Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Maj 2015 - udział w konferencjach
2015-06-05
W dniach 21-22 maja 2015  r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt.  „Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w Przestrzeni Przemysłowej” zorganizowanej przez Urząd Miasta Zabrze i Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki w Zabrzu. Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych: czynniki i uwarunkowania.

W dniu 21 maja 2015 r. na zaproszenie Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach SEMINARIÓW EUROREG dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała referat pt. Międzymiejskie i wewnątrzmiejskie preferencje artystów. Przykład Krakowa i Katowic obrazujący badania prowadzone w ramach grantu NCN pt. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w miastach post-socjalistycznych.

W dniach 22-24 maja 2015 r. prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Kresy Wschodnie i Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne dzieje polskich kresów. Na konferencji prof. Broński wygłosił referat pt. Struktura społeczno-zawodowa oraz sytuacja materialna społeczności miejskiej w Galicji Wschodniej w okresie autonomii. Konferencja odbyła się w Stroniu Śląskim. Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Oddział instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

 

Seminarium naukowe KRAKÓW - METROPOLIA
2015-03-16
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej zaprasza na seminarium naukowe pt.

„KRAKÓW – METROPOLIA.
W 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej”.


Seminarium odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. w Lanckoronie w Willi „Tadeusz”
Cele seminarium:
1.    Kontynuacja badań prowadzonych przez pracowników Katedry nad szeroko rozumianą problematyką historii i rozwoju miast.
2.    Dokonanie diagnozy kondycji samorządu terytorialnego po 25 latach jego funkcjonowania
3.    Próba identyfikacji procesów kształtowania się Krakowa jako metropolii w długiej perspektywie czasu.

Uczestnikami seminarium będą pracownicy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, zaproszeni goście oraz pozostałe osoby według zgłoszeń (planowany limit ilości uczestników – 20 osób).

Seminarium obejmować będzie trzy sesje tematyczne pt.:
1.    Metodologia badań nad historią i rozwojem metropolii
2.    Kondycja samorządu terytorialnego w Polsce 25 lat po reaktywacji
3.    Refleksje nad funkcjami metropolitalnymi Krakowa

Opłata za uczestnictwo w seminarium wynosi 260 zł i obejmuje uczestnictwo w seminarium oraz wyżywienie.
Wpłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 28 1060 0076 0000 3310 0016 1632.
W tytule przelewu należy podać dopisek: „Kraków-Metropolia”.
Opłata nie obejmuje noclegu oraz dojazdu na miejsce seminarium.

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium powinno być przygotowane zgodnie z formularzem.

Ważne terminy:
‐    Zgłoszenie uczestnictwa: do 17 kwietnia 2015 r.
‐    Wpłata opłaty za uczestnictwo w seminarium: do 17 kwietnia 2015 r.

Sekretariat seminarium:
Dr Lucyna Kępa (e-mail: kepal@uek.krakow.pl)
Dr Dominika Hołuj (e-mail: holujd@uek.krakow.pl)
Udział w konferencji
2015-02-12
W dniach 3-6 lutego  w Leuven w Belgii w Międzynarodowym Centrum Konserwacji im. Raymonda Lemaire’a (Uniwersytet w Leuven, Belgia) odbyła się międzynarodowa konferencja “Heritage counts – international conference on the economic, social, environmental and cultural impact of heritage”. W ramach konferencji prof. Jacek Purchla przedstawił wyniki realizacji projektu Cultural Heritage Counts for Europe koordynowanego przez Europa Nostra, a dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat “Valuing museums in the post-socialist context. The case of the Castle Museum in Lancut”.

Program


Udział w projekcie
2015-02-11
Dr Dominika Hołuj w okresie listopad 2014 – styczeń 2015 uczestniczyła w projekcie „Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Dr Hołuj uczestniczyła w szkoleniach praktycznych oraz wykonała opracowanie nt. wykorzystania technologii informatycznych (w tym GIS-u) do optymalizacji prac związanych z planowaniem i realizacją budżetów obywatelskich dla przedsiębiorstwa 4GIS Ireneusz Wójcik.
Profesor Purchla odznaczony
2015-02-03
Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nadał profesorowi Jackowi Purchli odznakę honorową „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystego wręczenia dokonała dr Monika Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 30.01.2015 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury.

Z wielkim smutkiem żegnamy
2015-01-19

Prof. dra hab.
JANA SZPAKA


Dnia 18 stycznia 2015 r. odszedł od nas Człowiek szanowany i niezastąpiony, pełen pasji Uczony, Profesor Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 1997-2008 kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej - wspaniały dydaktyk, przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Pogoda ducha i życzliwość, którymi dzielił się z nami zostaną w nas na zawsze.
Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Kierownik i Pracownicy
Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
W poszukiwaniu miasta idealnego
2015-01-16
W dniu 19.01.2015 prof. Jacek Purchla w ramach kolejnego spotkania Koła Krakowskiego wygłosi referat pt. W poszukiwaniu miasta idealnego. Spotkanie odbędzie się o godz. 16:30 w sali nr 11 budynku UEK przy ul. Rakowickiej 16.

Koło Krakowskie jest seminarium teoretycznym prowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, począwszy od października 2010 roku.

Więcej informacji na stronie Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej
Udział w konferencji
2015-01-07
W dniach 4-5 grudnia 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji naukowej ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych) pt. "Zarządzanie dziedzictwem o największej wartości" zorganizowanej w ramach realizacji polsko-norweskiego programu badawczego "Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO". Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony dóbr kultury o wyjątkowej wartości".
2014 Outstanding Paper Award
2014-11-26
Międzynarodowe specjalistyczne czasopismo Journal of Curtural Heritage Management and Sustainable przyznało artykułowi autorstwa dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz (UEK) i dr Jarosława Działka (UJ) nagrodę za najciekawszy artykuł roku - 2014 Outstanding Paper Award.
Tytuł nagrodzonego artykułu: Curtural heritage in building and enhancing social capital (Dziedzictwo kulturowe a budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego).
Udział w konferencjach
2014-11-13
W dniach 28-31 października 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji nt. „Transformations of Urban areas in East Central and Western Europe”, która odbyła się w Hawrze w Universite du Havre. W trakcie konferencji wraz z dr Jarosławem Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. „Cultural investments and regeneration of postindustrial areas. The case of Zabłocie in Krakow”.

W dniach 23-25 października 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji nt. „Controversies around creativity in cities”, która odbyła się w Berlinie w Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. W trakcie konferencji wraz z dr Jarosławem Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. „Spatial complexities of artistic worlds in post-socialist cities. The case of Krakow”.
Program
Forum dla Kultury. Małopolska
2014-10-15
Rajski Ogród Kultury. Forum dla Kultury. Małopolska
20-21.10.2014
Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12

Prof. Jacek Purchla weźmie udział w panelu dyskusyjnym Dziedzictwo czy interpretacja?,
który odbędzie się w ramach forum: Rajski Ogród Kultury. Forum dla Kultury. Małopolska w poniedziałek 20 października o godz. 15.30.
Celem Forum jest lepsze poznanie czym jest kultura we współczesnym świecie, a zwłaszcza – czym jest i jaka jest kultura w Małopolsce

Program Forum dla Kultury
Debata z cyklu: Sztuka i ....
2014-10-14
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Agencja Artystyczna GAP zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu "Sztuka i..."!

Debata "Sztuka i... przetrzeń publiczna" odbędzie się 20 października (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Moderatorem debaty jest prof. dr hab. Jacek Purchla, a do dyskusji zostali zaproszeni:
- prof. dr hab. Maria Poprzęcka - historyk sztuki,
- dr Monika Rydiger - historyk sztuki, krytyk, kurator,
- Janusz Sepioł - historyk sztuki, senator RP,
- prof. ASP dr hab. Jan Tutaj - artysta rzeźbiarz, rysownik

Debata i wyklad: Ile jest warte dziedzictwo?
2014-10-10
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków, Rynek Główny 25
16–17 października, godz. 18.00

Ile jest warte dziedzictwo?
Wykład prof. Gregory'ego J. Ashwortha i debata międzynarodowych ekspertów


Debata z udziałem międzynarodowych ekspertów (16 października) i wykład prof. Gregory’ego J. Ashwortha (17 października) będą próbą odpowiedzi na to pytanie. Oba wydarzenia zorganizowano w ramach europejskiego projektu W Europie dziedzictwo się liczy. W stronę europejskiego indeksu dziedzictwa kulturowego.
Więcej informacji
Krzyż Małopolski dla prof. Jacka Purchli
2014-10-01
Profesor Jacek Purchla został wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.  Przyznawana jest ona osobom, które aktywnie działają na rzecz regionu i przyczyniają się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego pragnie w ten sposób docenić pasję i zaangażowanie ludzi, którzy swoją działalnością udowadniają, iż praca jednostki może skutecznie uzupełniać starania władz publicznych. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie 1 października w Operze Krakowskiej.

Udział w konferencji
2014-09-30
Prof. UEK Krzysztof Broński uczestniczył w dniach 25-27.09. 2014 w konferencji naukowej nt. Szlaki w turystyce kulturowej i historycznej. Z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII-XX w. Z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII-XX wieku. Na konferencji, która została zorganizowana w Przemyślu przez Instytut Historii/Zakład Socjografii i Form Ustrojowych Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosił referat pt. Rozwój sieci dróg bitych w Galicji w okresie autonomii.  
Konferencja konserwatorska
2014-09-19
W dniach 26-27 września 2014 odbyła się konferencja konserwatorska dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, pt. Drogi i bezdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Oddział Krakowski i Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Krakowie. W ramach knferencji dr Andrzej Laskowski wygłosił referat pt. Zabytek po przejściach. Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy.

Szczegółowy program
Konferencja Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni
2014-09-18
W dniach 18-20 września 2014 r. odbła się w Gdyni czwarta konferencja z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”, organizowana przez Miasto Gdynię. Konferencja poświęcona jest architekturze modernizmu XX wieku. W ramach konferencji prof. Jacek Purchla wygłosił referat pt. Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej – perspektywa krakowska.

Szczegółowy program
XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
2014-09-18
W dniach 17-19 wrzśnia br. dr Piotr Miodunka uczestniczył w 19. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, który odbył się w tym roku w Szczecinie. Dr Miodunka wygłosił referat w sesji wigilijnej "Kondycja demograficzna rodziny na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku" na temat "Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku".
Link do strony Zjazdu
Udział w konferencji
2014-09-15
W dniach 4-6 wrzśnia br. dr Piotr Miodunka wziął udział w 13th International Conference on Urban History, która pod auspicjami European Association for Urban History odbyła się w tym roku w Lizbonie. Podczas konferencji dr Miodunka wygłosił referat w sesji specjalistycznej "SEX AND THE CITY: MORALITY, LAW AND SEXUAL BEHAVIOUR IN THE PRE-MODERN CITY" na temat "LOVE, SEX AND VIOLENCE IN SMALL TOWNS IN THE 17TH AND 18TH CENTURY POLAND" oraz referat pt "COULD RESIDENTS OF POLISH SMALL TOWNS ACTUALLY BE CONSIDERED FARMERS?" w jedej z 51 sesji głównych zatytułowanej "FEEDING THE CITY – URBAN AGRICULTURE AND FOOD TRADE".
Link do strony konferencji
Udział w konferencjach
2014-08-25
Udział dr hab. M. Murzyn-Kupisz w największym naukowym kongresie geografów odbywającym się w Europie w tym roku tj. "International Geographic Union (IGU) Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility" mającym miejsce w Krakowie w dn. 18-22 sierpnia 2014 r. M. Murzyn-Kupisz wraz z J. Działkiem w ramach realizacji projektu NCN "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych" współorganizowała pod względem merytorycznym i moderowała  jedną z autorskich sesji tematycznych w ramach kongresu zatytułowaną "Artists and the challenges of contemporary urban development" a także prezentowała poster towarzyszący sesji. Podczas sesji podzielonej na dwie części: poświęconą przekształceniom dzielnic artystycznych ("Cultural quarters") oraz podejmującą temat wpływu przedsięwzięć artystycznych na przekształcenia zachodzące w miastach ("Artistic interventions") pochodzący z 8 krajów europejskich a także z Australii i Japonii  referenci zaprezentowali 10 referatów. Towarzyszyły im prezentacje 2 posterów. Wystąpienia dotyczyły roli artystów w kształtowaniu przestrzeni miejskiej takich ośrodkow miejskich jak Paryż, Bruksela, Zurych, Nantes, Barcelona, Berlin, Kraków, Belgrad, Dublin oraz Sydney.
W ramach sesji odbyła się także wycieczka terenowa po Kazimierzu i Podgórzu wraz z Zabłociem pt."A walking tour through artistic and creative Krakow", w której wzięło udział ponad 40 uczestników kongresu z 14 krajów.
M. Murzyn-Kupisz moderowała ponadto jedną z sesji cząstkowych w ramach sesji tematycznej pt. "Dynamics of economic spaces: creative industries - a driver of new spatial dynamics? Rethkinking the concepts of creative spaces and the creative class" zorganizowanej w trakcie kongresu przez C. Chapain z University of Birmingham oraz T. Stryjakiewicza z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.


Udział dr hab. M. Murzyn-Kupisz w międzynarodowej konferencji "Annual Conference of the International Geographic Union Urban Commission - Urban challenges in a complex world". Konferencja odbyła się w dn. 11-14 sierpnia, 2014 r. na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie konferencji w ramach sesji pt. "Technological innovations and creative activities in cities" M. Murzyn-Kupisz we współautorstwie z J. Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. “Should I stay or should I go?” Migration preferences of young artists in the creative peripheries".
Link do programu
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform