Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział w konferencjach
2013-07-08
W dniach 6 -7 czerwca 2013 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w międzynarodowej  konferencji naukowej z cyklu Frontier Reaserch in Economic and Social History (FRESH) nt. Understanding the Economic Development of Eastern Europe zorganizowanej w Warszawie przez Uniwersytet Warszawski oraz Muzeum Historii Polski. Podczas konferencji dr Miodunka przedstawił referat pt. Demographic and economic potencial of small towns in soutern Poland from 16th to 19th century

Program

Wywiad z honorowym prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Gospodarczej, profesorem Janem Luitenem van Zandenem


Eastern European Economic History Hub
Festiwal Kultury Żydowskiej - Debata: "Goje w żydowskim interesie..."
2013-07-07
W dn. 7 lipca 2013 r. dr Monika Murzyn-Kupisz była moderatorem spotkania pt. „Goje w żydowskim interesie...” i Żydzi, którzy za nimi (nie) przepadają, w ramach którego odbyła się dyskusja wokół wydanych w 2013 r. książek Jewish Poland Revisited: Heritage Tourism in Unquiet Places Eryki Lehrer oraz Klezmer’s Afterlife: An Ethnography of the Jewish Music Revival in Poland and Germany Magdaleny Waligórskiej z udziałem autorek.
Festiwal Kultury Żydowskiej - Debata: Jak mówić i pisać o miejscach żydowskich
2013-07-02

Jak mówić i pisać o miejscach żydowskich
Miejsce: CKŻ • ul. Meiselsa 17
Data wydarzenia: 03/07/2013
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Czas trwania: 02:00
Język oryginalny: polski
Tłumaczenie na język: angielski
Cena: Wstęp wolny
Organizator: FKŻ

Miejsca żydowskie w Polsce, przez powojenne dziesięciolecia niemal martwe, od dwóch dekad stają się coraz popularniejsze wśród turystów, a ich przeszłość nabiera znaczenia dla obecnych mieszkańców. Ich oblicze jest bardzo różne: od gruzowiska zabudowanego nowymi budynkami, jak na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie, po zachowane ulice, ale już niemal bez Żydów, jak na krakowskim Kazimierzu. W pierwszym przypadku istnieje ryzyko, że nowa tożsamość miejsca zastąpi starą, w drugim - że stara przekształci się w disneylandową wydmuszkę. Jak o tych tożsamościach mówić, jak je przedstawiać mieszkańcom i przybyszom?
 
O tym dyskutować będą: Beata Chomątowska (Polska), Konstanty Gebert (Polska), Ruth Gruber (USA), Monika Murzyn-Kupisz (Polska), Karen Underhill (USA).
 
Współorganizator: Taube  Foundation for Jewish Life & Culture
Marketing kultury - wykład dr hab. Krzysztofa Brońskiego
2013-06-17
„Kultura i rozwój”

MOCAK
- Cykl wykładów w ramach projektu edukacyjnego dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Brońsk
i udowodni, że urynkowienie kultury jest koniecznością w sytuacji jej funkcjonowania w rynkowym otoczeniu zewnętrznym. Marketing stał się też niezbędny dla regeneracji zasobów kultury. Na kulturę, jak i na wszystkie inne produkty, trzeba generować popyt, inaczej jej zasoby będą zagrożone. Celem wykładu będzie pokazanie możliwości wykorzystania koncepcji marketingu w sektorze kultury.

27.6.2013 o godz. 18
MOCAK, ul. Lipowa 4
2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w Krakowie
2013-06-05
W dniach 11-14 czerwca 2013 roku odbędzie się w Krakowie 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej z tematem przewodnim „Granice dziedzictwa”.
Informacje na temat Forum
Program
Znak Dziedzictwa Europejskiego - posiedzenie ekspertów
2013-06-05
Prof. Jacek Purchla w dniu 4 czerwca br. wziął udział w kolejnym posiedzeniu ekspertów European Heritage Label, które odbyło sie w Brukseli. Znak Dziedzictwa Europejskiego to unijna inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na miejsca symbolizujące historię Europy, europejskie wartości i budowanie Unii Europejski.

Znak Dziedzictwa Europejskiego
Udział w konferencjach
2013-05-20
W dniach 17 -19 maja br. prof. UEK Krzysztof Broński i dr Piotr Miodunka wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki.
Prof. Broński wygłosił referat pt. Pomoc władz autonomicznych i państwowych ludności Galicji dotkniętej klęskami elementarnymi, dr Miodunka referat pt. Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych.
Konferencja, która odbyła się w Starym Gierałtowie, zorganizowana została przez Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Program konferencji
Udział w konferencjach
2013-05-19
W dniach 16-17 maja dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w VII Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Sfera kultury, sfera nauki - współczesny obraz biblioteki. Na konferencji dr Murzyn-Kupisz, wraz z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosiła referat: Rola bibliotek i muzeów w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim.
Konferencja odbyła się w Gdańsku i została zorganizowana przez Uniwersytet Gdański oraz Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Program konferencji
Wykład prof. Jacka Purchli w Trybunale Konstytucyjnym
2013-05-07

W dniu 14 maja 2013 r. prof. Jacek Purchla wygłosi wykład w Trybunale Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej na temat: Naród – Dziedzictwo – Pamięć.
Wykład dr Moniki Murzyn-Kupisz w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
2013-05-06
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Podhalański im. Stanisława Witkiewicza zaprasza na wykład dr Moniki Murzyn-Kupisz “Wartość dodana ochrony zabytków”.  Wykład został objęty patronatem Burmistrza Miasta Zakopane i odbędzie się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 10 maja 2013 o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13.

Felietony - komentarze do wykładu

Zarabiać na zabytkach? Oto jest pytanie!
Krzysztof Trebunia-Tutka


Po co nam te zabytki?
Ella Laskowska
Spotkanie z ambasadorem Jerzym Bahrem
2013-04-26

7 maja 2013 r., wtorek, godz. 17.00, UEK, Budynek Główny,Sala Senacka

Koło Naukowe Studiów Europejskich UNIVERSUM zaprasza na spotkanie  z Jerzym Bahrem. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jacek Purchla.

Jerzy Bahr – socjolog i dyplomata, pełnił między innymi funkcję I sekretarza ds. środków masowego przekazu w Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie, starszego eksperta I Departamentu MSZ, eksperta ds. Europy Wschodniej Szwajcarskiego Ost-Institut w Bernie, radcy ds. politycznych Ambasady Polskiej w Moskwie, Konsula Generalnego i Ministra Pełnomocnego Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Wielokrotnie był powoływany na stanowisko ambasadora: na Ukrainie, Litwie, w Turkmenistanie oraz Federacji Rosyjskiej. W roku 2005 był Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP.
Udział w konferencjach
2013-04-19
W dniu 18-19 kwietnia br. dr Dominika Hołuj wzięła udział w konferencji pt. Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi”, na której wygłosiła referat pt. „Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej. Konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii”. Konferencja odbyła się w Łodzi, organizatorzy konferencji Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.

Program

Udział w konferencjach
2013-04-18
W dniu 18 kwietnia br. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji i warsztatach pt. „Miasto - publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej”. Organizatorami konferencji, która odbyła się w Warszawie, są Narodowe Centrum Kultury oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.
 
Udział w konferencjach
2013-04-15
W dniach 15-16 kwietnia br. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji „Wartościowanie zabytków architektury”, na której wygłosiła referat pt. „Metody szacowania wartości przydawanych dobrom kultury przez społeczeństwo w świetle literatury przedmiotu”. Konferencja odbyła się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków w Pałacu w Wilanowie, organizatorzy konferencji -  PKN ICOMOS oraz Muzeum Pałac w Wilanowie.

Program konferencji
Odnowienie doktoratu prof. dr hab. Jana Małeckiego
2013-01-10
W dniu 10 stycznia 2013 r. w Auli Collegium Maius UJ odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego związane z odnowieniem po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Jana Małeckiego.
W uroczystościach, poza przedstawicielami władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczyli m.in. Kardynał Franciszek Macharski, prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności oraz prof. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wśród zebranych znaleźli się przyjaciele i wychowankowie oraz współpracownicy Profesora z UJ i UEK. W krótkim przemówieniu wstępnym, poprzedzającym akt odnowienia doktoratu, prof. Andrzej Mania, prorektor ds. dydaktyki UJ poinformował, iż decyzja o odnowieniu doktoratu prof. Małeckiego, podjęta przez Senat Uczelni 23 maja ubiegłego roku, była decyzją jednomyślną
Laudację promotorską wygłosił prof. Jacek Purchla.

Tekst laudacji
Tekst przemówienia prof. Jana Małeckiego
Sylwetka prof. Jana Małeckiego

fot. R. Cygan
Udział w konferencjach
2012-12-05
W dniach 5 do 7 grudnia 2012 r. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. The attractiveness of small and medium towns: criteria, issues and strategies zorganizowanej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dr Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. Using cultural heritage as an asset in local development. Recent experiences of small towns in Poland
Program konferencji
Jubileusz 50-lecia pracy prof. Jana Szpaka w UEK
2012-11-30

W październiku 2012 roku minęło 50 lat pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z tej wyjątkowej okazji w dniu 19 listopada br. miała miejsce uroczystość z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochoła, Kolegium Rektorskiego, Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr hab. Kazimierza Zielińskiego, Kolegium Dziekańskiego WEiSM oraz prof. Jana M. Małeckiego i pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Spotkanie było okazją do wspomnień obejmujących pół wieku zaangażowania Profesora Szpaka w życie Uczelni – na polu dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym - jako Jego jedynego miejsca pracy oraz do życzeń dalszej twórczej aktywności zawodowej. JM Rektor uhonorował bohatera uroczystości statuetką z wygrawerowaną inskrypcją Amor Scientiae.


Udział w konferencjach
2012-11-12
W dniach 24-26.10.2012 dr Piotr Miodunka uczestniczył w I Międzynarodowym Kongresie "Cities through History: Population", gdzie zaprezentował referat pt "Marriages and births in small towns and neighbouring villages in the 17th and the 18th century (examples from southern Poland)". Kongres miał miejsce w Guimaraes w Portugalii, zorganizowany został przez miasto Guimaraes przy współpracy z Uniwersytetem Mihno (Braga).

       

Fot. P. Miodunka
Udział w konferencjach
2012-10-18
W dn. 18-19.10.2012 dr Andrzej Laskowski uczestniczył w III Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym zatytułowanym „Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Twórczość kobiet-artystek” gdzie zaprezentował referat pt. „Projektantki – wykonawczynie – fundatorki. Udział kobiet w kształtowaniu zasobu witraży diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności”. Sympozjum odbyło się w Rzeszowie, zorganizowane zostało przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform