Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział w konferencjach
2016-04-04

W dniach 30.03-2.04 2016 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w European Social Science History Conference organizowanej pod auspicjami International Institute of Social History. Podczas konferencji dr Miodunka zaprezentował referat nt. The Subsistence Crises of the 18th and First Half of the 19th Centuries in Rural Societies in Southern Poland.

 Program konferencji

 

 

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz na Kole Krakowskim
2016-03-02

7 marca, w ramach nowego cyklu tematycznego "Trwanie - Zmiana - Ewolucja" odbędzie się seminarium Koło Krakowskie z udziałem dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz. Tematem wystąpienia będzie: „Oczekiwania, wyzwania i dylematy stojące przed muzeami oraz wartości im przydawane – trwałość czy zmiana?”. Koreferent prof. Aleksander Surdej.

Seminarium odbędzie się 7 marca o godz. 16.30, ul. Rakowicka 16, s. 11.

Koło Krakowskie jest seminarium teoretycznym prowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koło Krakowskie

Prof. Jan Małecki Laureatem Nagrody im. ks. Musiała za rok 2015
2016-02-25
Profesor Jan Małecki został laureatem Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2015 w kategorii twórczość na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Drugim Laureatem Nagrody w kategorii działalność społeczna został prof. Aleksander Skotnicki.Prof. Jan M. Małecki jest historykiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i jego byłym rektorem oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim był jednym z pionierów nauczania o historii polskich Żydów. Już w 1983 rozpoczął cykl otwartych wykładów na ten temat, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jego badania zaowocowały wieloma publikacjami w języku polskim i angielskim. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Historii i Kultury Żydów w Polskiej Akademii Umiejętności.
Wręczenie nagród odbyło się się 4 marca w Urzędzie Miasta Krakowa.

Zdjęcia z uroczystości

Zaproszenie

Czytaj więcej na krakow.pl

Prof. Jacek Purchla na posiedzeniu Ministrów Spraw Zagranicznych V4 w Pradze
2016-02-19
Prof. Jacek Purchla został zaproszony do zespołu wybitnych przedstawicieli polityki, kultury i ekonomii, któremu powierzono stworzenie specjalnego raportu poświęconego 25-leciu istnienia Grupy Wyszegradzkiej.

Dokument – który podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia współpracy wyszehradzkiej oraz kierunki jej dalszego rozwoju - został zaprezentowany 18 lutego w Pradze podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Czech, Słowacji, Węgier i Polski.
Debata na temat dzielnic Krakowa
2016-01-19
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wraz z Radiem Kraków zorganizowało debatę „Dzielnice Krakowa współcześnie – stagnacja czy rozwój?”, która odbyła się w sali Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory 2 lutego 2016.

W spotkaniu udział wzięli prof. Jacek Purchla założyciel, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i wiceprezydent Krakowa w latach 1990-91 oraz Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta i wieloletni działacz Rady. Debatę poprowadził dyrektor MHK Michał Niezabitowski.
link do relacji na YouTube
650 Lat Miasta Jasła
2015-12-07
W dniu 26 listopada 2015 roku w Jaśle zakończyły się obchody 650-lecia lokacji miasta. Z tej okazji w świeżo zmodernizowanym gmachu Jasielskiego Domu Kultury odbyły się uroczystości, w których programie znalazła się również okolicznościowa konferencja naukowa, zorganizowana pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z jej uczestników był dr Andrzej Laskowski, który wygłosił referat zatytułowany „Miasto – dziedzictwo – rozwój. O niewykorzystanym potencjale Jasła”. Na wybranych obiektach i faktach z przeszłości miasta oraz w kontekście działań podejmowanych przez samorządy w różnych częściach Polski, autor zaprezentował potencjalne obszary do działań na rzecz promocji miasta i uatrakcyjnienia jego oferty kulturalnej.

Link do zdjęć z uroczystości


Honorowa Statuetka Izby Przemysłowo-Handlowej dla prof. Jacka Purchli
2015-11-19
Profesor Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, został wyróżniony Honorową Statuetką Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano, że jest to wyraz szczególnego uznania za „zadbanie o zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego Izby Przemysłowo-Handlowej”. Uroczystość wręczenia odbyła się 13 listopada podczas obchodów jubileuszu 165-lecia powstania Izby.
Izba Przemysłowo-Handlowa to jedna z najstarszych tego typu europejskich instytucji samorządowych, która działa na rzecz rozwoju regionu i Krakowa, reprezentując interesy firm z Małopolski na forum krajowym i międzynarodowym.
70 lat UNESCO i ONZ
2015-11-06
Profesor Jacek Purchla jako Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO bierze udział w 38 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która od 3 listopada obraduje w Paryżu. Tegoroczna Konferencja ma charakter jubileuszowy, zbiega się bowiem z 70-rocznicą powstania UNESCO i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej na stronie PK ds. UNESCO
Udział w konferencjach
2015-10-16

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 12 października br., w ramach obchodów jubileuszu siedemdziesięciolecia Biblioteki zorganizowana została konferencja pt. „Czy biblioteka jest samotną wyspą?” poświęcona roli, jaką we współczesnym świecie spełnia biblioteka, wymaganiach jakie są jej stawiane i wartościach jakie ze sobą niesie. W trakcie konferencji M. Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. "Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim"

W dn. 15-17 października w Krakowie w Instytucie Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja naukowa pt. "Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka". dr hab. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła jako prelegent w panelu eksperckim pt. „Problemy zarządzania dziedzictwem – teoria a praktyka”, wygłosiła także referat wprowadzający w drugi dzień obrad pt. "Wartości przydawane dziedzictwu kulturowemu przez społeczność regionu. Przykład zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie" oraz moderowała sesję referatową pt. "Ekonomia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym"
link do programu konferencjiMiędzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015
2015-10-15

W ramach konferencji  Wolny rynek – lepsze miasto? 25 lat wolnorynkowych doświadczeń polskich architektów odbywającej się w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury trwającego w Krakowie w dniach 15-16 października prof. Jacek Purchla moderował blok wykładów Polityka a architektura.


Udział w konferencjach
2015-10-10
W dniach 9-11 października 2015 r. odbyła się w Lublinie IX Konferencja Naukowa Witraże. Dziedzictwo cenne czy niechciane? zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona oraz Instytut Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na konferencji referat opracowany przez dr Andrzeja Laskowskiego pt. „Translokacje witraży, ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej” pod nieobecność prelegenta wygłosiła p. Katarzyna Tur-Marciszuk.

Program konferencjiProfesor Jacek Purchla na posiedzeniu V4 w Pradze
2015-10-10
Prof. Jacek Purchla wziął udział w spotkaniu V4 Panel of Eminent Personalities, które odbyło się w Pradze 5 października br.

Omawiano raport poświęcony 25-leciu istnienia Grupy Wyszegradzkiej, którego premiera odbędzie się w lutym przyszłego roku. Celem raportu będzie nie tylko podsumowanie przeszłości, ale również wyznaczenie celów na przyszłość. W gronie osób omawiających te istotne kwestie znaleźli się: dr Libor Rouček (Czechy), prof. Jacques Rupnik (Francja), dr  Pavol Demeš (Słowacja), dr  Eduard Kukan (Słowacja), dr  Andrzej Olechowski (Polska), prof. János Martonyi (Węgry) i dr Katalin Szili (Węgry).

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z jego gospodarzem, ministrem spraw zagranicznych Republiki Czeskiej, dr. Lubomírem Zaorálkiem.

Udział w konferencjach
2015-09-22
Dr Piotr Miodunka wziął udział w międzynarodowej konferencji "Historia środowiskowa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności", która odbyła się w dn. 18-19.09.2015 w Krakowie pod auspicjami European Society for Environmental History, Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dr Piotr Miodunka zaprezentował referat nt: "Kryzysy żywnościowe od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski".
Link do strony konferencji
Udział w konferencjach
2015-09-14
Dr Piotr Miodunka wziął udział w międzynarodowej konferencji "3rd Rural History Conference", która odbyła się w dn. 7-10.09.2015 w hiszpańskiej Gironie. Było to spotkanie ponad 400 naukowców z 34 krajów odbywające się pod auspicjami European Rural History Organisation. Dr Piotr Miodunka, w panelu "Pre-industrial agriculture between nature and society: the handling of stress and crises of local levels" prowadzonym przez  Prof. Mats'a Morella z Uniwersytetu w Sztokholmie, zaprezentował referat nt: "The Subsistence Crisis of 1845-1847 in Austrian Galicia and its Socio-economic Background".
Link do strony konferencji 

Prof. Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Vincenza
2015-09-11
Prof. Jacek Purchla został laureatem tegorocznej Nagrody Rady Miasta Krakowa Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza, przyznawanej promotorom kultury z Europy Środkowo-Wschodniej za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury tego regionu. Uroczystość wręczenia nastąpiła 8 września w Krynicy podczas otwarcia XXV Forum Ekonomicznego.
Nagrodę, wręczaną od 2005 r., otrzymują osoby oraz instytucje, których działalność ma wpływ na życie publiczne i społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej. W intencji pomysłodawców Nowa Kultura Nowej Europy ma być wyróżnieniem, które dostrzeżone zostanie nie tylko przez osoby związane ze światem kultury. Stąd właśnie wybór czasu i miejsca wręczenia nagrody. Na Forum Ekonomicznym obecne będzie bowiem międzynarodowe grona ekspertów, a także liderów życia politycznego, społecznego i gospodarczego.
Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, którą tworzą: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa, Prezes Instytutu Studiów Wschodnich, laureaci Nagrody oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze kultury, nauki i edukacji, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
Zdjęcia z uroczystości

Udział w konferencjach
2015-09-08
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji "Seventh European Workshop on Applied Cultural Economics", która odbyła się w dn. 4-5.09.2015 w Austrian Institute of Economic Research (WIFO) w Wiedniu pod auspicjami the Association for Cultural Economics International (ACEI). Dr hab. Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. Willingness to pay taxes to support museums in Poland. The case of the Castle Museum in Lancut
Pełny tekst referatu oraz innych wystąpień jest dostępny pod linkiem - http://martin.falk.wifo.ac.at/index.php?id=9

Prof. Jacek Purchla Przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO
2015-07-15
Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna powołał prof. Jacka Purchlę na stanowisko Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Rottermunda. Prof. Purchla jest od dawna zaangażowany w działalność UNESCO, od lutego 2012 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 15 lipca 2015 r. w Warszawie.


Słowo od prof. Jacka Purchli:
Aktywność Polski w uczestnictwie w pracach UNESCO powinna skupiać się zarówno na stałym wzmacnianiu naszych działań w obszarach nauki i edukacji, jak i na wykorzystaniu faktu naszego członkostwa w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO (kadencja Polski trwa jeszcze do 2017 roku). Z tego zaszczytu wynika dla nas zarówno wielka odpowiedzialność za wzorowe stosowanie Konwencji paryskiej z 1972 r. o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, jak i wykorzystanie naszej obecności w Komitecie dla zwiększenia ilości polskich wpisów na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Polski Komitet ds. UNESCO ma status organu doradczego Rady Ministrów. Pełni rolę łącznika pomiędzy organizacją, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspiera także inicjatywy podmiotów prywatnych, które przyczyniają się do realizacji programu UNESCO w Polsce. W skład Polskiego Komitetu ds. UNESCO wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych współpracujących z UNESCO, których kompetencje pokrywają się z głównymi polami działalności Organizacji oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Przy Komitecie działają komisje problemowe: do spraw edukacji, nauk ścisłych, kultury, informacji i nauk społecznych.

 
Zdjęcia z uroczystości
Spacer po UEK z prof. Jackiem Purchlą
2015-07-03

Sobota, 4 lipca godz. 11.00
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rakowicka 27
Budynek Główny


W sobotę 4 lipca prof. Jacek Purchla będzie przewodnikiem po kampusie UEK.
Zwiedzanie zorganizowano w ramach obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Gazetą Wyborczą.
Spacerownik po Kampusie UEK ukazał się jako Dodatek do Gazety Wyborczej 2.07.2015

 

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform