gary Stark).
http://www.gvsu.edu/
Konferencja naukowa nt. Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polski
2009-05-28

W dniach 22-24 maja 2009 prof. UEK Krzysztof Broński uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków" z referatem nt. "Galicja wobec wyzwań nowoczesności (w dobie autonomii)". Konferencja zorganizowana przez  Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu odbyła się w Łagowie Lubuskim.

 

II Międzynarodowa Konferencja nt. Metropolie i obszary metropolitalne Polski wschodniej
2009-05-27
W dniach 21-24 maja 2009 r. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji nt. "Metropolie i obszary metropolitalne Polski wschodniej" zorganizowanej przez Komitet KPZK PAN i PWSZ w Jarosławiu w Łańcucie, Jarosławiu i Lwowie. Podczas konferencji dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwojowy miast Polski południowo-wschodniej".

Zobacz więcej zdjęć
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Witraże secesyjne. Tendencje i motywy
2009-05-27

W dniach 13-15 maja 2009 w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona i Muzeum Historii Miasta Łodzi. Tradycyjnie już konferencja stowarzyszenia zgromadziła znawców i miłośników sztuki witrażowej z różnych zakątków Polski, a także z Ukrainy. Reprezentowali oni różne instytucje i organizacje (szkoły wyższe, muzea, służby konserwatorskie, ośrodki badawczo-dokumentacyjne, pracownie konserwatorskie), co dowodzi, iż grono pasjonatów witraży jest spore i realizuje swoje zainteresowania w różnych środowiskach.
Dzięki ich zaangażowaniu na światło dzienne wychodzi coraz więcej interesujących dzieł sztuki witrażowej, wzbogaca się nasza wiedza o projektantach i wykonawcach witraży, uściśleniu ulegają kolejne fakty, a wiele zabytkowych przeszkleń unika zagłady. Ten ostatni wątek pojawił się silnie w toku dyskusji, kiedy to wskazano na brak koordynacji działań w zakresie inwentaryzacji i ochrony zabytkowych witraży w Polsce, i to pomimo rosnącej świadomości społecznej ich wartości.
Wśród wystąpień na sesji pojawiły się referaty o charakterze ogólnym, odnoszące się do epoki będącej głównym przedmiotem zainteresowania uczestników. Obok nich sporo było ciekawych odkryć (jak chociażby witraże Fritza Geigesa do katedry na Wawelu – zamówione, ale nigdy w niej nie zamontowane, wytropione w Szwajcarii), wystąpień przypominających zapomniane, wybitne realizacje (jak witraż autorstwa L. C. Tiffany’ego odkryty na nowo w kolekcji Raczyńskich eksponowanej w Rogalinie czy witraże zdobiące zakopiańskie sanatorium Dłuskich) czy wreszcie przeglądowych prezentacji dotyczących poszczególnych miast czy obszarów (jak Lwów, województwo śląskie, okolice Rzeszowa).
Obok referatów bardzo ważnym punktem programu było przybliżenie uczestnikom konferencji szerokiego spektrum wytworów sztuki łódzkiej około roku 1900, które bezsprzecznie należą do najbardziej reprezentatywnych przykładów Art Nouveaux nie tylko na obszarze ziem polskich, ale i całej środkowej Europy. Można było zatem zapoznać się m.in. z bogatymi, historyzującymi wnętrzami dawnego pałacu Izraela Poznańskiego (w jego sali balowej odbywały się obrady), perłami łódzkiej secesji (np. willą Leopolda Rudolfa Kindermana, gmachami kilku banków), bogatymi w różnorodne zespoły witraży obiektami sakralnymi (na czele z katedrą łódzką, kościołem jezuitów przy ul. Sienkiewicza czy protestanckim kościołem św. Mateusza) oraz gigantycznymi, XIX-wiecznymi kompleksami fabrycznymi (m.in. Geyerów, Scheiblera i Poznańskiego). Goszczące uczestników konferencji Muzeum Historii Miasta Łodzi zaprezentowało z kolei specjalną wystawę przygotowaną według koncepcji i scenariusza Jana Dominikowskiego, łódzkiego historyka sztuki specjalizującego się m.in. w sztuce witrażowej centralnej Polski. Wystawie tej, zatytułowanej Okna. Łódzkie witraże belle epoque, towarzyszył katalog z cennymi tekstami i wyborem wysokiej jakości ilustracji.

Na zdjęciu powyzej: Wstęga z zeskrobanym po II wojnie światowej niemieckojęzycznym napisem na witrażu w kościele luterańskim św. Mateusza w Łodzi.

Zobacz więcej zdjęć
Opracowanie i zdjęcia: dr Andrzej Laskowski
Dni Integracji - wyróżnienie dla dr Tadeusza Filara
2009-05-07

W dniach 22- 25 kwietnia odbyły się Dni Integracji - cykliczne wydarzenie mające na celu wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów niepełnosprawnych, współpracę między biurami ds. osób niepełnosprawnych uczelni wyższych w Krakowie, a przede wszystkim integrację krakowskiej społeczności akademickiej ze środowiskiem studentów niepełnosprawnych. Miło nam poinformować, że dr Tadeusz Filar, pracownik naszej Katedry, został uhonorowany wyróżnieniem za aktywne wspieranie działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych naszej Uczelni.

Strona internetowa biura:
http://niepelnosprawni.uek.krakow.pl
Jerozolima i Kraków - "święte miasta"
2009-03-16

KONFERENCJA termin: 20-22 marca 2009 miejsce: Bezalel Academy of Arts and Design, Jerozolima, Izrael

Zarówno Jerozolima, jak i Kraków mają długą tradycję w pełnieniu roli „świętych miast" - miejsc pielgrzymkowych różnych religii i grup wyznaniowych. Czynnik mistyczny i religijny wpływał i nadal wpływa na ich strukturę przestrzenną oraz odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania tożsamości i pamięci. Ważne jest także pytanie o współczesne problemy miejsc, których dziedzictwo kulturowe wyrasta z niezwykłej siły kultu oraz wynikające stąd kwestie ochrony i zarządzania „świętością" w warunkach globalnej ekonomii oraz dynamicznie rozwijającego się rynku turystycznego.

Konferencja zorganizowana przy współpracy z UNESCO Chair in Urban Design and Conservation Studies w Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie, izraelskim ICOMOS oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program

Sprawozdanie z konferencji KURIER UEK 4/2009 PDF

Zdjęcia

 

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform