Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Hitlerowskie wizje Krakowa - wykład prof. Jacka Purchli w PAU
2013-10-28
W dniu 28 października w Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 prof. Jacek Purchla wygłosił wykład pt. Hitlerowskie wizje Krakowa.
SLOT Fest
2013-10-27

W dn. 27 października 2013 r. w ramach dziesiątej edycji „SLOT Festu” – festiwalu miejskiego organizowanego w Krakowie przez Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła wykład pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich: szanse i zagrożenia”.

Udział w konferencjach
2013-10-25
W dniu 25 października 2013 r. w  dr Piotr Miodunka wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Dziedzictwo kulturowe w lasach. Na konferencji przedstawił referat pt. Niezachowane dziedzictwo kulturowe w lasach na przykładzie zachodniej części Puszczy Sandomierskiej.
Była to trzecia konferencja naukowa nt. Konserwacja zapobiegawcza środowiska" w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego.

Program
Udział w konferencjach
2013-10-18
W dn. 18-19 października 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w I Kongresie Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej – „Dziedzictwo kulturowe motorem rozwoju regionu”  zorganizowanym przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów, Miasto Jelenia Góra oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Pałacu Wojanów, Pałacu Łomnica oraz kompleksie parkowym w Bukowcu w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dr Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny”.
Udział w konferencjach
2013-10-18
W dniach 17-20 października 2013 r. odbyła się w Nowym Sączu międzynarodowa konferencja pt. Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji).
W ramach konferencji dr Andrzej Laskowski wygłosił referat pt. Dobre owoce złego ziarna. Przewartościowanie przestrzeni miasta poprzez świadome działanie władz samorządowych na przykładzie skasowanego klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Jaśle.
Konferencja zorganizowana w ramach Projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej oraz Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja przy współpracy Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program
Udział w konferencjach
2013-10-17
W dniu 17 października 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. The idea of creative city zorganizowanej w Krakowie przez Katedrę Studiów Europejskich UEK oraz Klub Jagielloński. W trakcie konferencji dr Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentowała referat pt. Is Cracow attractive to the young members of the creative
class? Urban policy implications.


Program
Udział w konferencjach
2013-10-16
W dn. 14-15 października 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji naukowej nt. Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność zorganizowanej przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W trakcie konferencji dr Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentowała referat pt. Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym.

Program
Sprawozdanie z konferencji
Udział w konferencjach
2013-10-15
W dn. 14-15 października 2013 r. dr Dominika Hołuj wzięła udział w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Man-City-Nature” – Zintegrowany rozwój miast i regionów. W trakcie konferencji dr Hołuj wraz z dr Arturem Hołujem (UEK) zaprezentowała referat pt. Densification of the city - a case study: the surroundings of the eastern part of the former airport runway Rakowice-Czyżyny in Krakow (Dogęszczanie przestrzeni miasta - studium przypadku: otoczenie wschodniej części pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie).
Konferencja odbyła się w Toruniu i została zorganizowana przez Katedrę Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i PTG Oddział w Toruniu

Program
Udział w konferencjach
2013-10-10
W dniach 10-12 października 2013 r. dr Andrzej Laskowski wziął udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” pt. Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku. Na konferencji wygłosił referat pt. Wielkie zalety małego krążka. Gomółki a „nurt konserwatorski” w sztuce witrażowej XX wieku na przykładzie witraży w kościołach diecezji tarnowskiej. Konferencja odbyła się w Katowicach, konferencję współorganizowało Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Program
Udział w konferencjach
2013-10-08
W dniach 8-11 października 2013 prof. UEK Krzysztof Broński wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?
Prof. Broński wygłosił referat pt. Problemy wykorzystania potencjału galicyjskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce.
Konferencja odbyła się w Poznaniu, zorganizowana została przez Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772 – 1918” (Instytut Historii UAM) oraz Centrum „Instytut Wielkopolski.
Węgierskie odznaczenie państwowe dla prof. Jacka Purchli
2013-10-01

2 października 2013 r. prof. Jacek Purchla odebrał z rąk Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier, László Kövéra, Krzyż Oficerski Orderu Węgierskiego. Order Zasługi Republiki Węgierskiej to najwyższe odznaczenie państwowe na Węgrzech. Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Węgier w Warszawie.
W uzasadnieniu napisano, że prezydent Węgier János Áder nadał to wysokie odznaczenie prof. Purchli jako dowód uznania dla jego zasług „na rzecz pielęgnowania i rozwoju węgiersko-polskich relacji historycznych, kulturalnych i naukowych”. Dialog na polu kultury między Polską i Węgrami prof. Purchla prowadzi w szczególności w Międzynarodowym Centrum Kultury, którym kieruje nieprzerwanie od 1991 r.

LLP-Erasmus Programme
2013-09-30
W dn. 23-29 września 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz przebywała w Clermont-Ferrand jako gość (visiting professor) Le Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées au MAssif Central, (CERAMAC) na Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand w ramach europejskiego programu wymiany LLP-Erasmus Programme. W trakcie pobytu we Francji dr Murzyn-Kupisz przeprowadziła zajęcia wykładowe pt. „Cultural heritage in local and regional development”.
Wykład dr Piotra Miodunki
2013-09-28
W dniu 20 września 2013 r. w Nowym Targu dr Piotr Miodunka wygłosił wykład nt. Miasta południowej Małopolski od XIII do XVIII wieku, powstanie, świetność i upadek.
Wykład odbył się w ramach cyklu „Wieczornych spotkań w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą i tradycją w tle", organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne O/Nowy Targ  i Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej.

Udział w konferencjach
2013-09-26
W dniach 23 -24 września br. prof. UEK Krzysztof Broński wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich.
Prof. Broński wygłosił referat pt. Udział Żydów w przemyśle i rzemiośle galicyjskim na przełomie XIX i XX wieku.
 
Konferencja odbyła się w Łodzi, zorganizowana została przez Katedrę Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego.

Program konferencji
Akademia Dziedzictwa
2013-09-20
Do 30 września można zgłaszać się do udziału w VIII edycji studiów podyplomowych z zarządzania dziedzictwem kulturowym Akademia Dziedzictwa. Studia trwają rok i realizowane są w ramach rozpoczętej w 2001 r. współpracy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Program oferuje wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, marketingu, historii sztuki i wiedzy o dziedzictwie. Jego adresatami są pracownicy urzędów konserwatorskich, muzealnicy, pracownicy sektora publicznego, osoby zaangażowane w ochronę i zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego. Rekrutacja zakończy się we wrześniu 2013 r.
Więcej informacji
Dziedzictwo a rozwój - wykład prof. Jacka Purchli
2013-09-12
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zaprasza na wykład prof. Jacka Purchli Dziedzictwo a rozwój, poświęcony zagadnieniu relacji pomiędzy dziedzictwem kulturowym a ekonomią.

Wykład w ramach cyklu wykładów Kultura i rozwój - projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Wtorek, 17 września 2013 o godzinie 18. Wstęp wolny.

YOU TUBE
Dziedzictwo a rozwój - wykład prof. Jacka Purchli 17.09.2013
Udział w konferencjach
2013-09-11
W dn. 10-15 września 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: Urban research, urban theory and planning practice in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union” zorganizowanej w Tbilisi przez sieć współpracy naukowej „Cities After Transition”.  W trakcie konferencji, która odbędzie się na Gruźniskim Uniwersytecie Państwowym dr Murzyn-Kupisz będzie moderatorką sesji pt. „Housing and living environment” oraz wygłosi referat pt. „Spatial choices of students in creative majors in Polish cities“ (współautor: J. Działek z Uniwersytetu Jagiellońskiego) w ramach ww. sesji.
Udział w konferencjach
2013-09-09
Udział prof. Jacka Purchli i dr Moniki Murzyn-Kupisz w japońsko-polskim seminarium naukowym pt. „Heritage policy in the historical perspective in Europe, the Middle East and Japan” zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Tokyo University of Foreign Studies w dn. 4-8 września 2013 r. Prof. Puchla wygłosił wykład wprowadzający do seminarium pt. „World Heritage conservation – Polish experience” natomiast dr Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. “Multicultural heritage of Galicia in the contemporary activities of museums in southern Poland”.
Udział w konferencjach
2013-09-04
W dniach 28-30 sierpnia 2013 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w Royal Geographical Society - Institute of British Geographers Annual International Conference 2013, która odbyła się w Londynie pod hasłem: New geographical frontiers. Na konferencji dr Murzyn-Kupisz, wraz z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosiła dwa referaty: Do libraries and museums in Poland contribute to building and strengthening of local social capital? w ramach sesji pt. „New frontiers of connecting communities in the creative economy”oraz The changing geography of students in artistic majors? Exploring the post-socialist contexts of Krakow and Katowice w ramach sesji pt. “Artists and gentrification... and the urban frontier”.
Udział w konferencjach
2013-08-26
W dniach 19 -22 sierpnia 2013 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w drugim Międzynarodowym Kongresie Rural History 2013 organizowanym pod auspicjami European Rural History Organization poświęconym różnym aspektom historii wsi. Podczas Kongresu, w panelu poświęconym upowszechnianiu nowych upraw od XVI do XIX w., dr Miodunka wygłosił referat nt. Potatoes in southern Poland: spread and impact on demography to the mid-19th century. Kongres odbył się w Bernie w Szwajcarii, jest to największe europejskie forum prezentacji aktualnych badań historycznych związanych z szerokorozumianą historią wsi.

Zdjęcia z konferencji
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform