Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział w konferencjach
2013-10-17
W dniu 17 października 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. The idea of creative city zorganizowanej w Krakowie przez Katedrę Studiów Europejskich UEK oraz Klub Jagielloński. W trakcie konferencji dr Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentowała referat pt. Is Cracow attractive to the young members of the creative
class? Urban policy implications.


Program
Udział w konferencjach
2013-10-16
W dn. 14-15 października 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji naukowej nt. Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność zorganizowanej przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W trakcie konferencji dr Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentowała referat pt. Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym.

Program
Sprawozdanie z konferencji
Udział w konferencjach
2013-10-15
W dn. 14-15 października 2013 r. dr Dominika Hołuj wzięła udział w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Man-City-Nature” – Zintegrowany rozwój miast i regionów. W trakcie konferencji dr Hołuj wraz z dr Arturem Hołujem (UEK) zaprezentowała referat pt. Densification of the city - a case study: the surroundings of the eastern part of the former airport runway Rakowice-Czyżyny in Krakow (Dogęszczanie przestrzeni miasta - studium przypadku: otoczenie wschodniej części pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie).
Konferencja odbyła się w Toruniu i została zorganizowana przez Katedrę Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i PTG Oddział w Toruniu

Program
Udział w konferencjach
2013-10-10
W dniach 10-12 października 2013 r. dr Andrzej Laskowski wziął udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” pt. Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku. Na konferencji wygłosił referat pt. Wielkie zalety małego krążka. Gomółki a „nurt konserwatorski” w sztuce witrażowej XX wieku na przykładzie witraży w kościołach diecezji tarnowskiej. Konferencja odbyła się w Katowicach, konferencję współorganizowało Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Program
Udział w konferencjach
2013-10-08
W dniach 8-11 października 2013 prof. UEK Krzysztof Broński wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?
Prof. Broński wygłosił referat pt. Problemy wykorzystania potencjału galicyjskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce.
Konferencja odbyła się w Poznaniu, zorganizowana została przez Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772 – 1918” (Instytut Historii UAM) oraz Centrum „Instytut Wielkopolski.
Węgierskie odznaczenie państwowe dla prof. Jacka Purchli
2013-10-01

2 października 2013 r. prof. Jacek Purchla odebrał z rąk Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier, László Kövéra, Krzyż Oficerski Orderu Węgierskiego. Order Zasługi Republiki Węgierskiej to najwyższe odznaczenie państwowe na Węgrzech. Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Węgier w Warszawie.
W uzasadnieniu napisano, że prezydent Węgier János Áder nadał to wysokie odznaczenie prof. Purchli jako dowód uznania dla jego zasług „na rzecz pielęgnowania i rozwoju węgiersko-polskich relacji historycznych, kulturalnych i naukowych”. Dialog na polu kultury między Polską i Węgrami prof. Purchla prowadzi w szczególności w Międzynarodowym Centrum Kultury, którym kieruje nieprzerwanie od 1991 r.

LLP-Erasmus Programme
2013-09-30
W dn. 23-29 września 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz przebywała w Clermont-Ferrand jako gość (visiting professor) Le Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées au MAssif Central, (CERAMAC) na Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand w ramach europejskiego programu wymiany LLP-Erasmus Programme. W trakcie pobytu we Francji dr Murzyn-Kupisz przeprowadziła zajęcia wykładowe pt. „Cultural heritage in local and regional development”.
Wykład dr Piotra Miodunki
2013-09-28
W dniu 20 września 2013 r. w Nowym Targu dr Piotr Miodunka wygłosił wykład nt. Miasta południowej Małopolski od XIII do XVIII wieku, powstanie, świetność i upadek.
Wykład odbył się w ramach cyklu „Wieczornych spotkań w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą i tradycją w tle", organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne O/Nowy Targ  i Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej.

Udział w konferencjach
2013-09-26
W dniach 23 -24 września br. prof. UEK Krzysztof Broński wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich.
Prof. Broński wygłosił referat pt. Udział Żydów w przemyśle i rzemiośle galicyjskim na przełomie XIX i XX wieku.
 
Konferencja odbyła się w Łodzi, zorganizowana została przez Katedrę Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego.

Program konferencji
Akademia Dziedzictwa
2013-09-20
Do 30 września można zgłaszać się do udziału w VIII edycji studiów podyplomowych z zarządzania dziedzictwem kulturowym Akademia Dziedzictwa. Studia trwają rok i realizowane są w ramach rozpoczętej w 2001 r. współpracy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Program oferuje wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, marketingu, historii sztuki i wiedzy o dziedzictwie. Jego adresatami są pracownicy urzędów konserwatorskich, muzealnicy, pracownicy sektora publicznego, osoby zaangażowane w ochronę i zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego. Rekrutacja zakończy się we wrześniu 2013 r.
Więcej informacji
Dziedzictwo a rozwój - wykład prof. Jacka Purchli
2013-09-12
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zaprasza na wykład prof. Jacka Purchli Dziedzictwo a rozwój, poświęcony zagadnieniu relacji pomiędzy dziedzictwem kulturowym a ekonomią.

Wykład w ramach cyklu wykładów Kultura i rozwój - projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Wtorek, 17 września 2013 o godzinie 18. Wstęp wolny.

YOU TUBE
Dziedzictwo a rozwój - wykład prof. Jacka Purchli 17.09.2013
Udział w konferencjach
2013-09-11
W dn. 10-15 września 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: Urban research, urban theory and planning practice in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union” zorganizowanej w Tbilisi przez sieć współpracy naukowej „Cities After Transition”.  W trakcie konferencji, która odbędzie się na Gruźniskim Uniwersytecie Państwowym dr Murzyn-Kupisz będzie moderatorką sesji pt. „Housing and living environment” oraz wygłosi referat pt. „Spatial choices of students in creative majors in Polish cities“ (współautor: J. Działek z Uniwersytetu Jagiellońskiego) w ramach ww. sesji.
Udział w konferencjach
2013-09-09
Udział prof. Jacka Purchli i dr Moniki Murzyn-Kupisz w japońsko-polskim seminarium naukowym pt. „Heritage policy in the historical perspective in Europe, the Middle East and Japan” zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Tokyo University of Foreign Studies w dn. 4-8 września 2013 r. Prof. Puchla wygłosił wykład wprowadzający do seminarium pt. „World Heritage conservation – Polish experience” natomiast dr Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. “Multicultural heritage of Galicia in the contemporary activities of museums in southern Poland”.
Udział w konferencjach
2013-09-04
W dniach 28-30 sierpnia 2013 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w Royal Geographical Society - Institute of British Geographers Annual International Conference 2013, która odbyła się w Londynie pod hasłem: New geographical frontiers. Na konferencji dr Murzyn-Kupisz, wraz z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosiła dwa referaty: Do libraries and museums in Poland contribute to building and strengthening of local social capital? w ramach sesji pt. „New frontiers of connecting communities in the creative economy”oraz The changing geography of students in artistic majors? Exploring the post-socialist contexts of Krakow and Katowice w ramach sesji pt. “Artists and gentrification... and the urban frontier”.
Udział w konferencjach
2013-08-26
W dniach 19 -22 sierpnia 2013 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w drugim Międzynarodowym Kongresie Rural History 2013 organizowanym pod auspicjami European Rural History Organization poświęconym różnym aspektom historii wsi. Podczas Kongresu, w panelu poświęconym upowszechnianiu nowych upraw od XVI do XIX w., dr Miodunka wygłosił referat nt. Potatoes in southern Poland: spread and impact on demography to the mid-19th century. Kongres odbył się w Bernie w Szwajcarii, jest to największe europejskie forum prezentacji aktualnych badań historycznych związanych z szerokorozumianą historią wsi.

Zdjęcia z konferencji
Udział w konferencjach
2013-07-08
W dniach 6 -7 czerwca 2013 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w międzynarodowej  konferencji naukowej z cyklu Frontier Reaserch in Economic and Social History (FRESH) nt. Understanding the Economic Development of Eastern Europe zorganizowanej w Warszawie przez Uniwersytet Warszawski oraz Muzeum Historii Polski. Podczas konferencji dr Miodunka przedstawił referat pt. Demographic and economic potencial of small towns in soutern Poland from 16th to 19th century

Program

Wywiad z honorowym prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Gospodarczej, profesorem Janem Luitenem van Zandenem


Eastern European Economic History Hub
Festiwal Kultury Żydowskiej - Debata: "Goje w żydowskim interesie..."
2013-07-07
W dn. 7 lipca 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz była moderatorem spotkania pt. „Goje w żydowskim interesie...” i Żydzi, którzy za nimi (nie) przepadają, w ramach którego odbyła się dyskusja wokół wydanych w 2013 r. książek Jewish Poland Revisited: Heritage Tourism in Unquiet Places Eryki Lehrer oraz Klezmer’s Afterlife: An Ethnography of the Jewish Music Revival in Poland and Germany Magdaleny Waligórskiej z udziałem autorek.
Festiwal Kultury Żydowskiej - Debata: Jak mówić i pisać o miejscach żydowskich
2013-07-02

Jak mówić i pisać o miejscach żydowskich
Miejsce: CKŻ • ul. Meiselsa 17
Data wydarzenia: 03/07/2013
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Czas trwania: 02:00
Język oryginalny: polski
Tłumaczenie na język: angielski
Cena: Wstęp wolny
Organizator: FKŻ

Miejsca żydowskie w Polsce, przez powojenne dziesięciolecia niemal martwe, od dwóch dekad stają się coraz popularniejsze wśród turystów, a ich przeszłość nabiera znaczenia dla obecnych mieszkańców. Ich oblicze jest bardzo różne: od gruzowiska zabudowanego nowymi budynkami, jak na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie, po zachowane ulice, ale już niemal bez Żydów, jak na krakowskim Kazimierzu. W pierwszym przypadku istnieje ryzyko, że nowa tożsamość miejsca zastąpi starą, w drugim - że stara przekształci się w disneylandową wydmuszkę. Jak o tych tożsamościach mówić, jak je przedstawiać mieszkańcom i przybyszom?
 
O tym dyskutować będą: Beata Chomątowska (Polska), Konstanty Gebert (Polska), Ruth Gruber (USA), Monika Murzyn-Kupisz (Polska), Karen Underhill (USA).
 
Współorganizator: Taube  Foundation for Jewish Life & Culture
Marketing kultury - wykład dr hab. Krzysztofa Brońskiego
2013-06-17
„Kultura i rozwój”

MOCAK
- Cykl wykładów w ramach projektu edukacyjnego dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Brońsk
i udowodni, że urynkowienie kultury jest koniecznością w sytuacji jej funkcjonowania w rynkowym otoczeniu zewnętrznym. Marketing stał się też niezbędny dla regeneracji zasobów kultury. Na kulturę, jak i na wszystkie inne produkty, trzeba generować popyt, inaczej jej zasoby będą zagrożone. Celem wykładu będzie pokazanie możliwości wykorzystania koncepcji marketingu w sektorze kultury.

27.6.2013 o godz. 18
MOCAK, ul. Lipowa 4
2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w Krakowie
2013-06-05
W dniach 11-14 czerwca 2013 roku odbędzie się w Krakowie 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej z tematem przewodnim „Granice dziedzictwa”.
Informacje na temat Forum
Program
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform