Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Profesor Jacek Purchla wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa
2016-07-20

Polish city of Kraków to host 2017 World Heritage Committee sessionNa 40. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbyła się w dniach 10-17 lipca w Stambule, zapadła decyzja o organizacji kolejnej sesji Komitetu w 2017 r. w Krakowie. Na stanowisko przewodniczącego Komitetu został jednomyślnie wybrany prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, twórca i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.


Informacja na stronie Polskiego Komitetu ds UNESCO
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
2016-07-07
Portugalia. Prof. Jacek Purchla wygłosił w dniach 7-11 kwietnia 2016 roku trzy wykłady promujące Kraków – miejsce odbywania się Światowych Dni Młodzieży.
Braga - Centro Cultural e Pastoral da Diocese de Braga
“Kraków – Miasto Środka” (Cracovia – a Cidade do meio)
Fatima - Hotel Casa S. Nuno
“A Polónia e o Jubileu dos Jovens”
Lizbona - Universidade Católica Portuguesa, Institute of Political Studies
“Cracovia...Where the World’s Youth Meets” 

Udział w konferencji
2016-07-01
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pod auspicjami European Sociological Association pt. „Moving cities: contested views on urban life”. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 29.06-1.07.2016. W trakcie konferencji, we współautorstwie z J. Działkiem z UJ, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. „Artists and the dynamics of urban change”.
Program konferencji

Wywiad z Profesorem Jackiem Purchlą
2016-06-27
Wywiad z prof. Jackiem Purchlą
Nasze, nawet jeśli wraże Tygodnik Powszechny 5.06. 2016
Udział w konferencji
2016-06-17

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pod auspicjami Association for Cultural Economics International pt. „19th International Conference on Curtural Economics ". Konferencja odbyła się w Valladolid w Hiszpanii w dniach 21-24.06.2016. W trakcie konferencji, we współautorstwie z J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat: "Determinants of Willingness to Pay for Museums in Poland"
Strona konferencji


Udział w konferencji
2016-06-08
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego pt. "Sfera publiczna - przestrzeń - muzeum: o zmieniającej się roli instytucji kultury". Konferencja która odbyła się 7 czerwca 2016 w Opolu. W trakcie konferencji we współautorstwie z J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Monika Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. „Muzea a budowanie kapitału społecznego w województwie małopolskim”.
Program konferencji
Spotkanie naukowe w setną rocznicę urodzin prof. Janiny Bieniarzówny
2016-05-30
We środę, 24 marca w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa odbyło się spotkanie naukowe w setną rocznicę urodzin prof. Janiny Bieniarzówny. Panią Profesor wspominali prof. Jerzy Wyrozumski, ks prof. Jacek Urban oraz prof. Jacek Purchla, który również całe spotkanie poprowadził.więcej zdjęć
Nowa publikacja
2016-04-29


KRAKÓW - METROPOLIA. W 25. rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej
red. Jacek Purchla
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Rok wydania: 2016
Stron: 219
ISBN: 9788376387116

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Udział w konferencjach
2016-04-04

W dniach 30.03-2.04 2016 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w European Social Science History Conference organizowanej pod auspicjami International Institute of Social History. Podczas konferencji dr Miodunka zaprezentował referat nt. The Subsistence Crises of the 18th and First Half of the 19th Centuries in Rural Societies in Southern Poland.

 Program konferencji

 

 

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz na Kole Krakowskim
2016-03-02

7 marca, w ramach nowego cyklu tematycznego "Trwanie - Zmiana - Ewolucja" odbędzie się seminarium Koło Krakowskie z udziałem dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz. Tematem wystąpienia będzie: „Oczekiwania, wyzwania i dylematy stojące przed muzeami oraz wartości im przydawane – trwałość czy zmiana?”. Koreferent prof. Aleksander Surdej.

Seminarium odbędzie się 7 marca o godz. 16.30, ul. Rakowicka 16, s. 11.

Koło Krakowskie jest seminarium teoretycznym prowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koło Krakowskie

Prof. Jan Małecki Laureatem Nagrody im. ks. Musiała za rok 2015
2016-02-25
Profesor Jan Małecki został laureatem Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2015 w kategorii twórczość na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Drugim Laureatem Nagrody w kategorii działalność społeczna został prof. Aleksander Skotnicki.Prof. Jan M. Małecki jest historykiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i jego byłym rektorem oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim był jednym z pionierów nauczania o historii polskich Żydów. Już w 1983 rozpoczął cykl otwartych wykładów na ten temat, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jego badania zaowocowały wieloma publikacjami w języku polskim i angielskim. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Historii i Kultury Żydów w Polskiej Akademii Umiejętności.
Wręczenie nagród odbyło się się 4 marca w Urzędzie Miasta Krakowa.

Zdjęcia z uroczystości

Zaproszenie

Czytaj więcej na krakow.pl

Prof. Jacek Purchla na posiedzeniu Ministrów Spraw Zagranicznych V4 w Pradze
2016-02-19
Prof. Jacek Purchla został zaproszony do zespołu wybitnych przedstawicieli polityki, kultury i ekonomii, któremu powierzono stworzenie specjalnego raportu poświęconego 25-leciu istnienia Grupy Wyszegradzkiej.

Dokument – który podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia współpracy wyszehradzkiej oraz kierunki jej dalszego rozwoju - został zaprezentowany 18 lutego w Pradze podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Czech, Słowacji, Węgier i Polski.
Debata na temat dzielnic Krakowa
2016-01-19
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wraz z Radiem Kraków zorganizowało debatę „Dzielnice Krakowa współcześnie – stagnacja czy rozwój?”, która odbyła się w sali Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory 2 lutego 2016.

W spotkaniu udział wzięli prof. Jacek Purchla założyciel, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i wiceprezydent Krakowa w latach 1990-91 oraz Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta i wieloletni działacz Rady. Debatę poprowadził dyrektor MHK Michał Niezabitowski.
link do relacji na YouTube
650 Lat Miasta Jasła
2015-12-07
W dniu 26 listopada 2015 roku w Jaśle zakończyły się obchody 650-lecia lokacji miasta. Z tej okazji w świeżo zmodernizowanym gmachu Jasielskiego Domu Kultury odbyły się uroczystości, w których programie znalazła się również okolicznościowa konferencja naukowa, zorganizowana pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z jej uczestników był dr Andrzej Laskowski, który wygłosił referat zatytułowany „Miasto – dziedzictwo – rozwój. O niewykorzystanym potencjale Jasła”. Na wybranych obiektach i faktach z przeszłości miasta oraz w kontekście działań podejmowanych przez samorządy w różnych częściach Polski, autor zaprezentował potencjalne obszary do działań na rzecz promocji miasta i uatrakcyjnienia jego oferty kulturalnej.

Link do zdjęć z uroczystości


Honorowa Statuetka Izby Przemysłowo-Handlowej dla prof. Jacka Purchli
2015-11-19
Profesor Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, został wyróżniony Honorową Statuetką Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano, że jest to wyraz szczególnego uznania za „zadbanie o zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego Izby Przemysłowo-Handlowej”. Uroczystość wręczenia odbyła się 13 listopada podczas obchodów jubileuszu 165-lecia powstania Izby.
Izba Przemysłowo-Handlowa to jedna z najstarszych tego typu europejskich instytucji samorządowych, która działa na rzecz rozwoju regionu i Krakowa, reprezentując interesy firm z Małopolski na forum krajowym i międzynarodowym.
70 lat UNESCO i ONZ
2015-11-06
Profesor Jacek Purchla jako Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO bierze udział w 38 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która od 3 listopada obraduje w Paryżu. Tegoroczna Konferencja ma charakter jubileuszowy, zbiega się bowiem z 70-rocznicą powstania UNESCO i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej na stronie PK ds. UNESCO
Udział w konferencjach
2015-10-16

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 12 października br., w ramach obchodów jubileuszu siedemdziesięciolecia Biblioteki zorganizowana została konferencja pt. „Czy biblioteka jest samotną wyspą?” poświęcona roli, jaką we współczesnym świecie spełnia biblioteka, wymaganiach jakie są jej stawiane i wartościach jakie ze sobą niesie. W trakcie konferencji M. Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. "Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim"

W dn. 15-17 października w Krakowie w Instytucie Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja naukowa pt. "Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka". dr hab. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła jako prelegent w panelu eksperckim pt. „Problemy zarządzania dziedzictwem – teoria a praktyka”, wygłosiła także referat wprowadzający w drugi dzień obrad pt. "Wartości przydawane dziedzictwu kulturowemu przez społeczność regionu. Przykład zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie" oraz moderowała sesję referatową pt. "Ekonomia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym"
link do programu konferencjiMiędzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015
2015-10-15

W ramach konferencji  Wolny rynek – lepsze miasto? 25 lat wolnorynkowych doświadczeń polskich architektów odbywającej się w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury trwającego w Krakowie w dniach 15-16 października prof. Jacek Purchla moderował blok wykładów Polityka a architektura.


copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform