Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Z wielkim smutkiem żegnamy
2015-01-19

Prof. dra hab.
JANA SZPAKA


Dnia 18 stycznia 2015 r. odszedł od nas Człowiek szanowany i niezastąpiony, pełen pasji Uczony, Profesor Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 1997-2008 kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej - wspaniały dydaktyk, przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Pogoda ducha i życzliwość, którymi dzielił się z nami zostaną w nas na zawsze.
Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Kierownik i Pracownicy
Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
W poszukiwaniu miasta idealnego
2015-01-16
W dniu 19.01.2015 prof. Jacek Purchla w ramach kolejnego spotkania Koła Krakowskiego wygłosi referat pt. W poszukiwaniu miasta idealnego. Spotkanie odbędzie się o godz. 16:30 w sali nr 11 budynku UEK przy ul. Rakowickiej 16.

Koło Krakowskie jest seminarium teoretycznym prowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, począwszy od października 2010 roku.

Więcej informacji na stronie Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej
Udział w konferencji
2015-01-07
W dniach 4-5 grudnia 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji naukowej ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych) pt. "Zarządzanie dziedzictwem o największej wartości" zorganizowanej w ramach realizacji polsko-norweskiego programu badawczego "Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO". Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony dóbr kultury o wyjątkowej wartości".
2014 Outstanding Paper Award
2014-11-26
Międzynarodowe specjalistyczne czasopismo Journal of Curtural Heritage Management and Sustainable przyznało artykułowi autorstwa dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz (UEK) i dr Jarosława Działka (UJ) nagrodę za najciekawszy artykuł roku - 2014 Outstanding Paper Award.
Tytuł nagrodzonego artykułu: Curtural heritage in building and enhancing social capital (Dziedzictwo kulturowe a budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego).
Udział w konferencjach
2014-11-13
W dniach 28-31 października 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji nt. „Transformations of Urban areas in East Central and Western Europe”, która odbyła się w Hawrze w Universite du Havre. W trakcie konferencji wraz z dr Jarosławem Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. „Cultural investments and regeneration of postindustrial areas. The case of Zabłocie in Krakow”.

W dniach 23-25 października 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji nt. „Controversies around creativity in cities”, która odbyła się w Berlinie w Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. W trakcie konferencji wraz z dr Jarosławem Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. „Spatial complexities of artistic worlds in post-socialist cities. The case of Krakow”.
Program
Forum dla Kultury. Małopolska
2014-10-15
Rajski Ogród Kultury. Forum dla Kultury. Małopolska
20-21.10.2014
Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12

Prof. Jacek Purchla weźmie udział w panelu dyskusyjnym Dziedzictwo czy interpretacja?,
który odbędzie się w ramach forum: Rajski Ogród Kultury. Forum dla Kultury. Małopolska w poniedziałek 20 października o godz. 15.30.
Celem Forum jest lepsze poznanie czym jest kultura we współczesnym świecie, a zwłaszcza – czym jest i jaka jest kultura w Małopolsce

Program Forum dla Kultury
Debata z cyklu: Sztuka i ....
2014-10-14
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Agencja Artystyczna GAP zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu "Sztuka i..."!

Debata "Sztuka i... przetrzeń publiczna" odbędzie się 20 października (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Moderatorem debaty jest prof. dr hab. Jacek Purchla, a do dyskusji zostali zaproszeni:
- prof. dr hab. Maria Poprzęcka - historyk sztuki,
- dr Monika Rydiger - historyk sztuki, krytyk, kurator,
- Janusz Sepioł - historyk sztuki, senator RP,
- prof. ASP dr hab. Jan Tutaj - artysta rzeźbiarz, rysownik

Debata i wyklad: Ile jest warte dziedzictwo?
2014-10-10
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków, Rynek Główny 25
16–17 października, godz. 18.00

Ile jest warte dziedzictwo?
Wykład prof. Gregory'ego J. Ashwortha i debata międzynarodowych ekspertów


Debata z udziałem międzynarodowych ekspertów (16 października) i wykład prof. Gregory’ego J. Ashwortha (17 października) będą próbą odpowiedzi na to pytanie. Oba wydarzenia zorganizowano w ramach europejskiego projektu W Europie dziedzictwo się liczy. W stronę europejskiego indeksu dziedzictwa kulturowego.
Więcej informacji
Krzyż Małopolski dla prof. Jacka Purchli
2014-10-01
Profesor Jacek Purchla został wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.  Przyznawana jest ona osobom, które aktywnie działają na rzecz regionu i przyczyniają się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego pragnie w ten sposób docenić pasję i zaangażowanie ludzi, którzy swoją działalnością udowadniają, iż praca jednostki może skutecznie uzupełniać starania władz publicznych. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie 1 października w Operze Krakowskiej.

Udział w konferencji
2014-09-30
Prof. UEK Krzysztof Broński uczestniczył w dniach 25-27.09. 2014 w konferencji naukowej nt. Szlaki w turystyce kulturowej i historycznej. Z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII-XX w. Z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII-XX wieku. Na konferencji, która została zorganizowana w Przemyślu przez Instytut Historii/Zakład Socjografii i Form Ustrojowych Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosił referat pt. Rozwój sieci dróg bitych w Galicji w okresie autonomii.  
Konferencja konserwatorska
2014-09-19
W dniach 26-27 września 2014 odbyła się konferencja konserwatorska dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, pt. Drogi i bezdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Oddział Krakowski i Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Krakowie. W ramach knferencji dr Andrzej Laskowski wygłosił referat pt. Zabytek po przejściach. Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy.

Szczegółowy program
Konferencja Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni
2014-09-18
W dniach 18-20 września 2014 r. odbła się w Gdyni czwarta konferencja z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”, organizowana przez Miasto Gdynię. Konferencja poświęcona jest architekturze modernizmu XX wieku. W ramach konferencji prof. Jacek Purchla wygłosił referat pt. Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej – perspektywa krakowska.

Szczegółowy program
XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
2014-09-18
W dniach 17-19 wrzśnia br. dr Piotr Miodunka uczestniczył w 19. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, który odbył się w tym roku w Szczecinie. Dr Miodunka wygłosił referat w sesji wigilijnej "Kondycja demograficzna rodziny na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku" na temat "Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku".
Link do strony Zjazdu
Udział w konferencji
2014-09-15
W dniach 4-6 wrzśnia br. dr Piotr Miodunka wziął udział w 13th International Conference on Urban History, która pod auspicjami European Association for Urban History odbyła się w tym roku w Lizbonie. Podczas konferencji dr Miodunka wygłosił referat w sesji specjalistycznej "SEX AND THE CITY: MORALITY, LAW AND SEXUAL BEHAVIOUR IN THE PRE-MODERN CITY" na temat "LOVE, SEX AND VIOLENCE IN SMALL TOWNS IN THE 17TH AND 18TH CENTURY POLAND" oraz referat pt "COULD RESIDENTS OF POLISH SMALL TOWNS ACTUALLY BE CONSIDERED FARMERS?" w jedej z 51 sesji głównych zatytułowanej "FEEDING THE CITY – URBAN AGRICULTURE AND FOOD TRADE".
Link do strony konferencji
Udział w konferencjach
2014-08-25
Udział dr hab. M. Murzyn-Kupisz w największym naukowym kongresie geografów odbywającym się w Europie w tym roku tj. "International Geographic Union (IGU) Regional Conference: Changes, Challenges, Responsibility" mającym miejsce w Krakowie w dn. 18-22 sierpnia 2014 r. M. Murzyn-Kupisz wraz z J. Działkiem w ramach realizacji projektu NCN "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych" współorganizowała pod względem merytorycznym i moderowała  jedną z autorskich sesji tematycznych w ramach kongresu zatytułowaną "Artists and the challenges of contemporary urban development" a także prezentowała poster towarzyszący sesji. Podczas sesji podzielonej na dwie części: poświęconą przekształceniom dzielnic artystycznych ("Cultural quarters") oraz podejmującą temat wpływu przedsięwzięć artystycznych na przekształcenia zachodzące w miastach ("Artistic interventions") pochodzący z 8 krajów europejskich a także z Australii i Japonii  referenci zaprezentowali 10 referatów. Towarzyszyły im prezentacje 2 posterów. Wystąpienia dotyczyły roli artystów w kształtowaniu przestrzeni miejskiej takich ośrodkow miejskich jak Paryż, Bruksela, Zurych, Nantes, Barcelona, Berlin, Kraków, Belgrad, Dublin oraz Sydney.
W ramach sesji odbyła się także wycieczka terenowa po Kazimierzu i Podgórzu wraz z Zabłociem pt."A walking tour through artistic and creative Krakow", w której wzięło udział ponad 40 uczestników kongresu z 14 krajów.
M. Murzyn-Kupisz moderowała ponadto jedną z sesji cząstkowych w ramach sesji tematycznej pt. "Dynamics of economic spaces: creative industries - a driver of new spatial dynamics? Rethkinking the concepts of creative spaces and the creative class" zorganizowanej w trakcie kongresu przez C. Chapain z University of Birmingham oraz T. Stryjakiewicza z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.


Udział dr hab. M. Murzyn-Kupisz w międzynarodowej konferencji "Annual Conference of the International Geographic Union Urban Commission - Urban challenges in a complex world". Konferencja odbyła się w dn. 11-14 sierpnia, 2014 r. na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie konferencji w ramach sesji pt. "Technological innovations and creative activities in cities" M. Murzyn-Kupisz we współautorstwie z J. Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. “Should I stay or should I go?” Migration preferences of young artists in the creative peripheries".
Link do programu
Festiwal Kultury Żydowskiej - udział w dyskusji
2014-07-02
W dn. 30.06.2014 r. w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz obchodów dziesiątej rocznicy założenia Żydowskiego Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu odbyła się dyskusja panelowa pt. "10 lat Żydowskiego Muzeum Galicja - 10 lat przemian: Dyskusja o Kazimierzu"

W trakcie dyskusji zastanawiano się nad tym, czym jest  współczesny Kazimierz, jak się zmieniał na przestrzeni ostanich lat oraz jakie są perspektywy jego dalszych przekształceń.  Spotkanie prowadziła red. Magdalena Kursa z Gazety Wyborczej, natomiast swoje poglądy zaprezentowali dr Erica Lehrer z Uniwersytetu Concordia w Montrealu, Jakub Nowakowski - dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (UEK) oraz Robert Stępień - manager znanego kazimierskiego lokalu "Mleczarnia".
Udział w spotkaniu ekspertów
2014-06-18
W dniach 10-12 czerwca 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w Budapeszcie w międzynarodowym spotkaniu ekspertów dotyczącym wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy. Spotkanie zostało zorganizowane przez węgierski odpowiednik Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Division of World Heritage and International Cooperation Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management we współpracy z partnerem - The Directorate for Cultural Heritage in Norway (Riksantikvaren).
Promocja habilitacyjna dr Moniki Murzyn-Kupisz
2014-05-29
W dniu 19.05.2014 odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Moniki Murzyn-Kupisz, która jako rozprawę habilitacyjną przedstawiła pracę pt. Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny wydaną nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Promocja habilitacyjna dr M. Murzyn-Kupisz miała miejsce w dniu 28.05.2014 podczas Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Przemawiając w imieniu wszystkich osób, które uzyskały w ostatnim roku akademickim stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego, M. Murzyn-Kupisz złożyła na ręce J.M. Rektora serdeczne podziękowania dla Kolegium Rektorskiego, dziekanów, kierowników i pracowników poszczególnych katedr oraz innych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Uczelni za stworzenie możliwości szerokiego rozwoju naukowego, okazaną życzliwość i wsparcie merytoryczne przy realizacji zamierzeń naukowych.

Fot. P. MalecUdział w konferencji
2014-05-28

W dniach 23-25.05.2014 r. w Starym Gierałtowie odbyła się konferencja naukowa nt. Transport i komunikacja na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. W trakcie obrad prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński wygłosił referat pt. Determinanty rozwoju kolei lokalnych w Galicji. Konferencja została zorganizowana przez: Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Profesor Jacek Purchla odznaczony TALAREM NADRENII
2014-05-22
22 maja 2014 r. prof. dr hab. Jacek Purchla został odznaczony „Talarem Nadrenii” (Rheinlandtaler) przez Regionalną Radę Nadrenii (LVR). Nagroda przyznawana jest osobowościom za zasługi w działalności na rzecz kultury przekraczające granice państw. Wręczenie nagrody odbyło się w opactwie w Brauweiler, które jest najstarszym opactwem benedyktyńskim w Nadrenii.

Podczas uroczystości, która miała miejsce w pięknej, barokowej „Keisersaal” (sali cesarskiej) opactwa, prof. Purchla tak mówił o związkach Krakowa i Nadrenii:
„W tym niezwykłym miejscu muszę koniecznie podkreślić, iż  dzisiejsza uroczystość to także symbol szczególnych związków Krakowa z Nadrenią. Jesteśmy w opactwie Brauweiler, ufundowanym przez hrabiego Palatynatu Erenfrida-Ezzo, ojca Rychezy – żony Mieszka II i matki Kazimierza Odnowiciela. To właśnie król Kazimierz uważany jest za fundatora najstarszego polskiego opactwa – krakowskiego klasztoru benedyktynów.  Pomnikiem tych związków pozostaje też romańska krypta krakowskiej katedry na Wawelu pod  wezwaniem św. Leonarda, patrona Kolonii. To nasze wspólne doświadczenie historyczne, o którym również warto pamiętać. Dziś budujemy nowy rozdział naszej wspólnej historii”.


copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform