Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział w konferencji - dr Piotr Miodunka
2017-09-15

Dr Piotr Miodunka uczestniczył w po raz trzeci w cyklicznej konferencji Rural History, która miała miejsce w Leuven w dniach 11-14 września 2017 r. W panelu nt "The resilience and decline of urban agriculture in European history" wygłosił referat pt "Longue durée in Polish towns: Agriculture from the 16th to the 19th centuries".
Link do strony konferencji

EWACE – Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics
2017-09-14

EWACE – Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics

Kraków, 7-9 września 2017 r.

Organizator: Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO

Ekonomia kultury jest jednym z nowszych, niezwykle ciekawych pól badawczych w ramach ekonomii, cieszących się rosnącym zainteresowaniem polskich i zagranicznych naukowców. W 2015 r. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, którego pracownicy od wielu lat prowadzą badania wpisujące się w ten nurt rozważań ekonomicznych, nawiązał kontakt z najważniejszą światową organizacją naukową skupiającą specjalistów w tej dziedzinie tj. Association for Cultural Economics International (ACEI). W efekcie Zakładowi, kierowanemu przez prof. dr hab. Jacka Purchlę, powierzono zorganizowanie tegorocznej, ósmej już edycji „European Workshop on Applied Cultural Economics” (EWACE).

Założeniem międzynarodowej konferencji, która odbyła się na naszym uniwersytecie w dn. 7-9 września było zainspirowanie dyskusji i wymiany informacji na temat najnowszych ilościowych metod badań w zakresie ekonomii kultury, zarówno w skali mikro, jak i makro. Wydarzenie to stanowiło szansę spotkania różnych pokoleń ekonomistów specjalizujących się w tzw. applied cultural economics – analizach ekonometrycznych i statystycznych rozmaitych kwestii związanych z funkcjonowaniem sektora kultury, produkcją dóbr i usług kultury oraz konsumpcją kulturalną. W ramach tegorocznej odsłony EWACE podjęto m.in. dyskusję nad takimi tematami jak: ekonomiczne aspekty funkcjonowania i konsumpcji oraz wartościowania usług teatralnych oraz muzealnych, popyt na dobra i usługi oferowane przez sektor filmowy oraz sektor wydawniczy, rynek muzyczny, rynek pracy i uwarunkowania ekonomiczne migracji artystów, determinanty i uwarunkowania konsumpcji kulturalnej, w tym skłonność do zapłaty za i uwarunkowania finansowania usług kulturalnych, międzynarodowa wymiana dóbr i usług kultury oraz efektywność ekonomiczna instytucji kultury. W spotkaniu odbywającym się pod patronatem ACEI oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wzięło udział ponad 50 osób z 16 krajów takich jak: Australia, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. Wśród nich znaleźli się światowej sławy ekonomiści, prekursorzy pewnych nurtów badań ekonomicznych dotyczących kultury tacy jak prof. Ilde Rizzo z Uniwersytetu w Katanii, w zakresie ekonomii dziedzictwa kulturowego czy prof. John O’Hagan z Trinity College w Dublinie w zakresie badań migracji i skupień artystów oraz konsumpcji kulturalnej.

Żywym debatom sprzyjała formuła konferencji. Przygotowane z półrocznym wyprzedzeniem, zaaprobowane przez komitet naukowy konferencji, pełne teksty referatów po każdej prezentacji opatrzone były wcześniej przygotowanym dogłębnym komentarzem przypisanego im recenzenta, a następnie poddane szczegółowej dyskusji. Konferencję w imieniu władz UEK otworzyli prof. dr hab. Janina Filek, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy oraz prof. dr hab. Jacek Purchla Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, w ramach której funkcjonuje Zakład Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ze strony ACEI głosy podczas inauguracji konferencji zabrali prof. Ilde Rizzo przewodnicząca ACEI oraz prof. Antonello Scorcu z Uniwersytetu w Bolonii - jeden z inicjatorów i członków komitetu merytorycznego cyklu EWACE. Po stronie polskiej całościową koncepcję konferencji we współpracy z ACEI opracowała oraz przebieg wydarzenia koordynowała prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz.
W ramach programu towarzyszącego konferencji goście mieli okazję zapoznać się z problemami zarządzania przestrzenia kulturową, wpisanego na listę UNESCO, zespołu staromiejskiego Krakowa (warsztaty terenowe pod kierunkiem Moniki Murzyn-Kupisz) oraz funkcjonowaniem jednego z najchętniej obecnie odwiedzanych przez turystów zagranicznych muzeów w Krakowie (Fabryce Schindlera – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa). Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej była też gospodarzem poprzedzającego konferencję jednodniowego spotkania roboczego pełnego składu zarządu ACEI.

prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

Fotorelacja z konferencji    
 
 
 
 
 

EIGHTH EUROPEAN WORKSHOP ON APPLIED ECONOMICS
2017-09-02

Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics (EWACE)
 7 to 9 September 2017


Międzynarodowa konferencja:

Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics

Organizatorzy:

Association for Cultural Economics International (ACEI)
Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej


W dniach 7-9 września 2017 r. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO we współpracy z Association for Cultural Economics International (ACEI) organizuje międzynarodową konferencję pt. „Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics”. Jest to kolejna odsłona cyklicznie odbywającego się wydarzenia naukowego pod auspicjami najważniejszej światowej organizacji skupiającej specjalistów w dziedzinie ekonomii kultury. Założeniem konferencji jest stworzenie forum do dyskusji i wymiany informacji na temat ilościowych metod badań w zakresie ekonomii kultury, zarówno w skali mikro, jak i makro. Stanowi ono szansę spotkania ekonomistów specjalizujących się w tzw. applied cultural economics – analizach ekonometrycznych i statystycznych różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem sektora kultury, produkcją dóbr i usług kultury oraz konsumpcją kulturalną.
W ramach tegorocznej konferencji podjęta zostanie m.in. dyskusja nad takimi tematami jak: ekonomiczne aspekty funkcjonowania i konsumpcji oraz wartościowania usług teatralnych oraz muzealnych, popyt na dobra i usługi oferowane przez sektor filmowy oraz sektor wydawniczy, rynek muzyczny, rynek pracy i uwarunkowania ekonomiczne migracji artystów, determinanty i uwarunkowania konsumpcji kulturalnej, w tym skłonność do zapłaty za i uwarunkowania finansowania usług kulturalnych, międzynarodowa wymiana dóbr i usług kultury oraz efektywność ekonomiczna instytucji kultury.
W spotkaniu odbywającym się pod patronatem ACEI oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie weźmie udział ponad 50 osób z 16 krajów takich jak: Australia, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Szczegółowy program konferencji


Udział prof. UEK Moniki Murzyn-Kupisz w UNESCO International Summer School
2017-08-28
Udział prof. UEK dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz jako wykładowcy w UNESCO International Summer School: Management and Protection of Historical Cities zorganizowanej przez Politechnike Lubelską i Muzeum Lubelskie we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO w Lublinie w dn. 28 sierpnia - 2 września 2017 r. Prof. Murzyn-Kupisz wygłosiła dwa wykłady: "Culture, heritage and artistic activities in the process of urban regeneration: approaches, challenges and opportunities in European and Polish context" oraz "Socio-economic factors in the management of historic urban areas".
41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa
2017-07-06
41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa
2017-06-29
2-12 lipca 2017, Kraków


Podczas trwających 10 dni obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów obecne będą również delegacje rządowe z blisko 170 Państw-Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO. Przewodniczącym 41. sesji jest Prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

oficjalna strona wydarzenia
Forum Młodych Profesjonalistów UNESCO
2017-06-28
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-06-14
W dniach 12-13 czerwca prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w konferencji  nt.: Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych. Od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych.  Prof. Murzyn-Kupisz wspólnie z dr Jarosławem Działkiem z UJ wygłosiła referat pt.: Artyści i ich wyobrażenia przestrzeni artystycznych miasta na przykładzie Krakowa i Katowic.
Program konferencji


Z wielkim smutkiem żegnamy
2017-06-12

Z wielkim smutkiem żegnamy

Profesora
Jana M. Małeckiego

Dnia 12 czerwca 2017 r. odszedł od nas Człowiek wielkiego formatu i wielkiej skromności, jeden z najwybitniejszych Uczonych w gronie historyków polskich, Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1981-1984, Profesor Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, w latach 1984-1997 kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej - jako dydaktyk - przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Dobroć i niezwykła życzliwość, którymi nas obdarzał zostanie w naszych sercach na zawsze.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Kierownik i Pracownicy
Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Profesor Jacek Purchla uhonorowany tytułem Małopolanina Roku 2016
2017-06-09


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządów terytorialnych w Polsce, uchwałą z dnia 9 stycznia 2017 roku nadała Tytuł Małopolanina Roku 2016 prof. Jackowi Purchli oraz Mieczysławowi Gilowi. Uroczystość wręczenia Tytułów odbyła się w dniu 7 czerwca 2017 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Profesor Jacek Purchla otrzymał ten zaszczytny tytuł "w uznaniu zasług dla przybliżania Polakom kultury i sztuki środkowoeuropejskiej i światowej oraz kultywowania, upowszechnienia i promocji kultury polskiej". Szczególna służba Małopolsce i światu przypadła Profesorowi Purchli w tym roku, kiedy to w dniach od 2 do 12 lipca przewodniczył będzie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO a Kraków gościł przedstawicieli z ponad 190 państw.

Tytułem Małopolanina Roku 2016 uhonorowany został również Mieczysław Gil, przewodniczący Zarządu Małopolskiej „Solidarności”, organizator strajków w Nowej Hucie i Małopolsce po wprowadzeniu stanu wojennego za co został skazany na 4 lata więzienia. Tytuł znanemu działaczowi „Solidarności” przyznany został „w uznaniu zasług w walce o niepodległą Rzeczpospolitą oraz pracy na rzecz budowania demokratycznego Państwa".

MAŁOPOLANIE ROKU
Grant dla dr Piotra Miodunki
2017-05-30
Dr Piotr Miodunka uzyskał finansowanie projektu pt. „Chłopi wobec kryzysów żywnościowych od XVII do połowy XIX wieku (na przykładzie południowej Małopolski)” w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA 12.
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-05-18
W dniach 16-17 maja 2017 r. w  Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbłla się międzynarodowa konferencja pod auspicjami ICOM (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków) oraz NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) pt. "Planning an extended museum. Critical factors in museum managing" -  Prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w ww. konferencji wygłaszając referat pt. "Complexity of relations between museums and their cultural and socio-economic environment"/"Złożoność relacji pomiędzy muzeami a ich kulturowym i społeczno-ekonomicznym otoczeniem".

program konferencji
Udział w konferencji - dr Dominika Hołuj
2017-05-18
W dniu 15 maja dr Dominika Hołuj uczestniczyła w X Konferencji Naukowej Miasta XXI Wieku pt. KONCEPCJE ORAZ IDEE ROZWOJU I PLANOWANIA MIAST: WYZWANIA – PROJEKTY – MOŻLIWOŚCI w Izbicku. Dr Hołuj wygłosiła referat pt. "Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta. Przykład osiedla domków fińskich w Warszawie"
Program konferencji
Nowa publikacja
2017-04-06
W dniu 4 kwietnia 2017 r. ukazała się elektroniczna wersja książki M. Murzyn-Kupisz, J. Działek (eds.), The impact of artists on contemporary urban development in Europe, Springer International Publishing 2017 (XVI, 377 pp.) Wersja drukowana będzie dostępna w maju 2017 r.
eBook ISBN978-3-319-53217-2,  Hardcover ISBN978-3-319-53215-8

Szczegółowe informacje o książceUdział w konferenjach - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-04-06
W dniu 13 marca w ramach cyklu Open Eyes Economy Summit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium problemowe pt. "Prawo do miasta". Podczas seminarium prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Kultura a prawo do miasta".

W dniach 30-31 marca prof. UEK dr hab. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt. "W kierunku rewitalizacji integralnej – Szychta kreatywna. Forum", zorganizowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach. W ramach konferencji  przedstawiła referat problemowy oraz uczestniczyła w panelu dyskusyjnym "Marzenia i możliwości. Formalne aspekty rewitalizacji przestrzeni industrialnych".

Szczegółowy program konferencji

Spotkanie poświęcone pamięci prof. Janiny Bieniarzówny, w 20. rocznicę śmierci
2017-03-27
Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII zorganizowało spotkanie poświęcone pamięci prof. Janiny Bieniarzówny, w 20. rocznicę jej śmierci.
Spotkanie odbyło się w czwartek 30 marca 2017 r. w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1. Profesor Bieniarzównę wspominał ks. prof. dr hab. Jacek Urban, obecny dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz uczestnicy spotkania.
Link do zdjęć
Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny
2016-12-21
Z okazji 90. urodzin Profesora Jana M. Małeckiego, rektora UEK w latach 1981-1984, długoletniego kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, została wydana, pod redakcją prof. Jacka Purchli, okazjonalna publikacja „Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny”. Książka została uroczyście wręczona Panu Profesorowi 9 grudnia 2016 roku podczas wizyty władz rektorskich i kierownictwa Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w domu Jubilata.

Nowa publikacja
2016-11-25
Nakładem krakowskiego wydawnictwa naukowego Universitas w ramach serii "Muzeologia" (t. 13) ukazała się książka autorstwa Moniki Murzyn-Kupisz pt. "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury" przygotowana we współpracy z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krótki opis książki zamieszczony na okładce:
  Dla przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych placówki muzealne są szczególnym rodzajem przedsiębiorstw non-profit. Działalność muzeów, prowadzona w kontekście szerokiej gamy uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym, jest wypadkową wielości funkcji i specyficznych celów kolekcjonerskich, konserwatorskich, naukowych, edukacyjnych, integracyjnych, tożsamościowych, wizerunkowych oraz w zakresie przyciągania publiczności i stymulowania ruchu turystycznego, stawianych przed nimi przez muzealników, organizatorów i społeczeństwo. Definiując obszary badawcze ekonomii muzeów, w książce pokazano, iż jest to już dość dobrze ugruntowane pole badań w ramach ekonomii kultury, łączące się ze spojrzeniem na tego typu instytucje w szerszym kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Wkład ekonomistów w rozważania na temat muzeów nie dotyczy zatem, wbrew stereotypowym oczekiwaniom, oceny krótkoterminowej efektywności finansowej muzeów, lecz polega przede wszystkim na wskazywaniu potencjalnych uwarunkowań i implikacji podejmowania decyzji oraz wyborów związanych z działalnością muzeów i dążeniem przez nie do osiągnięcia  złożonych celów.
Opracowanie to jest pierwszą  na polskim rynku wydawniczym publikacją łączącą refleksje teoretyczne z zakresu ekonomii muzeów ze szczegółowymi badaniami empirycznymi prowadzonymi na terenie Polski. Zgłębiając jedną z ważnych kwestii dotyczących muzeów, obecną w dyskursie z zakresu ekonomii kultury, posługując się zarówno danymi zastanymi, jak i wynikami autorskich badań studiów przypadku, w opracowaniu omówiono determinanty popytu prywatnego i społecznego na muzea. Szczegółowej analizie poddano problem interesariuszy muzeów oraz wartościowania muzeów przez ich szeroko rozumianą publiczność, w tym kwestie skłonności do wnoszenia opłat na rzecz muzeów w formie biletów za wstęp oraz podatków, a także sprawę wkładu muzeów w budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego w kontekście lokalnym i regionalnym.
Prof. Jacek Purchla - udział w debacie z cyklu: Krakowskie kolokwium
2016-11-07
7 listopada o godz. 18.00, Pałac Krzysztofory (sala Fontany)  kolejna debata z cyklu Krakowskie kolokwium.
Debata na temat Dobre austriackie czasy w Galicji – między historią a mitem. W 100. rocznicę śmierci cesarza Franciszka Józefa.

Paneliści: prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny, Międzynarodowe Centrum Kultury), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Waldemar Łazuga (Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu).
Moderator: dyr. Michał Niezabitowski.


Udział w konferencji - dr Dominika Hołuj
2016-10-28
W dniach 27-28 października 2016 r. dr Dominika Hołuj uczestniczyła w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. "Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych", która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Organizatorami konferencji byli: Katedra Gospodarki Regionalnej UEK w Krakowie, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Towarzystwo Urbanistów Polskich. Dr Hołuj wygłosiła referat pt. "Procedury partycypacyjne w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym".

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform