Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Seminarium z cyklu DOBRE RZĄDZENIE
2014-01-10
W dniu 18 grudnia 2013 r. w ramach seminarium z cyklu "Dobre rządzenie" zorganizowanego przez MSAP UEK dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Społeczno-ekonomiczne funkcje muzeów". Koreferentem był Jan Strycharz, natomiast dyskusję moderował dr Łukasz Mamica.

100-lecia wzniesienia budynku sądu w Krośnie
2014-01-09
W  dniu 13 grudnia 2013 r. dr Andrzej Laskowski uczestniczył w obchodach związanych z jubileuszem 100-lecia wzniesienia budynku sądu w Krośnie. Podczas uroczystości dr Laskowski przedstawił okoliczności budowy gmachu oraz jego architekturę na tle epoki, w szczególności w kontekście architektury austriackiego budownictwa sądowego.


Linki do stron z relacjami z uroczystości
Sąd Okgowy w Krośnie
Krosno24.pl
Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial Development
2014-01-07
W dniu 15 listopada Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie odwiedziła międzynarodowa grupa studentów - uczestników programu Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial Development realizowanego przez Università degli Studi di Padova (Włochy), KU Leuven (Belgia) oraz Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne (Francja) współpracującego z Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK. Studenci zagraniczni zostali przywitani na UEK przez prof. dr hab. Irenę Pietrzyk a następnie wysłuchali wykładów dr Moniki Murzyn-Kupisz z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz dr Piotra Stanka z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Polska członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
2013-11-27
Polska została członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja ta zapadła 19 listopada 2013 r. na Zgromadzeniu Ogólnym w Paryżu. W akcję promocyjną na rzecz polskiej kandydatury zaangażowane było m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

W ramach kampanii we wrześniu br. w siedzibie UNESCO w Paryżu Polska zaprezentowała wystawę Poland for World Heritage
Udział w konferencjach
2013-11-18
W dniu 15.11.2013 r. dr Andrzej Laskowski wziął udział w konferencji nt. Artysta – nauczycielem sztuki i animatorem kultury. Znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej. Na konferencji dr Laskowski wygłosił referat pt. Miedzy Dużym a Małym Krakowem. Apolinary Kotowicz (1859-1917) malarz i pedagog.
Konferencja została zorganizowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Program
Ossolińskie Spotkanie z prof. Jackiem Purchlą
2013-10-29
Dnia 7 października 2013 roku w  Bibliotece Stefanyka we Lwowie odbyło się XXXV Spotkanie Ossolińskie. Wykład zatytułowany Kraków i Lwów przełomu XIX i XX wieku wobec nowoczesności wygłosił prof. Jacek Purchla.

Relacja w Kurierze Galicyjskim

Zdjęcia z wykładu
Hitlerowskie wizje Krakowa - wykład prof. Jacka Purchli w PAU
2013-10-28
W dniu 28 października w Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 prof. Jacek Purchla wygłosił wykład pt. Hitlerowskie wizje Krakowa.
SLOT Fest
2013-10-27

W dn. 27 października 2013 r. w ramach dziesiątej edycji „SLOT Festu” – festiwalu miejskiego organizowanego w Krakowie przez Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła wykład pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich: szanse i zagrożenia”.

Udział w konferencjach
2013-10-25
W dniu 25 października 2013 r. w  dr Piotr Miodunka wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Dziedzictwo kulturowe w lasach. Na konferencji przedstawił referat pt. Niezachowane dziedzictwo kulturowe w lasach na przykładzie zachodniej części Puszczy Sandomierskiej.
Była to trzecia konferencja naukowa nt. Konserwacja zapobiegawcza środowiska" w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego.

Program
Udział w konferencjach
2013-10-18
W dn. 18-19 października 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w I Kongresie Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej – „Dziedzictwo kulturowe motorem rozwoju regionu”  zorganizowanym przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów, Miasto Jelenia Góra oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Pałacu Wojanów, Pałacu Łomnica oraz kompleksie parkowym w Bukowcu w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dr Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny”.
Udział w konferencjach
2013-10-18
W dniach 17-20 października 2013 r. odbyła się w Nowym Sączu międzynarodowa konferencja pt. Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji).
W ramach konferencji dr Andrzej Laskowski wygłosił referat pt. Dobre owoce złego ziarna. Przewartościowanie przestrzeni miasta poprzez świadome działanie władz samorządowych na przykładzie skasowanego klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Jaśle.
Konferencja zorganizowana w ramach Projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej oraz Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja przy współpracy Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program
Udział w konferencjach
2013-10-17
W dniu 17 października 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. The idea of creative city zorganizowanej w Krakowie przez Katedrę Studiów Europejskich UEK oraz Klub Jagielloński. W trakcie konferencji dr Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentowała referat pt. Is Cracow attractive to the young members of the creative
class? Urban policy implications.


Program
Udział w konferencjach
2013-10-16
W dn. 14-15 października 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji naukowej nt. Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność zorganizowanej przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W trakcie konferencji dr Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentowała referat pt. Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym.

Program
Sprawozdanie z konferencji
Udział w konferencjach
2013-10-15
W dn. 14-15 października 2013 r. dr Dominika Hołuj wzięła udział w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Man-City-Nature” – Zintegrowany rozwój miast i regionów. W trakcie konferencji dr Hołuj wraz z dr Arturem Hołujem (UEK) zaprezentowała referat pt. Densification of the city - a case study: the surroundings of the eastern part of the former airport runway Rakowice-Czyżyny in Krakow (Dogęszczanie przestrzeni miasta - studium przypadku: otoczenie wschodniej części pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie).
Konferencja odbyła się w Toruniu i została zorganizowana przez Katedrę Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i PTG Oddział w Toruniu

Program
Udział w konferencjach
2013-10-10
W dniach 10-12 października 2013 r. dr Andrzej Laskowski wziął udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” pt. Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku. Na konferencji wygłosił referat pt. Wielkie zalety małego krążka. Gomółki a „nurt konserwatorski” w sztuce witrażowej XX wieku na przykładzie witraży w kościołach diecezji tarnowskiej. Konferencja odbyła się w Katowicach, konferencję współorganizowało Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Program
Udział w konferencjach
2013-10-08
W dniach 8-11 października 2013 prof. UEK Krzysztof Broński wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?
Prof. Broński wygłosił referat pt. Problemy wykorzystania potencjału galicyjskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce.
Konferencja odbyła się w Poznaniu, zorganizowana została przez Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772 – 1918” (Instytut Historii UAM) oraz Centrum „Instytut Wielkopolski.
Węgierskie odznaczenie państwowe dla prof. Jacka Purchli
2013-10-01

2 października 2013 r. prof. Jacek Purchla odebrał z rąk Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier, László Kövéra, Krzyż Oficerski Orderu Węgierskiego. Order Zasługi Republiki Węgierskiej to najwyższe odznaczenie państwowe na Węgrzech. Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Węgier w Warszawie.
W uzasadnieniu napisano, że prezydent Węgier János Áder nadał to wysokie odznaczenie prof. Purchli jako dowód uznania dla jego zasług „na rzecz pielęgnowania i rozwoju węgiersko-polskich relacji historycznych, kulturalnych i naukowych”. Dialog na polu kultury między Polską i Węgrami prof. Purchla prowadzi w szczególności w Międzynarodowym Centrum Kultury, którym kieruje nieprzerwanie od 1991 r.

LLP-Erasmus Programme
2013-09-30
W dn. 23-29 września 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz przebywała w Clermont-Ferrand jako gość (visiting professor) Le Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées au MAssif Central, (CERAMAC) na Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand w ramach europejskiego programu wymiany LLP-Erasmus Programme. W trakcie pobytu we Francji dr Murzyn-Kupisz przeprowadziła zajęcia wykładowe pt. „Cultural heritage in local and regional development”.
Wykład dr Piotra Miodunki
2013-09-28
W dniu 20 września 2013 r. w Nowym Targu dr Piotr Miodunka wygłosił wykład nt. Miasta południowej Małopolski od XIII do XVIII wieku, powstanie, świetność i upadek.
Wykład odbył się w ramach cyklu „Wieczornych spotkań w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą i tradycją w tle", organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne O/Nowy Targ  i Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej.

Udział w konferencjach
2013-09-26
W dniach 23 -24 września br. prof. UEK Krzysztof Broński wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich.
Prof. Broński wygłosił referat pt. Udział Żydów w przemyśle i rzemiośle galicyjskim na przełomie XIX i XX wieku.
 
Konferencja odbyła się w Łodzi, zorganizowana została przez Katedrę Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego.

Program konferencji
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform