Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Akademia Dziedzictwa
2013-09-20
Do 30 września można zgłaszać się do udziału w VIII edycji studiów podyplomowych z zarządzania dziedzictwem kulturowym Akademia Dziedzictwa. Studia trwają rok i realizowane są w ramach rozpoczętej w 2001 r. współpracy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Program oferuje wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, marketingu, historii sztuki i wiedzy o dziedzictwie. Jego adresatami są pracownicy urzędów konserwatorskich, muzealnicy, pracownicy sektora publicznego, osoby zaangażowane w ochronę i zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego. Rekrutacja zakończy się we wrześniu 2013 r.
Więcej informacji
Dziedzictwo a rozwój - wykład prof. Jacka Purchli
2013-09-12
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zaprasza na wykład prof. Jacka Purchli Dziedzictwo a rozwój, poświęcony zagadnieniu relacji pomiędzy dziedzictwem kulturowym a ekonomią.

Wykład w ramach cyklu wykładów Kultura i rozwój - projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Wtorek, 17 września 2013 o godzinie 18. Wstęp wolny.

YOU TUBE
Dziedzictwo a rozwój - wykład prof. Jacka Purchli 17.09.2013
Udział w konferencjach
2013-09-11
W dn. 10-15 września 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: Urban research, urban theory and planning practice in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union” zorganizowanej w Tbilisi przez sieć współpracy naukowej „Cities After Transition”.  W trakcie konferencji, która odbędzie się na Gruźniskim Uniwersytecie Państwowym dr Murzyn-Kupisz będzie moderatorką sesji pt. „Housing and living environment” oraz wygłosi referat pt. „Spatial choices of students in creative majors in Polish cities“ (współautor: J. Działek z Uniwersytetu Jagiellońskiego) w ramach ww. sesji.
Udział w konferencjach
2013-09-09
Udział prof. Jacka Purchli i dr Moniki Murzyn-Kupisz w japońsko-polskim seminarium naukowym pt. „Heritage policy in the historical perspective in Europe, the Middle East and Japan” zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Tokyo University of Foreign Studies w dn. 4-8 września 2013 r. Prof. Puchla wygłosił wykład wprowadzający do seminarium pt. „World Heritage conservation – Polish experience” natomiast dr Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. “Multicultural heritage of Galicia in the contemporary activities of museums in southern Poland”.
Udział w konferencjach
2013-09-04
W dniach 28-30 sierpnia 2013 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w Royal Geographical Society - Institute of British Geographers Annual International Conference 2013, która odbyła się w Londynie pod hasłem: New geographical frontiers. Na konferencji dr Murzyn-Kupisz, wraz z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosiła dwa referaty: Do libraries and museums in Poland contribute to building and strengthening of local social capital? w ramach sesji pt. „New frontiers of connecting communities in the creative economy”oraz The changing geography of students in artistic majors? Exploring the post-socialist contexts of Krakow and Katowice w ramach sesji pt. “Artists and gentrification... and the urban frontier”.
Udział w konferencjach
2013-08-26
W dniach 19 -22 sierpnia 2013 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w drugim Międzynarodowym Kongresie Rural History 2013 organizowanym pod auspicjami European Rural History Organization poświęconym różnym aspektom historii wsi. Podczas Kongresu, w panelu poświęconym upowszechnianiu nowych upraw od XVI do XIX w., dr Miodunka wygłosił referat nt. Potatoes in southern Poland: spread and impact on demography to the mid-19th century. Kongres odbył się w Bernie w Szwajcarii, jest to największe europejskie forum prezentacji aktualnych badań historycznych związanych z szerokorozumianą historią wsi.

Zdjęcia z konferencji
Udział w konferencjach
2013-07-08
W dniach 6 -7 czerwca 2013 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w międzynarodowej  konferencji naukowej z cyklu Frontier Reaserch in Economic and Social History (FRESH) nt. Understanding the Economic Development of Eastern Europe zorganizowanej w Warszawie przez Uniwersytet Warszawski oraz Muzeum Historii Polski. Podczas konferencji dr Miodunka przedstawił referat pt. Demographic and economic potencial of small towns in soutern Poland from 16th to 19th century

Program

Wywiad z honorowym prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Gospodarczej, profesorem Janem Luitenem van Zandenem


Eastern European Economic History Hub
Festiwal Kultury Żydowskiej - Debata: "Goje w żydowskim interesie..."
2013-07-07
W dn. 7 lipca 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz była moderatorem spotkania pt. „Goje w żydowskim interesie...” i Żydzi, którzy za nimi (nie) przepadają, w ramach którego odbyła się dyskusja wokół wydanych w 2013 r. książek Jewish Poland Revisited: Heritage Tourism in Unquiet Places Eryki Lehrer oraz Klezmer’s Afterlife: An Ethnography of the Jewish Music Revival in Poland and Germany Magdaleny Waligórskiej z udziałem autorek.
Festiwal Kultury Żydowskiej - Debata: Jak mówić i pisać o miejscach żydowskich
2013-07-02

Jak mówić i pisać o miejscach żydowskich
Miejsce: CKŻ • ul. Meiselsa 17
Data wydarzenia: 03/07/2013
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Czas trwania: 02:00
Język oryginalny: polski
Tłumaczenie na język: angielski
Cena: Wstęp wolny
Organizator: FKŻ

Miejsca żydowskie w Polsce, przez powojenne dziesięciolecia niemal martwe, od dwóch dekad stają się coraz popularniejsze wśród turystów, a ich przeszłość nabiera znaczenia dla obecnych mieszkańców. Ich oblicze jest bardzo różne: od gruzowiska zabudowanego nowymi budynkami, jak na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie, po zachowane ulice, ale już niemal bez Żydów, jak na krakowskim Kazimierzu. W pierwszym przypadku istnieje ryzyko, że nowa tożsamość miejsca zastąpi starą, w drugim - że stara przekształci się w disneylandową wydmuszkę. Jak o tych tożsamościach mówić, jak je przedstawiać mieszkańcom i przybyszom?
 
O tym dyskutować będą: Beata Chomątowska (Polska), Konstanty Gebert (Polska), Ruth Gruber (USA), Monika Murzyn-Kupisz (Polska), Karen Underhill (USA).
 
Współorganizator: Taube  Foundation for Jewish Life & Culture
Marketing kultury - wykład dr hab. Krzysztofa Brońskiego
2013-06-17
„Kultura i rozwój”

MOCAK
- Cykl wykładów w ramach projektu edukacyjnego dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Brońsk
i udowodni, że urynkowienie kultury jest koniecznością w sytuacji jej funkcjonowania w rynkowym otoczeniu zewnętrznym. Marketing stał się też niezbędny dla regeneracji zasobów kultury. Na kulturę, jak i na wszystkie inne produkty, trzeba generować popyt, inaczej jej zasoby będą zagrożone. Celem wykładu będzie pokazanie możliwości wykorzystania koncepcji marketingu w sektorze kultury.

27.6.2013 o godz. 18
MOCAK, ul. Lipowa 4
2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w Krakowie
2013-06-05
W dniach 11-14 czerwca 2013 roku odbędzie się w Krakowie 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej z tematem przewodnim „Granice dziedzictwa”.
Informacje na temat Forum
Program
Znak Dziedzictwa Europejskiego - posiedzenie ekspertów
2013-06-05
Prof. Jacek Purchla w dniu 4 czerwca br. wziął udział w kolejnym posiedzeniu ekspertów European Heritage Label, które odbyło sie w Brukseli. Znak Dziedzictwa Europejskiego to unijna inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na miejsca symbolizujące historię Europy, europejskie wartości i budowanie Unii Europejski.

Znak Dziedzictwa Europejskiego
Udział w konferencjach
2013-05-20
W dniach 17 -19 maja br. prof. UEK Krzysztof Broński i dr Piotr Miodunka wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki.
Prof. Broński wygłosił referat pt. Pomoc władz autonomicznych i państwowych ludności Galicji dotkniętej klęskami elementarnymi, dr Miodunka referat pt. Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych.
Konferencja, która odbyła się w Starym Gierałtowie, zorganizowana została przez Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Program konferencji
Udział w konferencjach
2013-05-19
W dniach 16-17 maja dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w VII Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Sfera kultury, sfera nauki - współczesny obraz biblioteki. Na konferencji dr Murzyn-Kupisz, wraz z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosiła referat: Rola bibliotek i muzeów w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim.
Konferencja odbyła się w Gdańsku i została zorganizowana przez Uniwersytet Gdański oraz Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Program konferencji
Wykład prof. Jacka Purchli w Trybunale Konstytucyjnym
2013-05-07

W dniu 14 maja 2013 r. prof. Jacek Purchla wygłosi wykład w Trybunale Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej na temat: Naród – Dziedzictwo – Pamięć.
Wykład dr Moniki Murzyn-Kupisz w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
2013-05-06
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Podhalański im. Stanisława Witkiewicza zaprasza na wykład dr Moniki Murzyn-Kupisz “Wartość dodana ochrony zabytków”.  Wykład został objęty patronatem Burmistrza Miasta Zakopane i odbędzie się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 10 maja 2013 o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13.

Felietony - komentarze do wykładu

Zarabiać na zabytkach? Oto jest pytanie!
Krzysztof Trebunia-Tutka


Po co nam te zabytki?
Ella Laskowska
Spotkanie z ambasadorem Jerzym Bahrem
2013-04-26

7 maja 2013 r., wtorek, godz. 17.00, UEK, Budynek Główny,Sala Senacka

Koło Naukowe Studiów Europejskich UNIVERSUM zaprasza na spotkanie  z Jerzym Bahrem. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jacek Purchla.

Jerzy Bahr – socjolog i dyplomata, pełnił między innymi funkcję I sekretarza ds. środków masowego przekazu w Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie, starszego eksperta I Departamentu MSZ, eksperta ds. Europy Wschodniej Szwajcarskiego Ost-Institut w Bernie, radcy ds. politycznych Ambasady Polskiej w Moskwie, Konsula Generalnego i Ministra Pełnomocnego Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Wielokrotnie był powoływany na stanowisko ambasadora: na Ukrainie, Litwie, w Turkmenistanie oraz Federacji Rosyjskiej. W roku 2005 był Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP.
Udział w konferencjach
2013-04-19
W dniu 18-19 kwietnia br. dr Dominika Hołuj wzięła udział w konferencji pt. Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi”, na której wygłosiła referat pt. „Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej. Konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii”. Konferencja odbyła się w Łodzi, organizatorzy konferencji Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.

Program

Udział w konferencjach
2013-04-18
W dniu 18 kwietnia br. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji i warsztatach pt. „Miasto - publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej”. Organizatorami konferencji, która odbyła się w Warszawie, są Narodowe Centrum Kultury oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.
 
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform