Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Jubileusz 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2010-05-20
W dniu 7 października 2009 roku społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zainaugurowała jubileuszowy, 85. rok akademicki. W ramach wydarzeń jubileuszowych odbyło się już wiele konferencji naukowych, debat rektorskich oraz imprez kulturalnych i rozrywkowych. W dniach od 24 maja do 1 czerwca przewidziano centralne obchody uroczystości jubileuszowych.

 PROGRAM CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH
Konferencja: Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu
2010-05-05
Konferencja przygotowywana została w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego „Nieograniczone możliwości – Małopolska 2020” i stanowi
jedną z cyklu debat organizowanych w związku z tym procesem.
Głównym celem konferencji była otwarta i kreatywna debata jak również  wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń różnych osób na temat miejsca kultury oraz przemysłów kreatywnych w rozwoju Małopolski. Moderatorami debaty byli: prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab. Jacek Purchla oraz redaktor Jacek Żakowski.
Konferencja odbyła się we czwartek, 20 maja 2010 r. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu
Program
Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development
2010-04-20
 Dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development - Governance and Institutional Change. Organizatorem konferencji był Wydział Ekomomii Uniwersytetu Opolskiego. Konferencja odbyła się w dniach 18-20 kwietnia w Uniwersytecie Opolskim.
Dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. Sustainable Approaches to the Natural Environment and Cultural Heritage. Two sides of the same coin?Szczegółowe informacje nt. konferencji oraz więcej zdjeć na stronie organizatora
Konferencja naukowa: Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przyszłości
2010-04-19

Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na konferencję: Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przyszłości - 19 - 20 października 2010 

Szczegóowe informacje: http://www.khsm.uni.lodz.pl/konferencje03.php

Konferencja naukowa: Pieniądz i banki na Śląsku
2010-04-08
Zakład Historii Gospodarczej UAM, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Archiwum
Państwowe w Poznaniu zapraszają do udziału w II edycji Konferencji Naukowej "Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce" poświęconej  dziejom pieniądza i bankom na Śląsku.
Zaproszenie do udziału w konferencji
Formularz zgłoszenia
Expert Meeting on the Draft Recommendation on the Conservation of Historic Urban Landscape
2010-02-19
W dniach 17-19 lutego 2010 odbyło się w Paryżu spotkanie grupy ekspertów ds. przygotowania projektu rekomendacji UNESCO dot. zachowania historycznego krajobrazu miejskiego. W spotkaniu uczestniczył prof. Jacek Purchla

Przestrzenie kolonialne
2010-02-18
W dniu 10 lutego 2010 w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie odbyło się spotkanie z cyklu: Przestrzeń kultury

W spotkaniu poprowadzonym przez Michała Olszewskiego udział wzięli Tomasz Różycki, Magdalena Staniszkis i Michał Wiśniewski. Pretekstem do dyskusji były „przestrzenie kolonialne” którym poświęcony jest ostatni numer kwartalnika Autoportret – pismo o dobrej przestrzeni

„Kolonializm to ocean pojęć, które najczęściej kojarzymy z odległymi, egzotycznymi krajami. To także fundament dyskusji o zakorzenieniu, jednym z najgłębszych pokładów ludzkiej tożsamości, który tak łatwo pod wpływem politycznego, kulturowego lub ekonomicznego nacisku ulec może zniszczeniu. W wielu kulturach równie silnie jak potrzeba zakorzenienia, jest obecna ekspansja i dominacja. Numer „Autoportretu” poświęcony przestrzeniom kolonialnym, podejmuje próbę przyjrzenia się tym zagadnieniom w kilku podstawowych wymiarach. Po pierwsze przypomniana zostaje geneza dyskusji o postkolonializmie w naukach humanistycznych. Stworzona przez Edwarda Saida antropologiczna metoda badań mentalności i zachowań społeczności zdominowanych i wykorzenionych od kilku dekad inspiruje do opisywania coraz to nowych kultur i miejsc. (…) Równolegle podjęta została próba skonfrontowania się z własnymi, narodowymi doświadczeniami w tym zakresie. W okularach Saida przegląda się przecież i polska kultura, pełna postkolonialnej traumy wyrosłej z zaborów oraz doświadczeń dwudziestowiecznych totalitaryzmów”.
(ze wstępu redaktorskiego Michała Wiśniewskiego)

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury
XXX Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna
2010-01-20

W dniach 15-17 stycznia 2010 r. w Ustroniu odbyło się XXX Sympozjum naukowe z cyklu "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna"  - organizator Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK oraz Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Gospodarzem drugiego dnia Sympozjum poświęconego tematyce: Kultura a transformacja był prof. Jacek Purchla. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli między innymi: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Izabella Cywińska, Anda Rottenberg, Magdalena Vášáryová.

Jacek Purchla: "Kulturalne" dylematy polskiej transformacji - artykuł zamieszczony w Gazecie Sympozjalnej nr 14, pdf

Szczegółowe informacje na temat XXX Sympozjum oraz program

fot. J. Bielański

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
2010-01-19

Państwowa Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej na temat: "Reforma skarbowo - walutowa Władysława Grabskiego - założenia, realizacja, efekty.

szczegółowe informacje
Program naukowy: Dobre rządzenie
2009-11-24

W dniu 18.11.2009, podczas seminarium odbywającego się w ramach programu naukowego "Dobre rządzenie"  prowadzonego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej UEK,  prof. Jacek Purchla wygłosił referat "W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce". Podstawą wystąpienia był „Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989.”

Informacje o programie „Dobre rządzenie”
Konferencja naukowa: Ziemiaństwo wobec industrializacji ziem polskich w XIX i XX wieku
2009-11-13
W dniach 5-6 listopada 2009 r. dr Andrzej Laskowski uczestniczył w konferencji naukowej zorganizowanej w Łodzi przez Katedrę Historii Społeczno - Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja z tematem „Ziemiaństwo wobec industrializacji ziem polskich w XIX i XX wieku” zgromadziła referentów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce - wielu wybitnych badaczy dziejów ziemiaństwa oraz zaproszonych przedstawicieli nauki z zagranicy i gości. Wygłoszono blisko 40 referatów, dr A. Laskowski wygłosił referat pt. "Między folwarkiem a szybem. Ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego". Miejscem obrad i dyskusji był gmach Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Program konferencji


Fot. A. Laskowski


World Heritage and Cultural Diversity - Challenges for University Education
2009-10-30
Prof. Jacek Purchla wziął udział w międzynarodowej konferencji World Heritage and Cultural Diversity - Challenges for University Education. Konferencja odbyła się w dniach 23-25 października 2009  r., miejscem obrad był Uniwersytet Techniczny Brandenburgii w Cottbus, Niemcy. Szczególną okazją do spotkania w Cottbus stał się jubileusz 10-lecia istnienia Katedry UNESCO dla Studiów nad Dziedzictwem na Uniwersytecie Technicznym Brandenburgii. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu referentów ze wszystkich kontynentów oraz międzynarodowa grupa 150 studentów BTU uczestników programu edukacyjnego prowadzonego przez Katedrę UNESCO kierowaną przez profesor Marie-Theres Albert.
       Podstawowym celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji i odpowiedź na pytanie w jaki sposób miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa ukazują aspekty różnorodności kulturalnej i jak te aspekty można efektywniej wykorzystać dla zwiększenia zaangażowania społeczeństw na rzecz ochrony dziedzictwa. Konferencja stała się także próbą połączenia dyskursu nad szeroko rozumianą różnorodnością z dyskusją nad współczesnym i przyszłym podejściem do dziedzictwa i jego ochrony.
       Temat konferencji odzwierciedlał współczesny nurt dyskusji nad światowym dziedzictwem, zarówno w sferze nauki jak i polityki, z uwagi na fakt, że ochrona miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa osiągnęła nowy wymiar w kontekście możliwości i wyzwań związanych z różnorodnością kulturalną. W trakcie konferencji poszukiwano odpowiedzi na pytanie w jaki sposób światowe dziedzictwo i jego różnorodność może wzbogacić edukację na poziomie uniwersyteckim.
       Program konferencji obejmował m.in. cztery panele dyskusyjne. Prof. Jacek Purchla podczas panelu dyskusyjnego odbywającego się pod hasłem: „Dziedzictwo i jego transformacja w czasie i przestrzeni” przedstawił  referat „W kierunku systemu ochrony dziedzictwa. Dylematy polskiej transformacji”. Jako kierownik Katedry UNESCO ds. Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich wziął także udział w obradach okrągłego stołu, które odbywały się pod hasłem: „Edukacja na temat światowego dziedzictwa – przyszłość Katedr UNESCO”. Uczestnikami okrągłego stołu byli szefowie siedmiu Katedr UNESCO z Europy, Azji, Australii i Ameryki zajmujących się problematyką dziedzictwa.
       Spotkanie w Cottbus było też pierwszą próbą zinstytucjonalizowania działań Katedr UNESCO na polu przygotowywania uniwersyteckich programów studiów nad dziedzictwem. Szefowie Katedr podpisali wspólne memorandum w tej sprawie, które zostanie przekazane sekretarz generalnej UNESCO.


Strona internetowa konferencji
Sesja naukowa MEMORIA ET HISTORIA
2009-10-23

W dniach 23-24.10.2009 w Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 odbyła się sesja naukowa MEMORIA ET HISTORIA. W ramach sesji prof. Jacek Purchla wygłosił referat: Kraków a polski mit narodowy. Sesja zorganizowana została przez Polską Akademię Umiejętności, Węgierską Akademię Nauk oraz Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie.
Program sesji
Międzynarodowa konferencja: Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy
2009-10-22
Dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy, zorganizowanej przez czasopismo naukowe „Cultural Trends”. Konferncja odbyła się w City University w Londynie, 16 października 2009 r., Dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Cultural policy on the regional level. A decade of experiences of the newly established self-governing regions in Poland”
Międzynarodowa konferencja: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki
2009-10-21
W dniach 7-9 września 2009 r dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki”. Konferencja odbyła się w WSZ w Legnicy. Dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Katowice – zmieniające się oblicze i tożsamość środkowoeuropejskiego miasta” (wraz z dr. K. Gwosdzem z Uniwersytetu Jagiellońskiego). Konferencji towarzyszył objazd naukowy po Dolnym Śląsku i Łużycach.
Zdjęcia:
Dziedzictwo kulturowe Łużyc: Żytawa (Zittau), Herrnhut (Ochranow), Ostritz
Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii
2009-10-14
W dniach 19-20 października 2009 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury
konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji polsko-norweskiego projektu, realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage.

Przedsięwzięcie dotyczy różnorodnych aspektów zarządzania miejscami i obiektami dziedzictwa UNESCO w Małopolsce i Norwegii.

Program konferencji
XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich
2009-09-18
W dniach 16-19 września 2009 odbył się w Olsztynie XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Zjazd zorganizowany został przez środowisko historyków olsztyńskich skupionych w Olsztyńskim Oddziale PTH i jednocześnie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zjazd, którego przewodnią myślą był „Powrót do źródeł” był doskonałą okazją do debaty o aktualnych problemach w badaniu i nauczaniu historii.
Na Zjeździe Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowali prof. Jacek Purchla i prof. UEK Krzysztof Broński.
Miejscem obrad Zjazdu był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Odbyły się również liczne imprezy towarzyszące. Szczegółowe informacje o wydarzeniu na stronie: http://www.pth.olsztyn.pl/zjazd/
Z archiwum Katedry
2009-09-14
Dział "Galeria" naszej strony internetowej poszerzony został o zakładkę "Z archiwum Katedry". Prezentowane zdjęcia przywołują ważniejsze wydarzenia z życia Katedry począwszy od roku 1975. Zapraszamy do obejrzenia.
Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości
2009-06-23
W dniu 17 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się seminarium pt. Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości zorganizowane przez Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotekę Narodową, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z Kino Polska Dystrybucja Sp. z o.o.
Celem seminarium była prezentacja problematyki digitalizacji dóbr kultury, przechowywania i udostępniania zasobów cyfrowych jako jednego z elementów polityki Państwa.
Więcej informacji na stronie internetowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Program seminarium PDF
Wykłady dla studentów Grand Valley State University
2009-06-18
Maj - czerwiec 2009, wykłady dr Moniki Murzyn-Kupisz nt. historii i kultury polskiej w XIX i XX wieku dla studentów Grand Valley State University odwiedzających naszą uczelnię w ramach wymiany międzyuczelnianej (opiekun grupy: prof. Gary Stark).
http://www.gvsu.edu/
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform