Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Festiwal Kultury Żydowskiej - udział w dyskusji
2014-07-02
W dn. 30.06.2014 r. w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz obchodów dziesiątej rocznicy założenia Żydowskiego Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu odbyła się dyskusja panelowa pt. "10 lat Żydowskiego Muzeum Galicja - 10 lat przemian: Dyskusja o Kazimierzu"

W trakcie dyskusji zastanawiano się nad tym, czym jest  współczesny Kazimierz, jak się zmieniał na przestrzeni ostanich lat oraz jakie są perspektywy jego dalszych przekształceń.  Spotkanie prowadziła red. Magdalena Kursa z Gazety Wyborczej, natomiast swoje poglądy zaprezentowali dr Erica Lehrer z Uniwersytetu Concordia w Montrealu, Jakub Nowakowski - dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (UEK) oraz Robert Stępień - manager znanego kazimierskiego lokalu "Mleczarnia".
Udział w spotkaniu ekspertów
2014-06-18
W dniach 10-12 czerwca 2014 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w Budapeszcie w międzynarodowym spotkaniu ekspertów dotyczącym wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy. Spotkanie zostało zorganizowane przez węgierski odpowiednik Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Division of World Heritage and International Cooperation Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management we współpracy z partnerem - The Directorate for Cultural Heritage in Norway (Riksantikvaren).
Promocja habilitacyjna dr Moniki Murzyn-Kupisz
2014-05-29
W dniu 19.05.2014 odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Moniki Murzyn-Kupisz, która jako rozprawę habilitacyjną przedstawiła pracę pt. Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny wydaną nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Promocja habilitacyjna dr M. Murzyn-Kupisz miała miejsce w dniu 28.05.2014 podczas Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Przemawiając w imieniu wszystkich osób, które uzyskały w ostatnim roku akademickim stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego, M. Murzyn-Kupisz złożyła na ręce J.M. Rektora serdeczne podziękowania dla Kolegium Rektorskiego, dziekanów, kierowników i pracowników poszczególnych katedr oraz innych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Uczelni za stworzenie możliwości szerokiego rozwoju naukowego, okazaną życzliwość i wsparcie merytoryczne przy realizacji zamierzeń naukowych.

Fot. P. MalecUdział w konferencji
2014-05-28

W dniach 23-25.05.2014 r. w Starym Gierałtowie odbyła się konferencja naukowa nt. Transport i komunikacja na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. W trakcie obrad prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński wygłosił referat pt. Determinanty rozwoju kolei lokalnych w Galicji. Konferencja została zorganizowana przez: Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Profesor Jacek Purchla odznaczony TALAREM NADRENII
2014-05-22
22 maja 2014 r. prof. dr hab. Jacek Purchla został odznaczony „Talarem Nadrenii” (Rheinlandtaler) przez Regionalną Radę Nadrenii (LVR). Nagroda przyznawana jest osobowościom za zasługi w działalności na rzecz kultury przekraczające granice państw. Wręczenie nagrody odbyło się w opactwie w Brauweiler, które jest najstarszym opactwem benedyktyńskim w Nadrenii.

Podczas uroczystości, która miała miejsce w pięknej, barokowej „Keisersaal” (sali cesarskiej) opactwa, prof. Purchla tak mówił o związkach Krakowa i Nadrenii:
„W tym niezwykłym miejscu muszę koniecznie podkreślić, iż  dzisiejsza uroczystość to także symbol szczególnych związków Krakowa z Nadrenią. Jesteśmy w opactwie Brauweiler, ufundowanym przez hrabiego Palatynatu Erenfrida-Ezzo, ojca Rychezy – żony Mieszka II i matki Kazimierza Odnowiciela. To właśnie król Kazimierz uważany jest za fundatora najstarszego polskiego opactwa – krakowskiego klasztoru benedyktynów.  Pomnikiem tych związków pozostaje też romańska krypta krakowskiej katedry na Wawelu pod  wezwaniem św. Leonarda, patrona Kolonii. To nasze wspólne doświadczenie historyczne, o którym również warto pamiętać. Dziś budujemy nowy rozdział naszej wspólnej historii”.


XXXIX Sympozjum GAP
2014-05-21
W dniu 17.05.2014 r. dr Andrzej Laskowski i dr Michał Wiśniewski uczestniczyli w XXXIX Sympozjum GAP, oprowadzając jego uczestników po Krynicy i jej najbliższych okolicach. Trwałym pokłosiem tego wydarzenia jest m.in. wydany z tej okazji przewodnik autorstwa wyżej wymienionych, który przeznaczony był dla uczestników sympozjum, a ukazał się dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Krynicy-Zdroju.

Udział w konferencji
2014-04-27
W dniach 23-26.04.2014 r. w Krakowie odbyła się konferencja naukowa Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, zorganizowana w 650. rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz w 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej. Jej organizatorem był Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie obrad dr Andrzej Laskowski zaprezentował referat zatytułowany Twórcze sploty. Diecezja krakowska a diecezja tarnowska w okresie autonomii galicyjskiej – próba porównania na gruncie stosunku do sztuki.

Program

Obraz autorstwa urodzonego w Brzostku (na terenie diecezji tarnowskiej) malarza Aleksandra Gryglewskiego, absolwenta Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, namalowany w 1872 roku i ukazujący wnętrze kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu.
Znak Dziedzictwa Europejskiego
2014-04-01
W dniach 7-10 kwietnia odbędzie się w Brukseli pierwsze z czterech planowanych w bieżącym roku spotkań niezależnych ekspertów ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Prof. Jacek Purchla weźmie udział w pracach panelu jako ekspert Komisji Europejskiej. Obrady dotyczyć będą weryfikacji 68 różnych obiektów z 18 krajów – obiekty te uzyskały tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego we wcześniejszym okresie (tzw. Inicjatywy międzyrządowej przed uchwaleniem ZDE jako inicjatywy unijnej).

Więcej na temat Znaku Dziedzictwa Europejskiego w wywiadzie z prof. Jackiem Purchlą
Kurier UEK 1(58) styczeń-luty 2014, s.30-31
Profesor Jacek Purchla Laureatem Konkursu Laury Magellana
2014-03-17
Profesor Jacek Purchla został Laureatem Lauru Magellana 2013 za całokształt osiągnięć zawodowych.
 „Laury Magellana” to nagrody za wyjątkowe dokonania w  dziedzinie zarządzania
i biznesu oraz wybitne osiągnięcia społeczne przyznawane przez Korporację Absolwentów  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ideą konkursu jest poszukiwanie współczesnych Magellanów, którzy, podobnie jak słynny portugalski żeglarz i odkrywca, podejmują w życiu nieprzeciętne wyzwania i łącząc wizję z wytrwałością osiągają wybitne efekty.
 Kandydatów w konkursie nominowało jury w składzie: prof. Ryszard Tadeusiewicz, Ryszard Petru, Solange Olszewska, Artur Zipf, Krzysztof Hołowczyc, Grzegorz Hajdarowicz, prof. Andrzej Chochół, dr Dominika Salwa.
Informacje o Konkursie Laury Magellana

Udział w konferencji
2014-02-28
W dniach 25-27.02.2014 w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Fin de siècle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania, zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu Partage Plus (www.partage-plus.eu), którego organizator konferencji jest współuczestnikiem. W konferencji wziął udział dr Andrzej Laskowski, prezentując referat zatytułowany Mozaiki a witraże w Galicji – wzajemne relacje dwóch technik malarskich.
Debata: Sztuka i naród
2014-02-19
W poniedziałek 24 lutego prof. Jacek Purchla poprowadził debatę „Sztuka i naród” organizowaną przez Agencję Artystyczną GAP w ramach projektu „Sztuka i …”
Uczestnicy dyskusji debatowali na temat znaczenia sztuki dla narodu.
W debacie udział wzieli:
•    Andrzej Celiński (polityk, b. minister kultury);
•    Jan Klata (reżyser teatralny, dyrektor Narodowego Starego Teatru w Krakowie);
•    Robert Kostro (historyk, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie);
•    Bronisław Maj (poeta, eseista).

Wydarzenie odbyło się w krakowskiej PWST przy ul. Straszewskiego 21-22, na Scenie im. S. Wyspiańskiego.

facebook

Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza - finisaż wystawy
2014-02-18
Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na weekendowy finisaż wystawy „Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza”, który odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2014 w Gmachu Głównym MN. W programie wykłady, spotkania i inne atrakcje. W niedzielę zwiedzanie wystawy do godz. 18.00.

Kurator wystawy: Michał Wiśniewski
współpraca: Dorota Jędruch, Dorota Leśniak-Rychlak, Agata Wiśniewska

Szczegółowy program finisażu
Zespół Demografii Historycznej KND PAN
2014-02-05
W dniu 4 lutego 2014 r., dr Piotr Miodunka, w ramach cyklicznych spotkań Zespołu Demografii Historycznej przy Komitecie Nauk Demograficznych PAN wygłosił referat na temat: Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku.
Promocja książki: Kultura a rozwój
2014-01-22
22 stycznia 2014, godz. 18.00
Kultura a rozwój
Promocja książki wydanej przez Narodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25) zaprasza  na spotkanie z redaktorami naukowymi publikacji: prof. Jerzym Hausnerem, prof. Anną Karwińską i prof. Jackiem Purchlą, autorami oraz wydawcą – Krzysztofem Dudkiem, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Spotkanie poprowadzi prof. Jerzy Wilkin.

Publikacja ma na celu uchwycenie i opisanie związku kultury z gospodarką i jej współczesnymi przemianami, ale też zmianami społecznymi. Będzie to podręcznik akademicki skierowany przede wszystkim do studentów nauk społecznych, lecz będą mogli z niego korzystać wszyscy zainteresowani daną tematyką. Książka będzie wydana w serii "Kultura się liczy!". Współredaktorem książki jest  prof. Jacek Purchla, a wśród autorów rozdziałów znajdują się pracownicy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej  prof. Krzysztof Broński, dr Monika Murzyn-Kupisz.
Seminarium z cyklu DOBRE RZĄDZENIE
2014-01-10
W dniu 18 grudnia 2013 r. w ramach seminarium z cyklu "Dobre rządzenie" zorganizowanego przez MSAP UEK dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Społeczno-ekonomiczne funkcje muzeów". Koreferentem był Jan Strycharz, natomiast dyskusję moderował dr Łukasz Mamica.

100-lecia wzniesienia budynku sądu w Krośnie
2014-01-09
W  dniu 13 grudnia 2013 r. dr Andrzej Laskowski uczestniczył w obchodach związanych z jubileuszem 100-lecia wzniesienia budynku sądu w Krośnie. Podczas uroczystości dr Laskowski przedstawił okoliczności budowy gmachu oraz jego architekturę na tle epoki, w szczególności w kontekście architektury austriackiego budownictwa sądowego.


Linki do stron z relacjami z uroczystości
Sąd Okgowy w Krośnie
Krosno24.pl
Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial Development
2014-01-07
W dniu 15 listopada Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie odwiedziła międzynarodowa grupa studentów - uczestników programu Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial Development realizowanego przez Università degli Studi di Padova (Włochy), KU Leuven (Belgia) oraz Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne (Francja) współpracującego z Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK. Studenci zagraniczni zostali przywitani na UEK przez prof. dr hab. Irenę Pietrzyk a następnie wysłuchali wykładów dr Moniki Murzyn-Kupisz z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz dr Piotra Stanka z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Polska członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
2013-11-27
Polska została członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja ta zapadła 19 listopada 2013 r. na Zgromadzeniu Ogólnym w Paryżu. W akcję promocyjną na rzecz polskiej kandydatury zaangażowane było m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

W ramach kampanii we wrześniu br. w siedzibie UNESCO w Paryżu Polska zaprezentowała wystawę Poland for World Heritage
Udział w konferencjach
2013-11-18
W dniu 15.11.2013 r. dr Andrzej Laskowski wziął udział w konferencji nt. Artysta – nauczycielem sztuki i animatorem kultury. Znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej. Na konferencji dr Laskowski wygłosił referat pt. Miedzy Dużym a Małym Krakowem. Apolinary Kotowicz (1859-1917) malarz i pedagog.
Konferencja została zorganizowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Program
Ossolińskie Spotkanie z prof. Jackiem Purchlą
2013-10-29
Dnia 7 października 2013 roku w  Bibliotece Stefanyka we Lwowie odbyło się XXXV Spotkanie Ossolińskie. Wykład zatytułowany Kraków i Lwów przełomu XIX i XX wieku wobec nowoczesności wygłosił prof. Jacek Purchla.

Relacja w Kurierze Galicyjskim

Zdjęcia z wykładu
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform