Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział w konferencjach
2013-04-18
W dniu 18 kwietnia br. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji i warsztatach pt. „Miasto - publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej”. Organizatorami konferencji, która odbyła się w Warszawie, są Narodowe Centrum Kultury oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.
 
Udział w konferencjach
2013-04-15
W dniach 15-16 kwietnia br. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji „Wartościowanie zabytków architektury”, na której wygłosiła referat pt. „Metody szacowania wartości przydawanych dobrom kultury przez społeczeństwo w świetle literatury przedmiotu”. Konferencja odbyła się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków w Pałacu w Wilanowie, organizatorzy konferencji -  PKN ICOMOS oraz Muzeum Pałac w Wilanowie.

Program konferencji
Odnowienie doktoratu prof. dr hab. Jana Małeckiego
2013-01-10
W dniu 10 stycznia 2013 r. w Auli Collegium Maius UJ odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego związane z odnowieniem po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Jana Małeckiego.
W uroczystościach, poza przedstawicielami władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczyli m.in. Kardynał Franciszek Macharski, prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności oraz prof. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wśród zebranych znaleźli się przyjaciele i wychowankowie oraz współpracownicy Profesora z UJ i UEK. W krótkim przemówieniu wstępnym, poprzedzającym akt odnowienia doktoratu, prof. Andrzej Mania, prorektor ds. dydaktyki UJ poinformował, iż decyzja o odnowieniu doktoratu prof. Małeckiego, podjęta przez Senat Uczelni 23 maja ubiegłego roku, była decyzją jednomyślną
Laudację promotorską wygłosił prof. Jacek Purchla.

Tekst laudacji
Tekst przemówienia prof. Jana Małeckiego
Sylwetka prof. Jana Małeckiego

fot. R. Cygan
Udział w konferencjach
2012-12-05
W dniach 5 do 7 grudnia 2012 r. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. The attractiveness of small and medium towns: criteria, issues and strategies zorganizowanej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dr Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. Using cultural heritage as an asset in local development. Recent experiences of small towns in Poland
Program konferencji
Jubileusz 50-lecia pracy prof. Jana Szpaka w UEK
2012-11-30

W październiku 2012 roku minęło 50 lat pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z tej wyjątkowej okazji w dniu 19 listopada br. miała miejsce uroczystość z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochoła, Kolegium Rektorskiego, Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr hab. Kazimierza Zielińskiego, Kolegium Dziekańskiego WEiSM oraz prof. Jana M. Małeckiego i pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Spotkanie było okazją do wspomnień obejmujących pół wieku zaangażowania Profesora Szpaka w życie Uczelni – na polu dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym - jako Jego jedynego miejsca pracy oraz do życzeń dalszej twórczej aktywności zawodowej. JM Rektor uhonorował bohatera uroczystości statuetką z wygrawerowaną inskrypcją Amor Scientiae.


Udział w konferencjach
2012-11-12
W dniach 24-26.10.2012 dr Piotr Miodunka uczestniczył w I Międzynarodowym Kongresie "Cities through History: Population", gdzie zaprezentował referat pt "Marriages and births in small towns and neighbouring villages in the 17th and the 18th century (examples from southern Poland)". Kongres miał miejsce w Guimaraes w Portugalii, zorganizowany został przez miasto Guimaraes przy współpracy z Uniwersytetem Mihno (Braga).

       

Fot. P. Miodunka
Udział w konferencjach
2012-10-18
W dn. 18-19.10.2012 dr Andrzej Laskowski uczestniczył w III Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym zatytułowanym „Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Twórczość kobiet-artystek” gdzie zaprezentował referat pt. „Projektantki – wykonawczynie – fundatorki. Udział kobiet w kształtowaniu zasobu witraży diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności”. Sympozjum odbyło się w Rzeszowie, zorganizowane zostało przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Udział w konferencjach
2012-10-18
W dn. 16-17.10.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w XV Jubileuszowej Konferencji Ustrońskiej „Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie”.
W trakcie konferencji dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała referat pt. „Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego”.
Konferencja odbyła się w Ustroniu, zorganizowana została przez:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
    Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
    Komisję Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska
    oraz  Polską Akademię Nauk o/Katowice
Udział w konferencjach
2012-10-02
W dn. 8-10.10.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony" zorganizowanej w Jachrance przez Katedrę Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z Zespołem Problemowym ds. Zrównoważonego Rozwoju KPZK PAN. Dr M. Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. "Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony".
Udział w konferencjach
2012-10-02
W dn. 28-30.09.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Gentrification in post-socialist context" zorganizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach europejskiej sieci współpracy "Cities After Transition". Dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Magdaleną Szmytkowską (UG) wygłosiła referat pt. "Studentification in the post-socialist context. The case of Krakow and Trojmiasto", była także panelistą inicjującym dyskusję w ramach okrągłego stołu pt. "What is gentrification in the post-socialist context and how should it be studied?"
Udział w konferencjach
2012-09-24
W dniach 19-21 września 2012 odbyła się w Przemyślu III Międzynarodowa Konferencja naukowa „Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji”
W konferencji udział wzięli prof. UEK Krzysztof Broński oraz dr Piotr Miodunka. Prof. Broński wygłosił referat pt. „Problemy rozwoju sieci dróg wodnych w Galicji”. Organizatorzy konferencji: Zakład Socjografii i Form Ustrojowych Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

ProgramProf. UEK Krzysztof Broński. Fot. P. Miodunka
Dziedzictwo i pamięć
2012-09-12
13 września, 2012 godz. 15.00, Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Dziedzictwo i pamięć – sesja w ramach II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski
Sesja jest wspólną inicjatywą Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz Międzynarodowego Centrum Kultury. Przedmiotem wystąpień i dyskusji będzie zagadnienie dziedzictwa kulturowego, konfrontacja transnarodowych miejsc pamięci z tradycją narodową, a także nowe perspektywy badań pamięci.

Otworzy ją wprowadzenie prof. Jacka Purchli (godz. 15.00–15.15) na temat fenomenu i ewolucji pojęcia dziedzictwa kulturowego, form jego ochrony oraz interakcji pomiędzy dziedzictwem a pamięcią.

Więcej informacji
Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów.Miasto Ogrodzeń
2012-09-12
12 września 2012 r. o godzinie 18 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy "Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów. Miasto Ogrodzeń”. Nowa ekspozycja w swojej głównej części ma za zadanie przywołać zorganizowaną w 1912 r. na krakowskich Oleandrach „Wystawę architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem”. Wystawa 1912 r. była jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej architektury i urbanistyki początku XX w. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym ma na celu przywołanie historycznego kontekstu miejsa, gdzie stoi obecnie Gmach Główny. Stawia ona sobie za cel także próbę krytycznego spojrzenia na sposób rozwoju polskich miast dzisiaj.

Organizatorzy:
Fundacja Insytyt Architektury
Muzeum Narodowego w KrakowieDyrektor Generalna UNESCO Irina Bokova w Polsce
2012-09-04
W dniach 4-6 września 2012 r. dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova przebywała z oficjalną wizyrtą w Polsce. Była to jej pierwsza oficjalna wizyta w naszym kraju. Celem wizyty był udział w XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

W trakcie swojej wizyty w Polsce Bokova odwiedziła Kraków i Warszawę. "Nasza kultura i dziedzictwo są tym, co jest podstawowym źródłem godności i bogactwa. UNESCO jest dumne, że jest związane z tą wspaniałą koncepcją wspólnych, uniwersalnych wartości, które połączyły już 1000 obiektów" - napisała w księdze pamiątkowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, nawiązując do Listy światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO.

Podczas wizyty w Ministerstwie Środowiska w Warszawie Bokova przyznała oficjalny certyfikat UNESCO dla trójstronnego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie - porozumienia w którego skład wchodzą rezerwaty z Polski, Białorusi i Ukrainy.

W stolicy Bokova zwiedziła również Stare Miasto." Wierzymy w sens zabezpieczania obiektów historycznych, utrwalania pamięci i spuścizny kulturowej, czegoś, co jest postrzegane za istotne przez kolejne generacje mieszkańców - powiedziała nawiązując do powojennej odbudowy warszawskiej Starówki. - Bardzo łatwo jest zburzyć, znacznie trudniej zbudować coś na gruzach. Uważamy, że dziedzictwo to nie tylko kamienie, lecz także coś, co posiada wartość społeczną. Stare Miasto w Warszawie, choć od momentu odbudowy liczy sobie ledwie 60 lat, jest czymś znacznie więcej niż tylko zabytkiem. To nie tylko kamienie, to symbol siły woli".
(za gazeta.pl)

Zobacz także:
Informacja na stronie UNESCO
Irina Bokova
Udział w konferencjach
2012-09-04

W dniach 29.08-01.09 2012 r. odbyła się  w Pradze międzynarodowa konferencja -  XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN HISTORY - Cities & Societies
in Comparative Perspective
W konferencji wzięła udział dr Monika Murzyn-Kupisz; wygłosiła referat pt. FROM “ATLANTIS” TO …? THE PAST AND PRESENT OF JEWISH KRAKOW IN THE SECOND DECADE OF THE NEW MILLENNIUM
Udział w konferencjach
2012-07-03
W dn. 27-29.06.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w XIII Warsztatach z Geografii Społeczno-Ekonomicznej zorganizowanych w Cieszynie przez Uniwersytet Śląski (Katedra Geografii Społecznej) oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne. Dr Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Studenci jako konsumenci przestrzeni miejskiej".

Uczestnicy konferencji podczas wycieczki terenowej - zwiedzanie Fabryki Samochodów Fiat Auto Poland w Tychach oraz zwiedzanie historycznego zespołu browaru książęcego w Tychach ("Tyskie Browarium").
Wyróżnienie w konkursie EKOuczelnia
2012-06-29
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej została wyróżniona w czwartej edycji konkursu EKOuczelnia w kategorii EKOjednostka. Katedra wysoką pozycję wśród wyróżnionych Katedr zawdzięcza szczególnemu zaangażowaniu prof. Jana Szpaka.
Szczegółowe informacje o konkursie

Udział w konferencjach
2012-06-16
W dniu 14.06.2012 odbyła się w Krakowie konferencja naukowa „Międzywojenny Kraków – architektura, kultura, nauka” W ramach konferencji referaty wygłosili: dr Andrzej Laskowski referat pt. Witrażowa mekka. Międzywojenny Kraków jako centrum polskiej sztuki witrażowej oraz dr Michał Wiśniewski referat pt. Aleje Trzech Wieszczów i metropolitalne ambicje międzywojennego Krakowa. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Kultury Nowożytnej i Koło Naukowe Turystyki Kulturowej Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.
Program konferencji
Udział w konferencjach
2012-06-06
W ramach, zainicjowanych w 2005 roku, Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 1-3.06.2012 r. odbyła się w Szklarskiej Porębie konferencja „Z dziejów przemysłu na ziemiach polskich" W ramach konferencji referaty wygłosili: prof. Krzysztof Broński referat pt. "Rozwój przemysłu młynarskiego w Galicji" oraz dr Piotr Miodunka referat pt. "Przemysł Puszczy Sandomierskiej od XVI do XIX wieklu. Wybrane zagadnienia"
Program konferencji
Strona organizatora konferencji
Udział w konferencjach
2012-05-29
W dniach 31 maja-2 czerwca 2012 w Gubinie graniczącym z niemieckim Guben odbyła się konferencja naukowa "Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim". W ramach konferencji dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym”.
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform