Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział w konferencjach
2012-10-18
W dn. 16-17.10.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w XV Jubileuszowej Konferencji Ustrońskiej „Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie”.
W trakcie konferencji dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała referat pt. „Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego”.
Konferencja odbyła się w Ustroniu, zorganizowana została przez:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
    Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
    Komisję Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska
    oraz  Polską Akademię Nauk o/Katowice
Udział w konferencjach
2012-10-02
W dn. 8-10.10.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony" zorganizowanej w Jachrance przez Katedrę Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z Zespołem Problemowym ds. Zrównoważonego Rozwoju KPZK PAN. Dr M. Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. "Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony".
Udział w konferencjach
2012-10-02
W dn. 28-30.09.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Gentrification in post-socialist context" zorganizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach europejskiej sieci współpracy "Cities After Transition". Dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Magdaleną Szmytkowską (UG) wygłosiła referat pt. "Studentification in the post-socialist context. The case of Krakow and Trojmiasto", była także panelistą inicjującym dyskusję w ramach okrągłego stołu pt. "What is gentrification in the post-socialist context and how should it be studied?"
Udział w konferencjach
2012-09-24
W dniach 19-21 września 2012 odbyła się w Przemyślu III Międzynarodowa Konferencja naukowa „Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji”
W konferencji udział wzięli prof. UEK Krzysztof Broński oraz dr Piotr Miodunka. Prof. Broński wygłosił referat pt. „Problemy rozwoju sieci dróg wodnych w Galicji”. Organizatorzy konferencji: Zakład Socjografii i Form Ustrojowych Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

ProgramProf. UEK Krzysztof Broński. Fot. P. Miodunka
Dziedzictwo i pamięć
2012-09-12
13 września, 2012 godz. 15.00, Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Dziedzictwo i pamięć – sesja w ramach II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski
Sesja jest wspólną inicjatywą Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz Międzynarodowego Centrum Kultury. Przedmiotem wystąpień i dyskusji będzie zagadnienie dziedzictwa kulturowego, konfrontacja transnarodowych miejsc pamięci z tradycją narodową, a także nowe perspektywy badań pamięci.

Otworzy ją wprowadzenie prof. Jacka Purchli (godz. 15.00–15.15) na temat fenomenu i ewolucji pojęcia dziedzictwa kulturowego, form jego ochrony oraz interakcji pomiędzy dziedzictwem a pamięcią.

Więcej informacji
Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów.Miasto Ogrodzeń
2012-09-12
12 września 2012 r. o godzinie 18 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy "Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów. Miasto Ogrodzeń”. Nowa ekspozycja w swojej głównej części ma za zadanie przywołać zorganizowaną w 1912 r. na krakowskich Oleandrach „Wystawę architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem”. Wystawa 1912 r. była jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej architektury i urbanistyki początku XX w. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym ma na celu przywołanie historycznego kontekstu miejsa, gdzie stoi obecnie Gmach Główny. Stawia ona sobie za cel także próbę krytycznego spojrzenia na sposób rozwoju polskich miast dzisiaj.

Organizatorzy:
Fundacja Insytyt Architektury
Muzeum Narodowego w KrakowieDyrektor Generalna UNESCO Irina Bokova w Polsce
2012-09-04
W dniach 4-6 września 2012 r. dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova przebywała z oficjalną wizyrtą w Polsce. Była to jej pierwsza oficjalna wizyta w naszym kraju. Celem wizyty był udział w XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

W trakcie swojej wizyty w Polsce Bokova odwiedziła Kraków i Warszawę. "Nasza kultura i dziedzictwo są tym, co jest podstawowym źródłem godności i bogactwa. UNESCO jest dumne, że jest związane z tą wspaniałą koncepcją wspólnych, uniwersalnych wartości, które połączyły już 1000 obiektów" - napisała w księdze pamiątkowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, nawiązując do Listy światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO.

Podczas wizyty w Ministerstwie Środowiska w Warszawie Bokova przyznała oficjalny certyfikat UNESCO dla trójstronnego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie - porozumienia w którego skład wchodzą rezerwaty z Polski, Białorusi i Ukrainy.

W stolicy Bokova zwiedziła również Stare Miasto." Wierzymy w sens zabezpieczania obiektów historycznych, utrwalania pamięci i spuścizny kulturowej, czegoś, co jest postrzegane za istotne przez kolejne generacje mieszkańców - powiedziała nawiązując do powojennej odbudowy warszawskiej Starówki. - Bardzo łatwo jest zburzyć, znacznie trudniej zbudować coś na gruzach. Uważamy, że dziedzictwo to nie tylko kamienie, lecz także coś, co posiada wartość społeczną. Stare Miasto w Warszawie, choć od momentu odbudowy liczy sobie ledwie 60 lat, jest czymś znacznie więcej niż tylko zabytkiem. To nie tylko kamienie, to symbol siły woli".
(za gazeta.pl)

Zobacz także:
Informacja na stronie UNESCO
Irina Bokova
Udział w konferencjach
2012-09-04

W dniach 29.08-01.09 2012 r. odbyła się  w Pradze międzynarodowa konferencja -  XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN HISTORY - Cities & Societies
in Comparative Perspective
W konferencji wzięła udział dr Monika Murzyn-Kupisz; wygłosiła referat pt. FROM “ATLANTIS” TO …? THE PAST AND PRESENT OF JEWISH KRAKOW IN THE SECOND DECADE OF THE NEW MILLENNIUM
Udział w konferencjach
2012-07-03
W dn. 27-29.06.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w XIII Warsztatach z Geografii Społeczno-Ekonomicznej zorganizowanych w Cieszynie przez Uniwersytet Śląski (Katedra Geografii Społecznej) oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne. Dr Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Studenci jako konsumenci przestrzeni miejskiej".

Uczestnicy konferencji podczas wycieczki terenowej - zwiedzanie Fabryki Samochodów Fiat Auto Poland w Tychach oraz zwiedzanie historycznego zespołu browaru książęcego w Tychach ("Tyskie Browarium").
Wyróżnienie w konkursie EKOuczelnia
2012-06-29
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej została wyróżniona w czwartej edycji konkursu EKOuczelnia w kategorii EKOjednostka. Katedra wysoką pozycję wśród wyróżnionych Katedr zawdzięcza szczególnemu zaangażowaniu prof. Jana Szpaka.
Szczegółowe informacje o konkursie

Udział w konferencjach
2012-06-16
W dniu 14.06.2012 odbyła się w Krakowie konferencja naukowa „Międzywojenny Kraków – architektura, kultura, nauka” W ramach konferencji referaty wygłosili: dr Andrzej Laskowski referat pt. Witrażowa mekka. Międzywojenny Kraków jako centrum polskiej sztuki witrażowej oraz dr Michał Wiśniewski referat pt. Aleje Trzech Wieszczów i metropolitalne ambicje międzywojennego Krakowa. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Kultury Nowożytnej i Koło Naukowe Turystyki Kulturowej Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.
Program konferencji
Udział w konferencjach
2012-06-06
W ramach, zainicjowanych w 2005 roku, Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 1-3.06.2012 r. odbyła się w Szklarskiej Porębie konferencja „Z dziejów przemysłu na ziemiach polskich" W ramach konferencji referaty wygłosili: prof. Krzysztof Broński referat pt. "Rozwój przemysłu młynarskiego w Galicji" oraz dr Piotr Miodunka referat pt. "Przemysł Puszczy Sandomierskiej od XVI do XIX wieklu. Wybrane zagadnienia"
Program konferencji
Strona organizatora konferencji
Udział w konferencjach
2012-05-29
W dniach 31 maja-2 czerwca 2012 w Gubinie graniczącym z niemieckim Guben odbyła się konferencja naukowa "Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim". W ramach konferencji dr Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym”.
Profesor Jacek Purchla odznaczony przez króla Norwegii
2012-05-25
W dniu 11 maja 2012 roku JKM Król Norwegii Harald V, podczas wizyty pary królewskiej w Krakowie, odznaczył Profesora Jacka Purchlę Królewskim Norweskim Orderem Zasługi. Wysokie odznaczenie zostało przyznane m. innymi za kierownictwo i realizację polsko norweskiego projektu badawczego poświęconego zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii.


Europejski Znak Dziedzictwa
2012-05-10
27 kwietnia 2012 roku odbyło się w Brukseli pierwsze spotkanie ekspertów ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label) – nowego unijnego projektu. Jego celem jest stworzenie kanonu najważniejszych obiektów i miejsc, które upamiętniają i symbolizują ideę integracji europejskiej. Do grona swoich czterech ekspertów Komisja Europejska powołała prof. Jacka Purchlę wybitnego specjalistę  w zakresie teorii i zarzadzania dziedzictwem kulturowym. Zadaniem ekspertów jest opiniowanie oraz selekcja obiektów i miejsc, które aspirują do zaszczytnego tytułu „Znak Dziedzictwa Europejskiego”. W 2013 i 2014 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły zgłosić do procedury konkursowej/selekcyjnej po cztery podmioty, a począwszy od 2015 po dwa.
Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej prodziekanem Wydziału EiSM
2012-04-30
W dniu 25.04.2012 prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński, kierownik Zakładu Historii Gospodarczej, został wybrany na drugą kadencję prodziekanem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Ofcjalna informacja:
Wydziałowe Kolegium Elektorów Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na swoim posiedzeniu dnia 25 kwietnia 2012 roku dokonało wyboru Prodziekanów Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK na kadencję 2012 - 2016.

Prodziekanami zostali wybrani:

1. prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński
2. prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
3. prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Jerzy Kornaś
Udział w konferencjach
2012-04-27
W dn. 26.04.2012 dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w odbywającej się w Nowej Hucie międzynarodowej konferencji - spotkaniu w ramach programu ReNewTown "ReNewTown. New Post-Socialist City: Competitive and Attractive. (Central Europe Programme)" koordynowanego przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  Dr Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Multiplicity of heritage discourses and stakeholders in a post-communist and post-industrial setting: the example of Nowa Huta" prezentując wyniki badań w ramach badań statutowych Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej z 2010 r.

W dn. 2.04.2012 w ramach spotkań naukowych pt. "Śniadania u geografów" organizowanych w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie dr J. Działek (UJ) oraz dr Monika Murzyn-Kupisz (UEK) wygłosili referat pt. "Jak budować zasoby kapitału społecznego w Polsce?"
Konwersatorium krakowskie
2012-04-17
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
zapraszają studentów do udziału
w spotkaniach w ramach „Konwersatorium krakowskiego”
Patronat honorowy nad projektem objęli:
Prof. dr hab. Jacek Majchrowski- Prezydent Miasta Krakowa
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
Prof. dr hab. Karol Musioł – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica
Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak– Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 
W bieżącym roku akademickim 2011/2012 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa przygotowało dla studentów cykl zajęć p.n. „Konwersatorium krakowskie”. Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa. popularyzacja wiedzy o naszym mieście wśród studentów uczelni krakowskich, inspirowanie i zachęcenie studentów do podjęcia samodzielnego poznawania Krakowa oraz wzmocnienie identyfikacji studiujących z miejscem studiów. Organizowane przez nas „Konwersatorium krakowskie” jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem w Krakowie w ofercie kierowanej do młodzieży akademickiej.
Zajęcia będą prowadzone raz w miesiącu w najciekawszych instytucjach i miejscach Krakowa (archiwa, muzea, obiekty sakralne etc). Od marca do czerwca 2012 r. pragniemy zaprosić studentów do udziału w spotkaniach w Polskiej Akademii Umiejętności, w  Międzynarodowym Centrum Kultury, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz na Kopcu Kościuszki. Prowadzącymi spotkania będą wybitni specjaliści, w tym prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, prof. dr hab. Jacek Purchla, Michał Niezabitowski oraz dr hab. Mieczysław Rokosz. Udział w zajęciach dla studentów jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa” do dnia 19 kwietnia 2012 roku na adres e-mailowy: tmhzk@tmhzk.krakow.pl
Dodatkowych informacji udzielają: Piotr Hapanowicz, tel. 12 422-15-04, phapanowicz@wp.pl ; dr Marcin Gadocha, 604-119-595, e-mail: mgadocha@poczta.fm
 
Harmonogram spotkań w semestrze wiosennym 2012 r.
28.03 godz.  15.00, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Polska Akademia Umiejętności,  ul. Sławkowska 17
19.04, godz. 15.00, prof. dr hab. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, sala konferencyjna
9.05, godz. 15.00 dyr. Michał Niezabitowski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, Sala Baltazara Fontany
12.06, godz. 12.00, dr hab. Mieczysław Rokosz, Kopiec Kościuszki, al. Waszyngtona 1

Karta uczestnictwa
Udział w konferencjach
2012-03-21

W dniach 29-30 marca dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w XXV KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE nt. PROCESY GENTRYFIKACJI KONTRA PROCESY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W POLSKICH MIASTACH. Wspólnie z dr Magdaleną Szmytkowską z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosiła referat pt. „Wielowymiarowość procesu gentryfikacji i jego konsekwencje dla użytkowników miasta na przykładzie Krakowa i Trójmiasta” 
Program


W dniach 18-20 marca 2012 roku dr Monika Murzy-Kupisz wzięła udział w XII międzynarodowej konferencji nt. Current Issues of Sustainable Development - Governance and Institutional Change, gdzie wygłosiła referat pt. “Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism: issues and challenges”. Konferencja odbyła się w Opolu, głównym organizatorem był Uniwersytet Opolski. Więcej informacji na stronie konferencji
Profesor Jacek Purchla wiceprzewodniczącym PK ds UNESCO
2012-02-29

Prof. dr hab. Jacek Purchla - kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO w dniu 15 lutego br.  został wybrany na wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform