Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział w konferencjach
2015-10-10
W dniach 9-11 października 2015 r. odbyła się w Lublinie IX Konferencja Naukowa Witraże. Dziedzictwo cenne czy niechciane? zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona oraz Instytut Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na konferencji referat opracowany przez dr Andrzeja Laskowskiego pt. „Translokacje witraży, ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej” pod nieobecność prelegenta wygłosiła p. Katarzyna Tur-Marciszuk.

Program konferencjiProfesor Jacek Purchla na posiedzeniu V4 w Pradze
2015-10-10
Prof. Jacek Purchla wziął udział w spotkaniu V4 Panel of Eminent Personalities, które odbyło się w Pradze 5 października br.

Omawiano raport poświęcony 25-leciu istnienia Grupy Wyszegradzkiej, którego premiera odbędzie się w lutym przyszłego roku. Celem raportu będzie nie tylko podsumowanie przeszłości, ale również wyznaczenie celów na przyszłość. W gronie osób omawiających te istotne kwestie znaleźli się: dr Libor Rouček (Czechy), prof. Jacques Rupnik (Francja), dr  Pavol Demeš (Słowacja), dr  Eduard Kukan (Słowacja), dr  Andrzej Olechowski (Polska), prof. János Martonyi (Węgry) i dr Katalin Szili (Węgry).

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z jego gospodarzem, ministrem spraw zagranicznych Republiki Czeskiej, dr. Lubomírem Zaorálkiem.

Udział w konferencjach
2015-09-22
Dr Piotr Miodunka wziął udział w międzynarodowej konferencji "Historia środowiskowa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności", która odbyła się w dn. 18-19.09.2015 w Krakowie pod auspicjami European Society for Environmental History, Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dr Piotr Miodunka zaprezentował referat nt: "Kryzysy żywnościowe od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski".
Link do strony konferencji
Udział w konferencjach
2015-09-14
Dr Piotr Miodunka wziął udział w międzynarodowej konferencji "3rd Rural History Conference", która odbyła się w dn. 7-10.09.2015 w hiszpańskiej Gironie. Było to spotkanie ponad 400 naukowców z 34 krajów odbywające się pod auspicjami European Rural History Organisation. Dr Piotr Miodunka, w panelu "Pre-industrial agriculture between nature and society: the handling of stress and crises of local levels" prowadzonym przez  Prof. Mats'a Morella z Uniwersytetu w Sztokholmie, zaprezentował referat nt: "The Subsistence Crisis of 1845-1847 in Austrian Galicia and its Socio-economic Background".
Link do strony konferencji 

Prof. Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Vincenza
2015-09-11
Prof. Jacek Purchla został laureatem tegorocznej Nagrody Rady Miasta Krakowa Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza, przyznawanej promotorom kultury z Europy Środkowo-Wschodniej za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury tego regionu. Uroczystość wręczenia nastąpiła 8 września w Krynicy podczas otwarcia XXV Forum Ekonomicznego.
Nagrodę, wręczaną od 2005 r., otrzymują osoby oraz instytucje, których działalność ma wpływ na życie publiczne i społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej. W intencji pomysłodawców Nowa Kultura Nowej Europy ma być wyróżnieniem, które dostrzeżone zostanie nie tylko przez osoby związane ze światem kultury. Stąd właśnie wybór czasu i miejsca wręczenia nagrody. Na Forum Ekonomicznym obecne będzie bowiem międzynarodowe grona ekspertów, a także liderów życia politycznego, społecznego i gospodarczego.
Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, którą tworzą: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa, Prezes Instytutu Studiów Wschodnich, laureaci Nagrody oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze kultury, nauki i edukacji, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
Zdjęcia z uroczystości

Udział w konferencjach
2015-09-08
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji "Seventh European Workshop on Applied Cultural Economics", która odbyła się w dn. 4-5.09.2015 w Austrian Institute of Economic Research (WIFO) w Wiedniu pod auspicjami the Association for Cultural Economics International (ACEI). Dr hab. Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. Willingness to pay taxes to support museums in Poland. The case of the Castle Museum in Lancut
Pełny tekst referatu oraz innych wystąpień jest dostępny pod linkiem - http://martin.falk.wifo.ac.at/index.php?id=9

Prof. Jacek Purchla Przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO
2015-07-15
Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna powołał prof. Jacka Purchlę na stanowisko Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Rottermunda. Prof. Purchla jest od dawna zaangażowany w działalność UNESCO, od lutego 2012 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 15 lipca 2015 r. w Warszawie.


Słowo od prof. Jacka Purchli:
Aktywność Polski w uczestnictwie w pracach UNESCO powinna skupiać się zarówno na stałym wzmacnianiu naszych działań w obszarach nauki i edukacji, jak i na wykorzystaniu faktu naszego członkostwa w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO (kadencja Polski trwa jeszcze do 2017 roku). Z tego zaszczytu wynika dla nas zarówno wielka odpowiedzialność za wzorowe stosowanie Konwencji paryskiej z 1972 r. o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, jak i wykorzystanie naszej obecności w Komitecie dla zwiększenia ilości polskich wpisów na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Polski Komitet ds. UNESCO ma status organu doradczego Rady Ministrów. Pełni rolę łącznika pomiędzy organizacją, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspiera także inicjatywy podmiotów prywatnych, które przyczyniają się do realizacji programu UNESCO w Polsce. W skład Polskiego Komitetu ds. UNESCO wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych współpracujących z UNESCO, których kompetencje pokrywają się z głównymi polami działalności Organizacji oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Przy Komitecie działają komisje problemowe: do spraw edukacji, nauk ścisłych, kultury, informacji i nauk społecznych.

 
Zdjęcia z uroczystości
Spacer po UEK z prof. Jackiem Purchlą
2015-07-03

Sobota, 4 lipca godz. 11.00
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rakowicka 27
Budynek Główny


W sobotę 4 lipca prof. Jacek Purchla będzie przewodnikiem po kampusie UEK.
Zwiedzanie zorganizowano w ramach obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Gazetą Wyborczą.
Spacerownik po Kampusie UEK ukazał się jako Dodatek do Gazety Wyborczej 2.07.2015

 

Seminarium naukowe KRAKÓW - METROPOLIA
2015-07-03
KRAKÓW – METROPOLIA
W 25. rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej   

Seminarium Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Lanckorona, 7 lipca 2015 r.


PROGRAM

11.00 Otwarcie obrad i wprowadzenie: prof. dr hab. Jacek Purchla

Sesja I - 11.30-13.30
METROPOLIA I JEJ WYMIARY. PERSPEKTYWA HISTORYCZNA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Referat wprowadzający: prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński

–    dr Piotr Miodunka, Handel Krakowa od XVI do XIX wieku. Stan badań i perspektywy badawcze nad rynkiem regionalnym miasta
–    dr Andrzej Laskowski,  Podgórze A. D. 1915 a metropolitalne ambicje Krakowa na początku XX wieku
–    dr Michał Wiśniewski, Rozwój architektury w Krakowie w I-ej połowie XX w. a metropolitalne ambicje miasta


Sesja II - 15.00-16.30
KONDYCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 25 LAT PO REAKTYWACJI
Referat wprowadzający: sędzia dr Jerzy Stępień – gość specjalny Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

–    prof. dr hab. Jacek Purchla, Powrót do miasta – trudne narodziny samorządu w Krakowie w roku 1990
–    dr Dominika Hołuj, Dysproporcje redystrybucji środków publicznych i ich konsekwencje dla  wielkich miast Polski


Sesja III – 17.00 -18.30
REFLEKSJE NAD FUNKCJAMI METROPOLITALNYMI KRAKOWA
Referat wprowadzający: prof. dr hab. Jacek Purchla

–    dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich. Przykład Krakowa
–    dr Dominika Hołuj, Przestrzenie publiczne Krakowa jako nośnik i wykładnik jego metropolitalności

18.30 – Podsumowanie i zamknięcie seminariumLink do zdjęć39. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
2015-07-02
Prof. Jacek Purchla, wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, uczestniczył w 39. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbywa się Bonn (28.06.-8.07.2015). Prof. Purchla wspólnie ze Snešką Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz generalną Europa Nostra, zaprezentował raport Cultural Heritage Counts for Europe Irinie Bokovej, dyrektor generalnej UNESCO.
Raport omawia znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Europy, a także jego rolę w rozwoju kultury i ochronie środowiska naturalnego. W rekomendacjach podkreślona została konieczność przeprowadzania regularnych badań wpływu dziedzictwa na różne sfery życia. Takie badania w sposób jasny pokazują, że w dziedzictwo warto inwestować, ponieważ taka inwestycja przekłada się np. na rozwój kapitału społecznego i tworzenie nowych miejsc pracy.
Wywiad z dr hab. Moniką Murzyn-Kupisz
2015-07-01
Efekt Spielberga. Jak się zmienił krakowski Kazimierz

Rozmowa z dr hab. Moniką Murzyn-Kupisz, badającą przemiany zachodzące na Kazimierzu.

Wyborcza.pl Kraków Wiadomości z Krakowa
FKŻ - wykład dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz
2015-06-09
25 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Wykład dr hab. Moniki Murzyn Kupisz

Dziedzictwo kulturowe a współczesność: 25 lat przemian krakowskiego Kazimierza

Miejsce: CKŻ • ul. Meiselsa 17
Data wydarzenia: 01/07/2015
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Organizator: FKŻ

Przestrzeń, w jakiej żyjemy to nie tylko sprawa geografii, ale również a może przede wszystkim, kultury. Decydując się na osiedlenie w konkretnym miejscu, zgadzamy się na wpisanie swojego życia w konkretny wycinek przestrzeni, w fragment rzeczywistości. Kwartał to fragment świata, zorganizowany tak, by spełniał rolę wszechświata. To przestrzeń życia mieszkańców, tętniący rytmem codziennego dnia mikrokosmos.
Kwartały żydowskie na całym świecie funkcjonują jako dzielnice w centrum miasta, wyspy ściśle zorganizowanej według zasad kultury i religii rzeczywistości, otoczone gwarnymi światami obowiązującej kultury większości.
Ale kwartały żydowskie to nie rzeczywistości hermetycznie odizolowane od reszty świata. Bramy dzielnic otwierają i zamykają się permanentnie, dopuszczając zmiany ale i wpływając na świat zewnętrzny. Cykl wykładów o kwartałach żydowskich to opowieść o światach kultury żydowskiej na styku innych światów. Poznajcie historie i współczesne oblicza krakowskiego Kazimierza, Budapeszteńskiej VII dzielnicy, Lower East Side, weneckiego getta, żydowskich dzielnic w Galicji i Jerozolimie.

Program Festiwalu
 

PAU - spotkanie z prof. Janem Małeckim
2015-06-08
10.06.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU

W programie:
Spotkanie z prof. dr. hab. Janem Małeckim – pierwszym przewodniczącym Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
oraz promocja VI tomu Prac Komisji HiKŻ PAU
Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne

Czerwiec 2015 - udział w konferencjach
2015-06-08
W dniach 8-9 czerwca 2015 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowym seminarium Regional Studies Association pt. Cultural and creative quarters and cluster: developing a global perspective,  które odbyło się na Uniwersytecie w Angers (Francja). W trakcie seminarium dr Murzyn-Kupisz była moderatorem sesji Public policies oraz wraz z dr J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała referat pt. Creative Production and Consumption in a Post‐Socialist City in the Context of Implicit Creative Policies.

Program

W dniu 9 czerwca 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dr Piotr Miodunka na posiedzeniu Zespołu Demografii Historycznej KND PAN przedstawił komunikat naukowy "Konsumpcja chłopska w świetle ankiety galicyjskiego Wydziału Krajowego z 1878 roku".

Konsultacje społeczne - Park Kulturowy na Krupówkach
2015-06-06
W dniu 2 czerwca 2015 r. w sali obrad Rady Miasta Zakopane odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych spotkań z mieszkańcami miasta w sprawie Parku Kulturowego na Krupówkach. W ramach tego spotkania w roli ekspertów wystąpili  pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: dr Dominika Hołuj - adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej oraz dr Mariusz Makowski psycholog społeczny - adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki.
Maj 2015 - udział w konferencjach
2015-06-05
W dniach 21-22 maja 2015  r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt.  „Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w Przestrzeni Przemysłowej” zorganizowanej przez Urząd Miasta Zabrze i Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki w Zabrzu. Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych: czynniki i uwarunkowania.

W dniu 21 maja 2015 r. na zaproszenie Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach SEMINARIÓW EUROREG dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała referat pt. Międzymiejskie i wewnątrzmiejskie preferencje artystów. Przykład Krakowa i Katowic obrazujący badania prowadzone w ramach grantu NCN pt. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w miastach post-socjalistycznych.

W dniach 22-24 maja 2015 r. prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Kresy Wschodnie i Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne dzieje polskich kresów. Na konferencji prof. Broński wygłosił referat pt. Struktura społeczno-zawodowa oraz sytuacja materialna społeczności miejskiej w Galicji Wschodniej w okresie autonomii. Konferencja odbyła się w Stroniu Śląskim. Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Oddział instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

 

Seminarium naukowe KRAKÓW - METROPOLIA
2015-03-16
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej zaprasza na seminarium naukowe pt.

„KRAKÓW – METROPOLIA.
W 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej”.


Seminarium odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. w Lanckoronie w Willi „Tadeusz”
Cele seminarium:
1.    Kontynuacja badań prowadzonych przez pracowników Katedry nad szeroko rozumianą problematyką historii i rozwoju miast.
2.    Dokonanie diagnozy kondycji samorządu terytorialnego po 25 latach jego funkcjonowania
3.    Próba identyfikacji procesów kształtowania się Krakowa jako metropolii w długiej perspektywie czasu.

Uczestnikami seminarium będą pracownicy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, zaproszeni goście oraz pozostałe osoby według zgłoszeń (planowany limit ilości uczestników – 20 osób).

Seminarium obejmować będzie trzy sesje tematyczne pt.:
1.    Metodologia badań nad historią i rozwojem metropolii
2.    Kondycja samorządu terytorialnego w Polsce 25 lat po reaktywacji
3.    Refleksje nad funkcjami metropolitalnymi Krakowa

Opłata za uczestnictwo w seminarium wynosi 260 zł i obejmuje uczestnictwo w seminarium oraz wyżywienie.
Wpłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 28 1060 0076 0000 3310 0016 1632.
W tytule przelewu należy podać dopisek: „Kraków-Metropolia”.
Opłata nie obejmuje noclegu oraz dojazdu na miejsce seminarium.

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium powinno być przygotowane zgodnie z formularzem.

Ważne terminy:
‐    Zgłoszenie uczestnictwa: do 17 kwietnia 2015 r.
‐    Wpłata opłaty za uczestnictwo w seminarium: do 17 kwietnia 2015 r.

Sekretariat seminarium:
Dr Lucyna Kępa (e-mail: kepal@uek.krakow.pl)
Dr Dominika Hołuj (e-mail: holujd@uek.krakow.pl)
Udział w konferencji
2015-02-12
W dniach 3-6 lutego  w Leuven w Belgii w Międzynarodowym Centrum Konserwacji im. Raymonda Lemaire’a (Uniwersytet w Leuven, Belgia) odbyła się międzynarodowa konferencja “Heritage counts – international conference on the economic, social, environmental and cultural impact of heritage”. W ramach konferencji prof. Jacek Purchla przedstawił wyniki realizacji projektu Cultural Heritage Counts for Europe koordynowanego przez Europa Nostra, a dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat “Valuing museums in the post-socialist context. The case of the Castle Museum in Lancut”.

Program


Udział w projekcie
2015-02-11
Dr Dominika Hołuj w okresie listopad 2014 – styczeń 2015 uczestniczyła w projekcie „Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Dr Hołuj uczestniczyła w szkoleniach praktycznych oraz wykonała opracowanie nt. wykorzystania technologii informatycznych (w tym GIS-u) do optymalizacji prac związanych z planowaniem i realizacją budżetów obywatelskich dla przedsiębiorstwa 4GIS Ireneusz Wójcik.
Profesor Purchla odznaczony
2015-02-03
Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nadał profesorowi Jackowi Purchli odznakę honorową „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystego wręczenia dokonała dr Monika Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 30.01.2015 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury.

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform