Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Prof. Jacek Purchla przewodniczącym sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie w 2017 r
2016-10-27
W dniach 24–26 października br. w siedzibie UNESCO w Paryżu Komitet Światowego Dziedzictwa kontynuował obrady 40 sesji rozpoczętej w lipcu tego roku w Stambule - przerwanej w związku z próbą wojskowego zamachu stanu w Turcji. W Stambule podjęto decyzję, że 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Krakowie w dniach 2–12 lipca 2017 r. Jej przewodniczącym został wybrany prof. Jacek Purchla, wybitny znawca zagadnień dziedzictwa kulturowego, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Na sesji w Paryżu prof. J. Purchla objął funkcję przewodniczącego, którą sprawować będzie do momentu zakończenia sesji w Krakowie.

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz - wykład w Muzeum w Chrzanowie
2016-10-26
W dniu 26.10.2016 w  Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w ramach cyklu spotkań naukowych  pt. "Kawiarnia Naukowa" odbywających się  w budynku tzw. Domu Urbańczyka - oddziale wystaw czasowych chrzanowskiego muzeum, miał miejsce dr hab. Monika Murzyn-Kupisz pt. Jakie funkcje mogą dziś pełnić muzea?

Link do informacji o wykładzie:
http://www.muzeum.chrzanow.pl/index.php?id=1&p=news,8,show,547Udział w konferencji
2016-09-30
W dniach 29 i 30 września 2016 roku odbyła się w Drohiczynie nad Bugiem ogólnopolska konferencja naukowa nt.: Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich.
W konferencji udział wzięli i wygłosili referaty: prof. dr hab. Jacek Purchla: „Krakowska monachomachia przełomu XIX i XX wieku. Rola zgromadzeń zakonnych w rozwoju miasta”; prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński: „Rola kościoła katolickiego w rozwoju gospodarczym Galicji w okresie autonomii" oraz dr Andrzej Laskowski: „Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty boomu w zakresie budownictwa sakralnego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie diecezji tarnowskiej”

Organizatorem konferencji była Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego.

Udział w konferencji - dr Piotr Miodunka
2016-09-28
W dniach 15-17 września 2016 roku odbył się w Poznaniu III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku. W Kongresie wziął udział dr Piotr Miodunka, który wygłosił referat pt. „Małe miasta Małopolski na tle procesów demograficznych XVIII wieku”.
Udział w konferencjach - dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2016-09-14
Udział w konferencjach:

- w dniach 8-9 września 2016 r. uczestnictwo w konferencji pt. „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa”, która odbyła się w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Potencjał społeczno-ekonomicznego oddziaływania instytucji muzealnych”.

- w dniach 4-6 września 2016 r. uczestnictwo jako wykładowca w międzynarodowej szkole letniej dla doktorantów organizowanej przez prof. Stefano Della Torre w ramach UNESCO Chair in Architectural Preservation and Planning in Heritage Cities (974) – Katedry UNESCO założonej w 2012 r. na Politechnice Mediolańskiej. Tematem przewodnim kursu, który odbywał się na terenie wpisanego na listę UNESCO zabytkowego zespołu urbanistycznego Mantui, gdzie Politechnika Mediolańska ma też swój drugi kampus, było „Trading Values for Preservation and Planning in World Heritage Cities”. Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła wykład pt. “Built cultural heritage and economic development”.

- w dniach 31 sierpnia do 2 września 2016 r. uczestnictwo w dorocznej międzynarodowej konferencji Royal Geographic Society (RGS) oraz Institute of British Geographers (IBG), która odbyła się w Londynie w siedzibie RGS. W ramach konferencji, której motywem przewodnim było „Nexus thinking” odbyła się sesja pt. „Nexus Thinking in Gentrification Studies” organizowana i moderowana przez prof. Lorettę Lees z University of Leicester, jedną z najbardziej znanych na świecie badaczek fenomenu gentryfikacji. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła w ww. sesji wygłaszając we współautorstwie z dr Jarosławem Działkiem z UJ referat pt. „Artists and gentrification in the post-socialist context”. Link do programu konferencji i abstraktów

- w dniach 29-30 sierpnia 2016 r. uczestnictwo jako wykładowca w międzynarodowej szkole letniej pt. „Heritage Value Assessment – Basis for Heritage Protection” zorganizowanej w Lublinie przez Politechnikę Lubelską pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła dwa wykłady wprowadzające w tematykę szkoły: „Values of cultural heritage from the perspective of humanities and socio-economic sciences” oraz „Experiences and challenges in measuring heritage values”.
Program

Profesor Jacek Purchla wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa
2016-07-20

Polish city of Kraków to host 2017 World Heritage Committee sessionNa 40. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbyła się w dniach 10-17 lipca w Stambule, zapadła decyzja o organizacji kolejnej sesji Komitetu w 2017 r. w Krakowie. Na stanowisko przewodniczącego Komitetu został jednomyślnie wybrany prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, twórca i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.


Informacja na stronie Polskiego Komitetu ds UNESCO
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
2016-07-07
Portugalia. Prof. Jacek Purchla wygłosił w dniach 7-11 kwietnia 2016 roku trzy wykłady promujące Kraków – miejsce odbywania się Światowych Dni Młodzieży.
Braga - Centro Cultural e Pastoral da Diocese de Braga
“Kraków – Miasto Środka” (Cracovia – a Cidade do meio)
Fatima - Hotel Casa S. Nuno
“A Polónia e o Jubileu dos Jovens”
Lizbona - Universidade Católica Portuguesa, Institute of Political Studies
“Cracovia...Where the World’s Youth Meets” 

Udział w konferencji
2016-07-01
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pod auspicjami European Sociological Association pt. „Moving cities: contested views on urban life”. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 29.06-1.07.2016. W trakcie konferencji, we współautorstwie z J. Działkiem z UJ, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. „Artists and the dynamics of urban change”.
Program konferencji

Wywiad z Profesorem Jackiem Purchlą
2016-06-27
Wywiad z prof. Jackiem Purchlą
Nasze, nawet jeśli wraże Tygodnik Powszechny 5.06. 2016
Udział w konferencji
2016-06-17

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pod auspicjami Association for Cultural Economics International pt. „19th International Conference on Curtural Economics ". Konferencja odbyła się w Valladolid w Hiszpanii w dniach 21-24.06.2016. W trakcie konferencji, we współautorstwie z J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat: "Determinants of Willingness to Pay for Museums in Poland"
Strona konferencji


Udział w konferencji
2016-06-08
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego pt. "Sfera publiczna - przestrzeń - muzeum: o zmieniającej się roli instytucji kultury". Konferencja która odbyła się 7 czerwca 2016 w Opolu. W trakcie konferencji we współautorstwie z J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Monika Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. „Muzea a budowanie kapitału społecznego w województwie małopolskim”.
Program konferencji
Spotkanie naukowe w setną rocznicę urodzin prof. Janiny Bieniarzówny
2016-05-30
We środę, 24 marca w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa odbyło się spotkanie naukowe w setną rocznicę urodzin prof. Janiny Bieniarzówny. Panią Profesor wspominali prof. Jerzy Wyrozumski, ks prof. Jacek Urban oraz prof. Jacek Purchla, który również całe spotkanie poprowadził.więcej zdjęć
Nowa publikacja
2016-04-29


KRAKÓW - METROPOLIA. W 25. rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej
red. Jacek Purchla
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Rok wydania: 2016
Stron: 219
ISBN: 9788376387116

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Udział w konferencjach
2016-04-04

W dniach 30.03-2.04 2016 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w European Social Science History Conference organizowanej pod auspicjami International Institute of Social History. Podczas konferencji dr Miodunka zaprezentował referat nt. The Subsistence Crises of the 18th and First Half of the 19th Centuries in Rural Societies in Southern Poland.

 Program konferencji

 

 

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz na Kole Krakowskim
2016-03-02

7 marca, w ramach nowego cyklu tematycznego "Trwanie - Zmiana - Ewolucja" odbędzie się seminarium Koło Krakowskie z udziałem dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz. Tematem wystąpienia będzie: „Oczekiwania, wyzwania i dylematy stojące przed muzeami oraz wartości im przydawane – trwałość czy zmiana?”. Koreferent prof. Aleksander Surdej.

Seminarium odbędzie się 7 marca o godz. 16.30, ul. Rakowicka 16, s. 11.

Koło Krakowskie jest seminarium teoretycznym prowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koło Krakowskie

Prof. Jan Małecki Laureatem Nagrody im. ks. Musiała za rok 2015
2016-02-25
Profesor Jan Małecki został laureatem Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2015 w kategorii twórczość na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Drugim Laureatem Nagrody w kategorii działalność społeczna został prof. Aleksander Skotnicki.Prof. Jan M. Małecki jest historykiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i jego byłym rektorem oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim był jednym z pionierów nauczania o historii polskich Żydów. Już w 1983 rozpoczął cykl otwartych wykładów na ten temat, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jego badania zaowocowały wieloma publikacjami w języku polskim i angielskim. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Historii i Kultury Żydów w Polskiej Akademii Umiejętności.
Wręczenie nagród odbyło się się 4 marca w Urzędzie Miasta Krakowa.

Zdjęcia z uroczystości

Zaproszenie

Czytaj więcej na krakow.pl

Prof. Jacek Purchla na posiedzeniu Ministrów Spraw Zagranicznych V4 w Pradze
2016-02-19
Prof. Jacek Purchla został zaproszony do zespołu wybitnych przedstawicieli polityki, kultury i ekonomii, któremu powierzono stworzenie specjalnego raportu poświęconego 25-leciu istnienia Grupy Wyszegradzkiej.

Dokument – który podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia współpracy wyszehradzkiej oraz kierunki jej dalszego rozwoju - został zaprezentowany 18 lutego w Pradze podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Czech, Słowacji, Węgier i Polski.
Debata na temat dzielnic Krakowa
2016-01-19
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wraz z Radiem Kraków zorganizowało debatę „Dzielnice Krakowa współcześnie – stagnacja czy rozwój?”, która odbyła się w sali Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory 2 lutego 2016.

W spotkaniu udział wzięli prof. Jacek Purchla założyciel, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i wiceprezydent Krakowa w latach 1990-91 oraz Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta i wieloletni działacz Rady. Debatę poprowadził dyrektor MHK Michał Niezabitowski.
link do relacji na YouTube
650 Lat Miasta Jasła
2015-12-07
W dniu 26 listopada 2015 roku w Jaśle zakończyły się obchody 650-lecia lokacji miasta. Z tej okazji w świeżo zmodernizowanym gmachu Jasielskiego Domu Kultury odbyły się uroczystości, w których programie znalazła się również okolicznościowa konferencja naukowa, zorganizowana pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z jej uczestników był dr Andrzej Laskowski, który wygłosił referat zatytułowany „Miasto – dziedzictwo – rozwój. O niewykorzystanym potencjale Jasła”. Na wybranych obiektach i faktach z przeszłości miasta oraz w kontekście działań podejmowanych przez samorządy w różnych częściach Polski, autor zaprezentował potencjalne obszary do działań na rzecz promocji miasta i uatrakcyjnienia jego oferty kulturalnej.

Link do zdjęć z uroczystości


copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform