Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

39. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
2015-07-02
Prof. Jacek Purchla, wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, uczestniczył w 39. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbywa się Bonn (28.06.-8.07.2015). Prof. Purchla wspólnie ze Snešką Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz generalną Europa Nostra, zaprezentował raport Cultural Heritage Counts for Europe Irinie Bokovej, dyrektor generalnej UNESCO.
Raport omawia znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Europy, a także jego rolę w rozwoju kultury i ochronie środowiska naturalnego. W rekomendacjach podkreślona została konieczność przeprowadzania regularnych badań wpływu dziedzictwa na różne sfery życia. Takie badania w sposób jasny pokazują, że w dziedzictwo warto inwestować, ponieważ taka inwestycja przekłada się np. na rozwój kapitału społecznego i tworzenie nowych miejsc pracy.
Wywiad z dr hab. Moniką Murzyn-Kupisz
2015-07-01
Efekt Spielberga. Jak się zmienił krakowski Kazimierz

Rozmowa z dr hab. Moniką Murzyn-Kupisz, badającą przemiany zachodzące na Kazimierzu.

Wyborcza.pl Kraków Wiadomości z Krakowa
FKŻ - wykład dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz
2015-06-09
25 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Wykład dr hab. Moniki Murzyn Kupisz

Dziedzictwo kulturowe a współczesność: 25 lat przemian krakowskiego Kazimierza

Miejsce: CKŻ • ul. Meiselsa 17
Data wydarzenia: 01/07/2015
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Organizator: FKŻ

Przestrzeń, w jakiej żyjemy to nie tylko sprawa geografii, ale również a może przede wszystkim, kultury. Decydując się na osiedlenie w konkretnym miejscu, zgadzamy się na wpisanie swojego życia w konkretny wycinek przestrzeni, w fragment rzeczywistości. Kwartał to fragment świata, zorganizowany tak, by spełniał rolę wszechświata. To przestrzeń życia mieszkańców, tętniący rytmem codziennego dnia mikrokosmos.
Kwartały żydowskie na całym świecie funkcjonują jako dzielnice w centrum miasta, wyspy ściśle zorganizowanej według zasad kultury i religii rzeczywistości, otoczone gwarnymi światami obowiązującej kultury większości.
Ale kwartały żydowskie to nie rzeczywistości hermetycznie odizolowane od reszty świata. Bramy dzielnic otwierają i zamykają się permanentnie, dopuszczając zmiany ale i wpływając na świat zewnętrzny. Cykl wykładów o kwartałach żydowskich to opowieść o światach kultury żydowskiej na styku innych światów. Poznajcie historie i współczesne oblicza krakowskiego Kazimierza, Budapeszteńskiej VII dzielnicy, Lower East Side, weneckiego getta, żydowskich dzielnic w Galicji i Jerozolimie.

Program Festiwalu
 

PAU - spotkanie z prof. Janem Małeckim
2015-06-08
10.06.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU

W programie:
Spotkanie z prof. dr. hab. Janem Małeckim – pierwszym przewodniczącym Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
oraz promocja VI tomu Prac Komisji HiKŻ PAU
Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne

Czerwiec 2015 - udział w konferencjach
2015-06-08
W dniach 8-9 czerwca 2015 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowym seminarium Regional Studies Association pt. Cultural and creative quarters and cluster: developing a global perspective,  które odbyło się na Uniwersytecie w Angers (Francja). W trakcie seminarium dr Murzyn-Kupisz była moderatorem sesji Public policies oraz wraz z dr J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała referat pt. Creative Production and Consumption in a Post‐Socialist City in the Context of Implicit Creative Policies.

Program

W dniu 9 czerwca 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dr Piotr Miodunka na posiedzeniu Zespołu Demografii Historycznej KND PAN przedstawił komunikat naukowy "Konsumpcja chłopska w świetle ankiety galicyjskiego Wydziału Krajowego z 1878 roku".

Konsultacje społeczne - Park Kulturowy na Krupówkach
2015-06-06
W dniu 2 czerwca 2015 r. w sali obrad Rady Miasta Zakopane odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych spotkań z mieszkańcami miasta w sprawie Parku Kulturowego na Krupówkach. W ramach tego spotkania w roli ekspertów wystąpili  pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: dr Dominika Hołuj - adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej oraz dr Mariusz Makowski psycholog społeczny - adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki.
Maj 2015 - udział w konferencjach
2015-06-05
W dniach 21-22 maja 2015  r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt.  „Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w Przestrzeni Przemysłowej” zorganizowanej przez Urząd Miasta Zabrze i Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki w Zabrzu. Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych: czynniki i uwarunkowania.

W dniu 21 maja 2015 r. na zaproszenie Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach SEMINARIÓW EUROREG dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała referat pt. Międzymiejskie i wewnątrzmiejskie preferencje artystów. Przykład Krakowa i Katowic obrazujący badania prowadzone w ramach grantu NCN pt. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w miastach post-socjalistycznych.

W dniach 22-24 maja 2015 r. prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Kresy Wschodnie i Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne dzieje polskich kresów. Na konferencji prof. Broński wygłosił referat pt. Struktura społeczno-zawodowa oraz sytuacja materialna społeczności miejskiej w Galicji Wschodniej w okresie autonomii. Konferencja odbyła się w Stroniu Śląskim. Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Oddział instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

 

Seminarium naukowe KRAKÓW - METROPOLIA
2015-03-16
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej zaprasza na seminarium naukowe pt.

„KRAKÓW – METROPOLIA.
W 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej”.


Seminarium odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. w Lanckoronie w Willi „Tadeusz”
Cele seminarium:
1.    Kontynuacja badań prowadzonych przez pracowników Katedry nad szeroko rozumianą problematyką historii i rozwoju miast.
2.    Dokonanie diagnozy kondycji samorządu terytorialnego po 25 latach jego funkcjonowania
3.    Próba identyfikacji procesów kształtowania się Krakowa jako metropolii w długiej perspektywie czasu.

Uczestnikami seminarium będą pracownicy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, zaproszeni goście oraz pozostałe osoby według zgłoszeń (planowany limit ilości uczestników – 20 osób).

Seminarium obejmować będzie trzy sesje tematyczne pt.:
1.    Metodologia badań nad historią i rozwojem metropolii
2.    Kondycja samorządu terytorialnego w Polsce 25 lat po reaktywacji
3.    Refleksje nad funkcjami metropolitalnymi Krakowa

Opłata za uczestnictwo w seminarium wynosi 260 zł i obejmuje uczestnictwo w seminarium oraz wyżywienie.
Wpłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 28 1060 0076 0000 3310 0016 1632.
W tytule przelewu należy podać dopisek: „Kraków-Metropolia”.
Opłata nie obejmuje noclegu oraz dojazdu na miejsce seminarium.

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium powinno być przygotowane zgodnie z formularzem.

Ważne terminy:
‐    Zgłoszenie uczestnictwa: do 17 kwietnia 2015 r.
‐    Wpłata opłaty za uczestnictwo w seminarium: do 17 kwietnia 2015 r.

Sekretariat seminarium:
Dr Lucyna Kępa (e-mail: kepal@uek.krakow.pl)
Dr Dominika Hołuj (e-mail: holujd@uek.krakow.pl)
Udział w konferencji
2015-02-12
W dniach 3-6 lutego  w Leuven w Belgii w Międzynarodowym Centrum Konserwacji im. Raymonda Lemaire’a (Uniwersytet w Leuven, Belgia) odbyła się międzynarodowa konferencja “Heritage counts – international conference on the economic, social, environmental and cultural impact of heritage”. W ramach konferencji prof. Jacek Purchla przedstawił wyniki realizacji projektu Cultural Heritage Counts for Europe koordynowanego przez Europa Nostra, a dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat “Valuing museums in the post-socialist context. The case of the Castle Museum in Lancut”.

Program


Udział w projekcie
2015-02-11
Dr Dominika Hołuj w okresie listopad 2014 – styczeń 2015 uczestniczyła w projekcie „Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Dr Hołuj uczestniczyła w szkoleniach praktycznych oraz wykonała opracowanie nt. wykorzystania technologii informatycznych (w tym GIS-u) do optymalizacji prac związanych z planowaniem i realizacją budżetów obywatelskich dla przedsiębiorstwa 4GIS Ireneusz Wójcik.
Profesor Purchla odznaczony
2015-02-03
Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nadał profesorowi Jackowi Purchli odznakę honorową „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystego wręczenia dokonała dr Monika Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 30.01.2015 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury.

Z wielkim smutkiem żegnamy
2015-01-19

Prof. dra hab.
JANA SZPAKA


Dnia 18 stycznia 2015 r. odszedł od nas Człowiek szanowany i niezastąpiony, pełen pasji Uczony, Profesor Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 1997-2008 kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej - wspaniały dydaktyk, przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Pogoda ducha i życzliwość, którymi dzielił się z nami zostaną w nas na zawsze.
Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Kierownik i Pracownicy
Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
W poszukiwaniu miasta idealnego
2015-01-16
W dniu 19.01.2015 prof. Jacek Purchla w ramach kolejnego spotkania Koła Krakowskiego wygłosi referat pt. W poszukiwaniu miasta idealnego. Spotkanie odbędzie się o godz. 16:30 w sali nr 11 budynku UEK przy ul. Rakowickiej 16.

Koło Krakowskie jest seminarium teoretycznym prowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, począwszy od października 2010 roku.

Więcej informacji na stronie Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej
Udział w konferencji
2015-01-07
W dniach 4-5 grudnia 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji naukowej ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych) pt. "Zarządzanie dziedzictwem o największej wartości" zorganizowanej w ramach realizacji polsko-norweskiego programu badawczego "Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO". Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony dóbr kultury o wyjątkowej wartości".
2014 Outstanding Paper Award
2014-11-26
Międzynarodowe specjalistyczne czasopismo Journal of Curtural Heritage Management and Sustainable przyznało artykułowi autorstwa dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz (UEK) i dr Jarosława Działka (UJ) nagrodę za najciekawszy artykuł roku - 2014 Outstanding Paper Award.
Tytuł nagrodzonego artykułu: Curtural heritage in building and enhancing social capital (Dziedzictwo kulturowe a budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego).
Udział w konferencjach
2014-11-13
W dniach 28-31 października 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji nt. „Transformations of Urban areas in East Central and Western Europe”, która odbyła się w Hawrze w Universite du Havre. W trakcie konferencji wraz z dr Jarosławem Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. „Cultural investments and regeneration of postindustrial areas. The case of Zabłocie in Krakow”.

W dniach 23-25 października 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji nt. „Controversies around creativity in cities”, która odbyła się w Berlinie w Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. W trakcie konferencji wraz z dr Jarosławem Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. „Spatial complexities of artistic worlds in post-socialist cities. The case of Krakow”.
Program
Forum dla Kultury. Małopolska
2014-10-15
Rajski Ogród Kultury. Forum dla Kultury. Małopolska
20-21.10.2014
Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12

Prof. Jacek Purchla weźmie udział w panelu dyskusyjnym Dziedzictwo czy interpretacja?,
który odbędzie się w ramach forum: Rajski Ogród Kultury. Forum dla Kultury. Małopolska w poniedziałek 20 października o godz. 15.30.
Celem Forum jest lepsze poznanie czym jest kultura we współczesnym świecie, a zwłaszcza – czym jest i jaka jest kultura w Małopolsce

Program Forum dla Kultury
Debata z cyklu: Sztuka i ....
2014-10-14
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Agencja Artystyczna GAP zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu "Sztuka i..."!

Debata "Sztuka i... przetrzeń publiczna" odbędzie się 20 października (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Moderatorem debaty jest prof. dr hab. Jacek Purchla, a do dyskusji zostali zaproszeni:
- prof. dr hab. Maria Poprzęcka - historyk sztuki,
- dr Monika Rydiger - historyk sztuki, krytyk, kurator,
- Janusz Sepioł - historyk sztuki, senator RP,
- prof. ASP dr hab. Jan Tutaj - artysta rzeźbiarz, rysownik

Debata i wyklad: Ile jest warte dziedzictwo?
2014-10-10
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków, Rynek Główny 25
16–17 października, godz. 18.00

Ile jest warte dziedzictwo?
Wykład prof. Gregory'ego J. Ashwortha i debata międzynarodowych ekspertów


Debata z udziałem międzynarodowych ekspertów (16 października) i wykład prof. Gregory’ego J. Ashwortha (17 października) będą próbą odpowiedzi na to pytanie. Oba wydarzenia zorganizowano w ramach europejskiego projektu W Europie dziedzictwo się liczy. W stronę europejskiego indeksu dziedzictwa kulturowego.
Więcej informacji
Krzyż Małopolski dla prof. Jacka Purchli
2014-10-01
Profesor Jacek Purchla został wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.  Przyznawana jest ona osobom, które aktywnie działają na rzecz regionu i przyczyniają się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego pragnie w ten sposób docenić pasję i zaangażowanie ludzi, którzy swoją działalnością udowadniają, iż praca jednostki może skutecznie uzupełniać starania władz publicznych. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie 1 października w Operze Krakowskiej.

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform