Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Znak Dziedzictwa Europejskiego - posiedzenie ekspertów
2013-06-05
Prof. Jacek Purchla w dniu 4 czerwca br. wziął udział w kolejnym posiedzeniu ekspertów European Heritage Label, które odbyło sie w Brukseli. Znak Dziedzictwa Europejskiego to unijna inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na miejsca symbolizujące historię Europy, europejskie wartości i budowanie Unii Europejski.

Znak Dziedzictwa Europejskiego
Udział w konferencjach
2013-05-20
W dniach 17 -19 maja br. prof. UEK Krzysztof Broński i dr Piotr Miodunka wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki.
Prof. Broński wygłosił referat pt. Pomoc władz autonomicznych i państwowych ludności Galicji dotkniętej klęskami elementarnymi, dr Miodunka referat pt. Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych.
Konferencja, która odbyła się w Starym Gierałtowie, zorganizowana została przez Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Program konferencji
Udział w konferencjach
2013-05-19
W dniach 16-17 maja dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w VII Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Sfera kultury, sfera nauki - współczesny obraz biblioteki. Na konferencji dr Murzyn-Kupisz, wraz z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosiła referat: Rola bibliotek i muzeów w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim.
Konferencja odbyła się w Gdańsku i została zorganizowana przez Uniwersytet Gdański oraz Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Program konferencji
Wykład prof. Jacka Purchli w Trybunale Konstytucyjnym
2013-05-07

W dniu 14 maja 2013 r. prof. Jacek Purchla wygłosi wykład w Trybunale Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej na temat: Naród – Dziedzictwo – Pamięć.
Wykład dr Moniki Murzyn-Kupisz w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
2013-05-06
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Podhalański im. Stanisława Witkiewicza zaprasza na wykład dr Moniki Murzyn-Kupisz “Wartość dodana ochrony zabytków”.  Wykład został objęty patronatem Burmistrza Miasta Zakopane i odbędzie się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 10 maja 2013 o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13.

Felietony - komentarze do wykładu

Zarabiać na zabytkach? Oto jest pytanie!
Krzysztof Trebunia-Tutka


Po co nam te zabytki?
Ella Laskowska
Spotkanie z ambasadorem Jerzym Bahrem
2013-04-26

7 maja 2013 r., wtorek, godz. 17.00, UEK, Budynek Główny,Sala Senacka

Koło Naukowe Studiów Europejskich UNIVERSUM zaprasza na spotkanie  z Jerzym Bahrem. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jacek Purchla.

Jerzy Bahr – socjolog i dyplomata, pełnił między innymi funkcję I sekretarza ds. środków masowego przekazu w Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie, starszego eksperta I Departamentu MSZ, eksperta ds. Europy Wschodniej Szwajcarskiego Ost-Institut w Bernie, radcy ds. politycznych Ambasady Polskiej w Moskwie, Konsula Generalnego i Ministra Pełnomocnego Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Wielokrotnie był powoływany na stanowisko ambasadora: na Ukrainie, Litwie, w Turkmenistanie oraz Federacji Rosyjskiej. W roku 2005 był Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP.
Udział w konferencjach
2013-04-19
W dniu 18-19 kwietnia br. dr Dominika Hołuj wzięła udział w konferencji pt. Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi”, na której wygłosiła referat pt. „Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej. Konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii”. Konferencja odbyła się w Łodzi, organizatorzy konferencji Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.

Program

Udział w konferencjach
2013-04-18
W dniu 18 kwietnia br. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji i warsztatach pt. „Miasto - publiczne czy prywatne? O polityce kulturalnej w przestrzeni miejskiej”. Organizatorami konferencji, która odbyła się w Warszawie, są Narodowe Centrum Kultury oraz Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.
 
Udział w konferencjach
2013-04-15
W dniach 15-16 kwietnia br. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji „Wartościowanie zabytków architektury”, na której wygłosiła referat pt. „Metody szacowania wartości przydawanych dobrom kultury przez społeczeństwo w świetle literatury przedmiotu”. Konferencja odbyła się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków w Pałacu w Wilanowie, organizatorzy konferencji -  PKN ICOMOS oraz Muzeum Pałac w Wilanowie.

Program konferencji
Odnowienie doktoratu prof. dr hab. Jana Małeckiego
2013-01-10
W dniu 10 stycznia 2013 r. w Auli Collegium Maius UJ odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego związane z odnowieniem po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Jana Małeckiego.
W uroczystościach, poza przedstawicielami władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczyli m.in. Kardynał Franciszek Macharski, prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności oraz prof. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wśród zebranych znaleźli się przyjaciele i wychowankowie oraz współpracownicy Profesora z UJ i UEK. W krótkim przemówieniu wstępnym, poprzedzającym akt odnowienia doktoratu, prof. Andrzej Mania, prorektor ds. dydaktyki UJ poinformował, iż decyzja o odnowieniu doktoratu prof. Małeckiego, podjęta przez Senat Uczelni 23 maja ubiegłego roku, była decyzją jednomyślną
Laudację promotorską wygłosił prof. Jacek Purchla.

Tekst laudacji
Tekst przemówienia prof. Jana Małeckiego
Sylwetka prof. Jana Małeckiego

fot. R. Cygan
Udział w konferencjach
2012-12-05
W dniach 5 do 7 grudnia 2012 r. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. The attractiveness of small and medium towns: criteria, issues and strategies zorganizowanej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dr Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. Using cultural heritage as an asset in local development. Recent experiences of small towns in Poland
Program konferencji
Jubileusz 50-lecia pracy prof. Jana Szpaka w UEK
2012-11-30

W październiku 2012 roku minęło 50 lat pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z tej wyjątkowej okazji w dniu 19 listopada br. miała miejsce uroczystość z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochoła, Kolegium Rektorskiego, Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr hab. Kazimierza Zielińskiego, Kolegium Dziekańskiego WEiSM oraz prof. Jana M. Małeckiego i pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Spotkanie było okazją do wspomnień obejmujących pół wieku zaangażowania Profesora Szpaka w życie Uczelni – na polu dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym - jako Jego jedynego miejsca pracy oraz do życzeń dalszej twórczej aktywności zawodowej. JM Rektor uhonorował bohatera uroczystości statuetką z wygrawerowaną inskrypcją Amor Scientiae.


Udział w konferencjach
2012-11-12
W dniach 24-26.10.2012 dr Piotr Miodunka uczestniczył w I Międzynarodowym Kongresie "Cities through History: Population", gdzie zaprezentował referat pt "Marriages and births in small towns and neighbouring villages in the 17th and the 18th century (examples from southern Poland)". Kongres miał miejsce w Guimaraes w Portugalii, zorganizowany został przez miasto Guimaraes przy współpracy z Uniwersytetem Mihno (Braga).

       

Fot. P. Miodunka
Udział w konferencjach
2012-10-18
W dn. 18-19.10.2012 dr Andrzej Laskowski uczestniczył w III Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym zatytułowanym „Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Twórczość kobiet-artystek” gdzie zaprezentował referat pt. „Projektantki – wykonawczynie – fundatorki. Udział kobiet w kształtowaniu zasobu witraży diecezji tarnowskiej od schyłku XIX wieku do współczesności”. Sympozjum odbyło się w Rzeszowie, zorganizowane zostało przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Udział w konferencjach
2012-10-18
W dn. 16-17.10.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w XV Jubileuszowej Konferencji Ustrońskiej „Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie”.
W trakcie konferencji dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała referat pt. „Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego”.
Konferencja odbyła się w Ustroniu, zorganizowana została przez:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
    Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
    Komisję Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska
    oraz  Polską Akademię Nauk o/Katowice
Udział w konferencjach
2012-10-02
W dn. 8-10.10.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony" zorganizowanej w Jachrance przez Katedrę Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z Zespołem Problemowym ds. Zrównoważonego Rozwoju KPZK PAN. Dr M. Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. "Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony".
Udział w konferencjach
2012-10-02
W dn. 28-30.09.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Gentrification in post-socialist context" zorganizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach europejskiej sieci współpracy "Cities After Transition". Dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Magdaleną Szmytkowską (UG) wygłosiła referat pt. "Studentification in the post-socialist context. The case of Krakow and Trojmiasto", była także panelistą inicjującym dyskusję w ramach okrągłego stołu pt. "What is gentrification in the post-socialist context and how should it be studied?"
Udział w konferencjach
2012-09-24
W dniach 19-21 września 2012 odbyła się w Przemyślu III Międzynarodowa Konferencja naukowa „Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji”
W konferencji udział wzięli prof. UEK Krzysztof Broński oraz dr Piotr Miodunka. Prof. Broński wygłosił referat pt. „Problemy rozwoju sieci dróg wodnych w Galicji”. Organizatorzy konferencji: Zakład Socjografii i Form Ustrojowych Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

ProgramProf. UEK Krzysztof Broński. Fot. P. Miodunka
Dziedzictwo i pamięć
2012-09-12
13 września, 2012 godz. 15.00, Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Dziedzictwo i pamięć – sesja w ramach II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski
Sesja jest wspólną inicjatywą Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz Międzynarodowego Centrum Kultury. Przedmiotem wystąpień i dyskusji będzie zagadnienie dziedzictwa kulturowego, konfrontacja transnarodowych miejsc pamięci z tradycją narodową, a także nowe perspektywy badań pamięci.

Otworzy ją wprowadzenie prof. Jacka Purchli (godz. 15.00–15.15) na temat fenomenu i ewolucji pojęcia dziedzictwa kulturowego, form jego ochrony oraz interakcji pomiędzy dziedzictwem a pamięcią.

Więcej informacji
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform